Zájezd na muzikál CARMEN

Obec Pertoltice pod Ralskem pořádá pro všechny občany

Zájezd na muzikál CARMEN

 Dne 2.2.2018 od 19:00 hodin

v Hudebním divadle Karlín v Praze.

 Obec Pertoltice pod Ralskem hradí autobusovou dopravu.

Vstupenka v hodnotě 650,-Kč je k zakoupení za částku
ve výši 350,- Kč.

 Vstupenky jsou k dispozici na obecním úřadě. 

Odjezd 2.2.2018 od obecního úřadu v 16,30 hod. v Pertolticích pod Ralskem.

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/zajezd-na-muzikal-carmen/

Adventní koncert, dne 30.11.201

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/adventni-koncert-dne-30-11-201/

DNE 30.11.2017 POSLEDNÍ SVOZ BIOODPADU

DNE 30.11.2017

POSLEDNÍ SVOZ BIOODPADU.

.

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/dne-30-11-2017-posledni-svoz-bioodpadu/

Osazení restaurované sochy – kulturní památky

Dne 27.10.2017 došlo k osazení restaurované sochy Panny Marie Immaculaty.

Tento projekt podpořili: 

Ministerstvo kultury – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

ministerstvo-kultury

Liberecký kraj

logo-liberecky_kraj

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/osazeni-restaurovane-sochy-kulturni-pamatky/

Halloween pro děti

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/halloween-pro-deti-2/

Dámský večer + děti, 26.10.2017

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/damsky-vecer-deti-26-10-2017/

Kotlíkové dotace – Liberecký kraj – tentokrát bez front

Cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v „rodinných domech“ dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník „rodinného domu“, který je na území Libereckého kraje.
více na odkazu níže – zahájení příjmu žádostí 30.10.2017

zdroj: http://dotace.kraj-lbc.cz/Kotlikove-dotace-v-Libereckem-kraji-II-r413351.htm

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/kotlikove-dotace-liberecky-kraj-tentokrat-bez-front/

Zpomalovací prahy – schůze 20.10. (pátek) v 17:00 v kulturním domě

Zde na oficiální stránky www.pertoltice.cz jsem dodělal připomínky / náměty obdobně jako to má třeba Město Mimoň – dotaz lze dát ze smyšleného jména a pod smyšleným emailem.

V tomto roce ještě všem v obci do schránek „přistane“ letáček (dotazníkové šetření) ke zpracovávanému Programu rozvoje obce Pertoltice pod Ralskem na roky 2019-2024 k různým oblastem – dotazník musí být a program rozvoje taky, schválený dle zákona o obcích, neboť u některých dotací je to plusem, tj. body navíc.

Dne 20.10. od 17:00 proběhne „schůze“ v kulturním domě k problematice zpomalovacích prahů na komunikacích obce (ve zkratce, kdo to chce poblíž svého domu – souhlas PČR již zajištěn) a seznámení se stanoviskem Policie ČR a KSSLK ke komunikaci III. třídy. Dále by měla proběhnout prezentace ohledně DČOV – domácí čistírny odpadních vod, kdy obec v rámci veřejné finanční podpory (schváleno letošního roku) obdobně jako jiná města a obce, kde nebude veřejná kanalizace výstavbu DČOV, toto podpoří po předložení povolení k užívání stavby vodního díla od příslušného vodoprávního úřadu (tj. až po kolaudaci – proběhlém zkušebním provozu) v příslušném roce částkou 10.000,- Kč – http://pertoltice.cz/verejna-financni-podpora-dotace-z-rozpoctu-obce/

Vyžádaná stanoviska ke zpomalovacím prahům

Hezký den, Martin Smolík

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/zpomalovaci-prahy-schuze-20-10-patek-v-1700-v-kulturnim-dome/

Tradiční podzimní burza ošacení

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/tradicni-podzimni-burza-osaceni/

Sběrový den, nebezpečný odpad.

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/sberovy-den-nebezpecny-odpad-3/

Starší příspěvky «