Změny jízdních řádů od 11.prosince

V příloze je podrobný výčet změn jízdních řádů autobusových linek, platných od neděle 11.prosince 2016. (U linek, které ve výčtu nejsou obsaženy, se jízdní řády oproti stávajícímu stavu nemění.)

Nové jízdní řády jednotlivých linek jsou již nahrány na http://portal.idos.cz/ , popř. přes odkaz http://www.iidol.cz/platne-jizdni-rady.html (na vyžádání mohu zaslat jízdní řády napřímo).

 

 

16-12-11_Změny_Mimoňsko a Podralsko

 

 

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/zmeny-jizdnich-radu-od-11-prosince/

Občasník č. 12 / listopad 2016

Občasník č. 12 / listopad 2016 Pertoltice pod Ralskem

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/obcasnik-c-12-listopad-2016/

Předvánoční čas s angličtinou

Angl

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/predvanocni-cas-s-anglictinou/

Dámský večer

DV

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/damsky-vecer-11/

Mikulášská besídka pro děti

VB

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/mikulasska-besidka-pro-deti-2/

Adventní koncert

Advent 2016

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/adventni-koncert/

Pravidelná kontrola kotlů na pevná paliva, nová zákonná povinnost

Na začátku nové topné sezóny připomíná odbor životního prostředí MěÚ Česká Lípa provozovatelům stacionárních zdrojů tepla jejich novou zákonnou povinnost.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 17 povinnosti provozovateli stacionárního zdroje provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva s tepelným příkonem od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, včetně teplovodních kamen a krbů s teplovodními výměníky. Nerozhoduje přitom, zda zdroj používáte jako hlavní zdroj tepla 4 dny v roce nebo každý den. Příkon kotle si může spočítat každý sám, stačí vydělit výkon kotle jeho účinností a vynásobit 100.

Povinnost provozovatelům těchto zdrojů začíná platit od 1. ledna 2017. Od tohoto data musí na vyžádání orgánu ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností provozovatel předložit doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou, která potvrdí, že uvedený stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem na ochranu ovzduší. Kotel na pevná paliva tak musí projít revizí již do konce roku 2016. Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle, která je držitelem oprávnění. V případě, že se váš typ kotle již nevyrábí, je třeba najít kotel konstrukčně podobný. Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením. Kontakt na autorizované osoby lze získat u výrobců kotlů nebo na internetových stránkách (např. www. aptt.cz, záložka kontroly kotlů). Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle. V případě, že po výzvě orgánu ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností, nebude doklad předložen, dopouští se provozovatel zdroje přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše20 tis. Kč.

Díky kontrole odborníka získáte jistotu, že kotel bude v zimě fungovat úsporně a bezpečně. Pozornost je třeba věnovat před zimou nejen kotli, ale i stavu komína. Novela zákona o ochraně ovzduší umožňuje orgánu ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností provádět kontrolu zdroje vytápění, zda je k vytápění používáno palivo doporučené výrobcem kotle.

Město Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa, CZ

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/pravidelna-kontrola-kotlu-na-pevna-paliva-nova-zakonna-povinnost/

Nabídka zaměstnání, Věznice Stráž pod Ralskem

 

Referent zamětnávání vězněných osob

 

Provozní elektrikář

 

Služební poměr

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/nabidka-zamestnani-veznice-straz-pod-ralskem-2/

Informace o kontrole kotlů.

Zde najdete veškeré informace o kontrole kotlů a autorizované osoby provádějící kontroly dle typu kotle.

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=LBK

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/informace-o-kontrole-kotlu/

Burza dětského, dámského a pánského oblečení

podzimní burza 2016

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/burza-detskeho-damske-a-panskeho-obleceni/

Starší příspěvky «