Úřední deska

Úřední deska

Jiné správní úřady - Mikroregion Podralsko - Obecní úřad Pertoltice - Zastupitelstvo obce - Obecní úřad Pertoltice

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 28.11.2018 14.12.2018    Veřejná vyhláška, opatření obecní povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 569kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.11.2018 5.12.2018    Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 588kB]  Ostatní informace
 20.9.2018 6.10.2018    Uvědomění o podaném odvolání účastníka řízení Obce Bohatice proti rozhodnutí ve věci stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem na výhradním ložisku štěrkopísku Bohatice a podané odvolání [PDF 186kB]  Ostatní informace
 31.5.2018 30.9.2018    Veřejná vyhláška, zákaz odběru povrchových vod  [PDF 302kB]  Ostatní informace
 5.9.2018 21.9.2018    Zahájení zjišťovacího řízení k záměru \"Revitalizace Liberec - Česká Lípa \" [PDF 714kB]  Ostatní informace
 27.8.2018 12.9.2018    Oznámení hejtmana LB kraje, zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru [PDF 43kB]  Vyhlášky a nařízení
 12.7.2018 28.8.2018    Veřejná vyhláška, oznámení o Novém návrhu Aktualizace č.1. Zásad územního rozvoje LK [PDF 291kB]  Vyhlášky a nařízení
 8.8.2018 24.8.2018    Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem na části výhradního ložiska štěrkopísku Bohatice [PDF 416kB]  Vyhlášky a nařízení
 26.7.2018 11.8.2018    Oznámení hejtmana LB kraje, zvýšení nebezpečí vzniku požáru [PDF 280kB]  Vyhlášky a nařízení
 20.6.2018 6.7.2018    Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání [PDF 196kB]  Ostatní informace
 13.6.2018 29.6.2018    Obvodní Báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Veřejná vyhláška  [PDF 364kB]  Vyhlášky a nařízení
 13.6.2018 29.6.2018    Obvodní Báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Protokol o ústním jednání [PDF 1,965kB]  Vyhlášky a nařízení
 16.5.2018 1.6.2018    Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních kumunikaci [PDF 423kB]  Vyhlášky a nařízení
 2.5.2018 18.5.2018    Informace o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2018 [PDF 16kB]  Ostatní informace
 2.5.2018 18.5.2018    Zveřejnění informací dle ustanovevní §36,odst.5 novely č.274/2001 Sb o vodovodech a kanal. pro veř.potřebu [PDF 327kB]  Ostatní informace
 2.5.2018 18.5.2018    Dražební vyhláška, L.Tuzarová, pozemek čp. 384, k.ú. Pertoltice pod Ralskem [PDF 151kB]  Ostatní informace
 13.4.2018 29.4.2018    Veřejná vyhláška opatření obecní povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 2,209kB]  Ostatní informace
 11.4.2018 27.4.2018    Dražební vyhláška, L.Tuzarová, pozemek čp. 384, k.ú. Pertoltice pod Ralskem [PDF 159kB]  Ostatní informace
 14.3.2018 20.4.2018    Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek [PDF 2,148kB]  Vyhlášky a nařízení
 8.2.2018 12.3.2018    VV,oznámení o zahájení řízení ve věci stanvoení dobývacího prostoru Pertoltice p.R na výhradním ložisku štěrkopísku Bohatice  [PDF 197kB]  Ostatní informace
 23.2.2018 11.3.2018    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 [PDF 377kB]  Ostatní informace
 22.1.2018 7.2.2018    Oznámení o zahájení řízení ve věci stanoveí dobývacího prostoru Pertoltice p.R, štěrkopísek Bohatice [PDF 184kB]  Ostatní informace
 10.1.2018 26.1.2018    Veřejná vyhláška opatření obecní povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 472kB]  Vyhlášky a nařízení
 14.12.2017 24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - veřejná vyhláška [PDF 373kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017 24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - NA_UP1v_PERTOLTICE_pR [PDF 546kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017 24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ [PDF 627kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017 24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_HLAVNÍ VÝKRES [PDF 1,944kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017 24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY [PDF 723kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017 24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ [PDF 643kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017 24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - NA_UP2v_PERTOLTICE_pR [PDF 1,056kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017 24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_KOORDINAČNÍ VÝKRES [PDF 3,155kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017 24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU [PDF 754kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017 24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_ŠIRŠÍ VZTAHY [PDF 7,496kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.11.2017 25.11.2017    Opatření obecné povahy, o lesích a o změně a doplnění některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů. [PDF 299kB]  Ostatní informace
 21.9.2017 7.10.2017    Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy [PDF 897kB]  Vyhlášky a nařízení
 28.8.2017 13.9.2017    Územní rohodnutí o umístění stavby  [PDF 568kB]  Ostatní informace
 24.8.2017 9.9.2017    Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací [PDF 365kB]  Ostatní informace
 23.8.2017 8.9.2017    Doručení veřejnou vyhláškou [PDF 312kB]  Ostatní informace
 21.7.2017 6.8.2017    Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací [PDF 886kB]  Ostatní informace
 13.7.2017 29.7.2017    Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací [PDF 643kB]  Ostatní informace
 13.7.2017 29.7.2017    Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací [PDF 285kB]  Ostatní informace
 16.5.2017 27.6.2017    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Pertoltice pod Ralskem a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území [PDF 372kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017 27.6.2017    návrh ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE pod Ralskem - 1 [PDF 548kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017 27.6.2017    návrh ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE pod Ralskem - 2 [PDF 734kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017 27.6.2017    PE_HLAVNI VYKRES [PDF 1,198kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017 27.6.2017    PE_KOORDINACNI VYKRES [PDF 2,339kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017 27.6.2017    PE_SIRSI VZTAHY [PDF 6,737kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017 27.6.2017    PE_TITULNI LIST [PDF 687kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017 27.6.2017    PE_VYKRES KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY [PDF 723kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017 27.6.2017    PE_VYKRES PREDPOKLADANYCH ZABORU PUDNIHO FONDU [PDF 755kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017 27.6.2017    PE_VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI [PDF 632kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017 27.6.2017    PE_VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMI [PDF 635kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017 27.6.2017    SEA_UP_Pertoltice [PDF 569kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017 27.6.2017    SEA_UP_Pertoltice_doplneni [PDF 127kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017 27.6.2017    VURU_C-F Pertoltice [PDF 278kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.5.2017 4.6.2017    Zveřejnění informací dle ustanovení §36,odst.5 novely zák.č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanal. pro veřejnou potřebu. [PDF 235kB]  Ostatní informace
 3.5.2017 19.5.2017    Veřejná vyhláška, daň z nemovitých věcí na rok 2017 [PDF 1,920kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.3.2017 13.4.2017    Zrušení VPS - Město Mimoň a Obec Pertoltice pod Ralskem - speciální stavební úřad [PDF 39kB]  Ostatní informace
 8.3.2017 24.3.2017    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 [PDF 390kB]  Ostatní informace
 18.1.2017 3.2.2017    Územní rozhodnutí o umístění stavby: Skladovací jímka na kejdu 3000 M3, Brniště [PDF 10,657kB]  Zahájení územního řízení
 6.1.2017 22.1.2017    Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 3,368kB]  Ostatní informace
 2.1.2017 18.1.2017    Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 3,368kB]  Vyhlášky a nařízení
 12.12.2016 28.12.2016    OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A K NEVEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - SKLADOVACÍ JÍMKA NA KEJDU 3000 M3 [PDF 1,522kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.12.2016 27.12.2016    R o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y „Pertoltice pod Ralskem – chodník“ na pozemcích p.č. 360, 706, 358, 356, 339, 390, 391, 363, 364 a 355 k.ú. a obec Pertoltice pod Ralskem [PDF 592kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.11.2016 23.11.2016    OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - Centrum služeb pro turisty č.p. 87 Pertoltice pod Ralskem [PDF 102kB]  Ostatní informace
 3.11.2016 19.11.2016    Oznámení o zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení [PDF 594kB]  Zahájení územního řízení
 21.10.2016 6.11.2016    Územní rozhodnutí o umístění stavby, rozšíření veřejného osvětlení [PDF 631kB]  Zahájení územního řízení
 29.8.2016 31.10.2016    Veřejná dražební vyhláška  [PDF 156kB]  Ostatní informace
 29.8.2016 31.10.2016    Veřejná dražební vyhláška [PDF 162kB]  Ostatní informace
 5.9.2016 6.10.2016    Oznámení o zahájení územního řízení [PDF 1,124kB]  Zahájení územního řízení
 22.8.2016 7.9.2016    Územní rozhodnutí \"Dětské hřiště Pertoltice pod Ralskem\". [PDF 531kB]  Ostatní informace
 1.7.2016 24.7.2016    Oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby  [PDF 573kB]  Ostatní informace
 29.6.2016 24.7.2016    Oznámení o zaháhení územního řízení [PDF 1,198kB]  Ostatní informace
 1.7.2016 24.7.2016    Oznámení o zahájení územního řízení - dodatek [PDF 339kB]  Ostatní informace
 9.6.2016 25.6.2016    Územní rozhodnutí \"CL - Pertoltice pod Ralskem ppč.708, přip.NN\" [PDF 601kB]  Zahájení územního řízení
 1.6.2016 17.6.2016    Stanoisko k vyhodnocení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí [PDF 1,863kB]  Ostatní informace
 11.4.2016 14.6.2016    Usnesení o nařízení elektronické dražby  [PDF 272kB]  Ostatní informace
 30.3.2016 1.6.2016    Oznámení o konání opakované dražby [PDF 246kB]  Ostatní informace
 29.4.2016 30.5.2016    Veřejná vyhláška  [PDF 317kB]  Ostatní informace
 27.4.2016 13.5.2016    Oznámení o zahájení územního řízení [PDF 1,474kB]  Ostatní informace
 21.4.2016 7.5.2016    Závazné stanovisko k posouzení vlivů provední záměru na životní prostředí [PDF 481kB]  Ostatní informace
 11.4.2016 27.4.2016    Územní rozhodnutí [PDF 608kB]  Ostatní informace
 21.3.2016 12.4.2016    Oznámení o zahájení územního řízení [PDF 1,216kB]  Ostatní informace
 16.3.2016 1.4.2016    Zpráva u výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 [PDF 4,756kB]  Ostatní informace
 28.1.2016 29.3.2016    Veřejná vyhláška - Doručení Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území [PDF 364kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016 29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem [PDF 531kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016 29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - odůvodnění [PDF 716kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016 29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - foto [PDF 1,816kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016 29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - HLAVNÍ VÝKRES [PDF 1,338kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016 29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - KOORDINAČNÍ VÝKRES [PDF 2,670kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016 29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - ŠIRŠÍ VZTAHY [PDF 7,329kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016 29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - TITULNÍ LIST [PDF 568kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016 29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY [PDF 804kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016 29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU [PDF 853kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016 29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ [PDF 692kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016 29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ [PDF 702kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016 29.3.2016    Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů ÚP na území NATURA 2000 (část A a B) [PDF 569kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016 29.3.2016    Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (části C až F) [PDF 278kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.3.2016 26.3.2016    Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 1,462kB]  Ostatní informace
 4.3.2016 20.3.2016    Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání [PDF 1,816kB]  Ostatní informace
 22.1.2016 7.2.2016    Záměr obce pronajmout nebytový prostor  [PDF 2,540kB]  Ostatní informace
 9.12.2015 28.1.2016    Dražebmé vyhláška  [PDF 543kB]  Ostatní informace
 9.12.2015 21.1.2016    Oznámení o konání opakované dražby  [PDF 1,653kB]  Ostatní informace
 21.12.2015 6.1.2016    Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání [PDF 174kB]  Ostatní informace
 11.11.2015 27.11.2015    Dražební vyhláška  [PDF 1,701kB]  Ostatní informace
 4.11.2015 20.11.2015    Územní rozhodnutí [PDF 1,841kB]  Ostatní informace
 4.11.2015 20.11.2015    Zápis z dílčího přezkoumání hospodáření obce za rok 2015 [PDF 3,644kB]  Ostatní informace
 7.9.2015 15.10.2015    Veřejná vyhláška, Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územníého rozvoje LB... [PDF 145kB]  Vyhlášky a nařízení
 5.8.2015 10.9.2015    Veřejná vyhláška, Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší [PDF 745kB]  Ostatní informace
 19.8.2015 4.9.2015    Souhr dorporučených opatření pro Evropsky významnou lokalitu Horní Ploužnice [PDF 470kB]  Ostatní informace
 28.7.2015 13.8.2015    Dražební vyhláška, Libuše Kollárová, Pertoltice pod Ralskem 47 [PDF 143kB]  Ostatní informace
 22.7.2015 7.8.2015    Veřejná vyhláška zákaz odběru povrchových vod  [PDF 743kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.6.2015 1.7.2015    Dražební vyhláška [PDF 1,268kB]  Ostatní informace
 8.6.2015 18.6.2015    Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost, oznámení veřejného projednání [PDF 579kB]  Ostatní informace
 26.5.2015 11.6.2015    Dražební vyhláška  [PDF 1,940kB]  Ostatní informace
 18.5.2015 3.6.2015    Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů [PDF 306kB]  Ostatní informace
 4.5.2015 20.5.2015    Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014 [PDF 883kB]  Ostatní informace
 28.4.2015 14.5.2015    Veřejná vyhláška, Finanční úřad [PDF 460kB]  Ostatní informace
 23.4.2015 9.5.2015    Exekuční příkaz [PDF 810kB]  Ostatní informace
 21.4.2015 7.5.2015    Veřejná vyhláška, Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povod. rizik v povodí Labe [PDF 694kB]  Ostatní informace
 30.12.2014 18.3.2015    Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání, Libuše Kollárová [PDF 80kB]  Ostatní informace
 25.2.2015 13.3.2015    Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu Mimoň [PDF 165kB]  Ostatní informace
 25.2.2015 13.3.2015    Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu Mimoň [PDF 165kB]  Ostatní informace
 23.2.2015 11.3.2015    Nařízení města Česká Lípa č.1/2015 [PDF 532kB]  Ostatní informace
 30.1.2015 15.2.2015    Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAED v roce 2015 [PDF 1,115kB]  Ostatní informace
 30.12.2014 15.1.2015    Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů [PDF 674kB]  Ostatní informace
 21.11.2014 7.12.2014    Natura 2000- Žádost o připomínky k návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ 0513506 Horní Ploužnice [PDF 1,643kB]  Ostatní informace
 5.11.2013 21.11.2014    Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 [PDF 3,679kB]  Ostatní informace
 24.9.2014 10.10.2014    Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařízovací obvod Česká Lípa [PDF 1,711kB]  Ostatní informace
 8.9.2014 8.10.2014    Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění (zákon o půdě), uveřejněná státním pozemkovým úřadem dne 8.9.2014 [PDF 1,277kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.6.2014 1.10.2014    Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání [PDF 1,150kB]  Ostatní informace
 28.5.2014 28.7.2014    Dražební vyhláška [PDF 151kB]  Vyhlášky a nařízení
 30.4.2014 5.6.2014    Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2013 [PDF 952kB]  Ostatní informace
 24.2.2014 15.3.2014    Dražební vyhláška  [PDF 1,019kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.2.2014 1.3.2014    Posuzování vlivů záměru Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost na životní prostředí [PDF 1,475kB]  Ostatní informace
 11.12.2013 27.12.2013    Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy [PDF 4,171kB]  Ostatní informace
 11.12.2013 27.12.2013    Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy [PDF 1,606kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2013 3.8.2013    Dotazník - územní plán [PDF 77kB]  Zahájení územního řízení
 15.7.2013 31.7.2013    Dražební vyhláška [PDF 1,120kB]  Vyhlášky a nařízení
 15.7.2013 31.7.2013    Dražební vyhláška [PDF 1,026kB]  Vyhlášky a nařízení
 1.7.2013 17.7.2013    Vyučtování ceny vodného a stočného za rok 2012 [PDF 947kB]  Ostatní informace
 13.6.2013 29.6.2013    Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti [PDF 12,801kB]  Ostatní informace
 3.6.2013 19.6.2013    Rozhodnuti vlady-nouzový stav [PDF 44kB]  Ostatní informace
 24.5.2013 8.6.2013    územni rozhodnuti [PDF 3,198kB]  Ostatní informace
 20.5.2013 5.6.2013    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 [PDF 6,307kB]  Ostatní informace
 25.4.2013 12.5.2013  200413_2  Daň z nemovitosti na rok 2013 [PDF 65kB]  Rozpočet a finance
 22.2.2013 10.3.2013    Jízdní řád od března 2013 [PDF 13kB]  Ostatní informace
 22.2.2013 10.3.2013    Jízdní řád 2013 2. část [PDF 25kB]  Ostatní informace
 25.1.2013 10.2.2013    Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Brniště [PDF 308kB]  Ostatní informace
 25.1.2013 10.2.2013    Změna úředních hodin Úřadu práce [PDF 126kB]  Ostatní informace
 6.4.2012 14.12.2012  201204012  Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad oznamuje [PDF 55kB]  Vyhlášky a nařízení
 2.11.2012 2.12.2012  201211047  Dražební vyhláška [PDF 1,991kB]  Vyhlášky a nařízení
 11.9.2012 1.11.2012  201209035  Veřejné výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví státu státu a ve správě Pozemkového fondu ČR [PDF 1,729kB]  Ostatní informace
 19.9.2012 5.10.2012  201209039  Mimořádná situace - otrava metylalkoholem [PDF 275kB]  Ostatní informace
 25.5.2012 6.9.2012  201205021  Dražební vyhláška el. dražby nemovitosti [PDF 2,019kB]  Vyhlášky a nařízení
 25.5.2012 6.9.2012  201205022  Dražební vyhláška el. dražby nemovitosti [PDF 1,952kB]  Vyhlášky a nařízení
 9.7.2012 25.7.2012  201207031  Prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu \"Úprava Panenského potoka, II.stavba Pertoltice pod Ralskem [PDF 1,607kB]  Vyhlášky a nařízení
 22.6.2012 22.7.2012  201206029  Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné [PDF 788kB]  Ostatní informace
 29.5.2012 20.7.2012  201205024  Veřejné výběrové řízení na prodej nemovitosti ve správě Pozemkového fondu ČR [PDF 1,846kB]  Ostatní informace
 4.7.2012 20.7.2012  201207030  Věřejná vyhláška-oznámení pro vlastníky pozemků ležících v Evropsky významných lokalitách [PDF 8,868kB]  Vyhlášky a nařízení
 23.5.2012 17.6.2012  201205020  Pozvánka na Mysliveckou konferenci [PDF 57kB]  Ostatní informace
 25.5.2012 12.6.2012  201205023  Aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje [PDF 306kB]  Ostatní informace
 11.4.2012 1.6.2012  201204014  Oznámení společnosti GA Energo technik [PDF 95kB]  Ostatní informace
 23.3.2012 30.5.2012  201203007  Dražební vyhláška [PDF 136kB]  Vyhlášky a nařízení
 4.4.2012 17.5.2012  201204011  Veřejná vyhláška Finančního úřadu-daň z nemovitostí 2012 [PDF 44kB]  Vyhlášky a nařízení
 21.3.2011 21.4.2012    Varroáza včel - nařízení [PDF 3,066kB]  Vyhlášky a nařízení
 4.4.2012 20.4.2012  201204010  Nařízení města Česká Lípa-zadání zpracování lesních hospodářských osnov [PDF 839kB]  Vyhlášky a nařízení
 1.3.2012 3.4.2012  201203005  Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele DDM Vážka [PDF 371kB]  Ostatní informace
 22.11.2011 29.2.2012  20111132  Oznámení o zamýšleném převodu pozemku [PDF 50kB]  Ostatní informace
 19.1.2012 7.2.2012  201201001  Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje [PDF 576kB]  Vyhlášky a nařízení
 21.12.2011 6.1.2012  20111234  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje [PDF 576kB]  Ostatní informace
 14.4.2011 17.12.2011    Veřejná vyhláška zeměměřického úřadu o provádění prací na území obce Pertoltice pod Ralskem [PDF 143kB]  Vyhlášky a nařízení
 10.10.2011 8.12.2011  20111026  Veřejné výběrové řízení [PDF 174kB]  Ostatní informace
 12.10.2011 28.10.2011  20111027  Rozhodnutí-ČEZ [PDF 6,984kB]  Ostatní informace
 20.9.2011 20.10.2011    Posuzování vlivů záměru „Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov“ - průvodní dopis [PDF 126kB]  Ostatní informace
 20.9.2011 20.10.2011    Posuzování vlivů záměru „Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov“ - stanovisko [PDF 281kB]  Ostatní informace
 20.9.2011 20.10.2011    Posuzování vlivů záměru „Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov“ - příloha stanoviska [PDF 562kB]  Ostatní informace
 20.9.2011 20.10.2011    Posuzování vlivů záměru „Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov“ - zápis z jednání [PDF 199kB]  Ostatní informace
 19.9.2011 19.10.2011  20110923  Oznámení o vystavení a projednání návrhu ZADÁNÍ změny č. 2 ÚPO Bohatice [PDF 144kB]  Ostatní informace
 12.9.2011 12.10.2011  20110922  Seznam pozemků pro veřejnou nabídku k prodeji dle zákona 95/1999Sb.§7-PF ČR [PDF 805kB]  Ostatní informace
 13.7.2011 13.9.2011  201107015  Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje [PDF 1,165kB]  Ostatní informace
 24.6.2011 1.9.2011  201106010  Dražební vyhláška na nemovitost č.p. 63 [PDF 1,097kB]  Vyhlášky a nařízení
 7.7.2011 9.8.2011  201106014  Dražební vyhláška-elektronicky č.p. 125 [PDF 2,351kB]  Ostatní informace
 20.7.2011 5.8.2011  201107018  Vyúčtování vodného a stočného za rok 2010 [PDF 131kB]  Ostatní informace
 24.6.2011 21.7.2011  201106012  Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné-Rakmily  [PDF 3,856kB]  Vyhlášky a nařízení
 24.6.2011 10.7.2011  201106013  Datum a čas konání prohlídky - Rakmily [PDF 35kB]  Ostatní informace
 13.6.2011 29.6.2011  201106009  Regionální surovinová politika Lk [PDF 1,658kB]  Ostatní informace
 17.5.2011 17.6.2011  201105001  Oznámení Finančního úřadu [PDF 132kB]  Ostatní informace
 27.5.2011 12.6.2011  201105003  Změna stavby před dokončením ČOV - Byron [PDF 6,135kB]  Ostatní informace
 11.2.2011 3.5.2011    Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání nemovitosti č.p. 63 [PDF 221kB]  Vyhlášky a nařízení
 15.3.2011 31.3.2011    Kontaktní adresy Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [PDF 39kB]  Ostatní informace
 9.2.2011 29.3.2011    Dražební vyhláška na nemovitost č.p. 125 [PDF 109kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.3.2011 27.3.2011    Oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před dokončením a pozvání k veřejnému ústnímu řízení [PDF 2,474kB]  Ostatní informace
 25.2.2011 25.3.2011    Zrušení dražebního jednání č.p.63 Ban [PDF 389kB]  Ostatní informace
 25.2.2011 25.3.2011    Zrušení dražebního jednání č.p.63 Lak [PDF 398kB]  Ostatní informace
 7.3.2011 25.3.2011    Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [PDF 39kB]  Ostatní informace
 11.2.2011 27.2.2011    Oznámení o zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi-studie proveditelnosti [PDF 250kB]  Ostatní informace
 9.2.2011 25.2.2011    Usnesení o nařízení dražebního jednání [PDF 157kB]  Vyhlášky a nařízení
 6.12.2010 21.12.2010    Rozhodnutí o uložení písemnosti-Pešák [PDF 80kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.12.2010 18.12.2010    Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi - studie proveditelnosti [PDF 90kB]  Ostatní informace
 29.10.2010 15.12.2010  101215  Veřejná vyhláška - návrhu územního plánu Zákupy [PDF 323kB]  Vyhlášky a nařízení
 10.11.2010 26.11.2010  101126  Územní rozhodnutí - František růžička [PDF 1,383kB]  Ostatní informace
 2.11.2010 18.11.2010  101118  Oznámení o uložení písemnosti - Lukáš Pešák [PDF 112kB]  Ostatní informace
 22.10.2010 8.11.2010  101123  Oznámení o zahájení stavebního řízení - Jandlová, Pícha [PDF 628kB]  Zahájení územního řízení

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Mikroregion Podralsko - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 24.10.2018 9.11.2018    Rozpočet 2019- návrh, Mikroregion Podralsko [PDF 436kB]  Rozpočet a finance
 24.10.2018 9.11.2018    Rozpočtový výhled na období 2020-2021 - návrh, Mikroregion Podralsko [PDF 255kB]  Rozpočet a finance
 16.4.2018 2.5.2018    Závěrečný účet za rok 2017 - Mikroregion Podralsko [PDF 2,058kB]  Rozpočet a finance
 8.3.2018 24.3.2018    Závěrečný účet za rok 2017 [PDF 2,005kB]  Rozpočet a finance
 6.11.2017 22.11.2017    Rozpočtový výhled na období 2019-2021 Návrh [PDF 288kB]  Rozpočet a finance
 6.11.2017 22.11.2017    Rozpočet 2018- návrh [PDF 451kB]  Rozpočet a finance
 13.7.2017 29.7.2017    Závěrečný účet za rok 2016, Mikroregion Podralsko [PDF 1,724kB]  Rozpočet a finance
 18.5.2017 2.6.2017    Návrh Závěrečný účet za rok 2016, Mikroregion Podralsko [PDF 1,827kB]  Ostatní informace
 18.5.2017 2.6.2017    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko [PDF 700kB]  Ostatní informace
 3.11.2016 19.11.2016    Rozpočet rok 2017, Mikroregion Podralsko [PDF 480kB]  Rozpočet a finance
 3.11.2016 19.11.2016    Rozpočtový výhled 2018-2020, Mikroregion Podralsko [PDF 328kB]  Rozpočet a finance
 21.3.2016 7.4.2016    Záávěrečný účet za rok 2015, Mikroregion [PDF 2,016kB]  Ostatní informace
 19.11.2015 7.12.2015    ROZPOČET 2016 [PDF 322kB]  Rozpočet a finance
 28.4.2015 14.5.2015    Závěrečný účet za rok 2014, Mikroregion Podralsko [PDF 1,670kB]  Ostatní informace
 25.11.2014 10.12.2014    Rozpočet rok 2015, Mikroregion Podralsko [PDF 382kB]  Rozpočet a finance
 1.4.2014 17.4.2014    Závěrečný účet Mikroregion Podralsko [PDF 354kB]  Rozpočet a finance
 5.11.2013 21.11.2013    Návrh rozpočtu 2014 Mikroregion Podralsko [PDF 163kB]  Rozpočet a finance
 7.1.2013 22.1.2013    Rozpočet Mikroregionu Podralsko pro rok 2013 [PDF 79kB]  Rozpočet a finance
 1.4.2012 16.4.2012  201203009  Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2011 [PDF 169kB]  Ostatní informace
 21.11.2011 7.12.2011  20111130  Rozpočtové opatření č. 2 Mikroregionu Podralsko [PDF 401kB]  Rozpočet a finance
 21.11.2011 7.12.2011  20111131  Rozpočet na rok 2012 Mikroregionu Podralsko [PDF 69kB]  Rozpočet a finance
 1.6.2011 17.6.2011  201106007  Rozpočtové opatření 1/2011 Mikroregion Podralsko [PDF 66kB]  Rozpočet a finance
 20.4.2011 8.5.2011    Zpráva o výsledku hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2010 [PDF 1,147kB]  Ostatní informace
 26.11.2010 13.12.2010    Návrh rozpočtu Mikroregionu Podralsko na rok 2011 [PDF 43kB]  Rozpočet a finance
 26.11.2010 13.12.2010    Rozpočtové opatření č. 3-2010 Mikroregionu Podralsko  [PDF 65kB]  Rozpočet a finance
 25.8.2010 9.9.2010    Rozpočtový výhled Mikroregionu Podralsko do roku 2013 [PDF 158kB]  Rozpočet a finance
 25.8.2010 9.9.2010    Rozpočtové opatření č.2/2010 Mikroregionu Podralsko [PDF 132kB]  Rozpočet a finance

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Obecní úřad Pertoltice - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 1.3.2017 17.3.2017    Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy  [PDF 295kB]  Vyhlášky a nařízení
 1.3.2017 17.3.2017    Obecně závazná vyhláška č.21/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy [PDF 294kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.3.2017 17.3.2017    Záměr pronájmu nebytových prostor v Kulturním domě [PDF 3,090kB]  Ostatní informace
 3.1.2017 19.1.2017    Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti orgánů obce Pertoltice pod Ralskem v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [PDF 139kB]  Ostatní informace
 16.9.2016 2.10.2016    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje  [PDF 230kB]  Volby
 1.9.2016 29.9.2016    Záměr obce pronajmout část pozemku v jejím vlastnictví [PDF 734kB]  Ostatní informace
 1.9.2016 19.9.2016    Záměr obce pronajmout část pozemku v jejím vlastnictví [PDF 727kB]  Ostatní informace
 16.6.2016 2.7.2016    Záměr obce pronajmout nebytový prostor, Kulturní dům [PDF 1,176kB]  Ostatní informace
 12.5.2016 28.5.2016    Záměr pronájmu pozemku v majetku obce [PDF 596kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.4.2016 7.5.2016    Veřejnoprávní smlouva [PDF 753kB]  Ostatní informace
 18.4.2016 2.5.2016    Záměr obce prodat pozemek v jejím vlastnictví [PDF 861kB]  Ostatní informace
 14.3.2016 30.3.2016    Záměr obce pronajmout pozemek v jejím vlastnictví [PDF 484kB]  Ostatní informace
 9.3.2016 25.3.2016    Rozhodnutí - Novostavba rodinného domu, přípojka vody, elektro, kanalizační přípojka, vrtaná studna, čistírna odpadních vod, zpevněné plochy a oplocení na pozemku p.č. 782 k.ú. a obec Pertoltice pod Ralskem [PDF 671kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.2.2016 19.3.2016    Odpověď Istav Media, s.r.o., - žádost o poskytnutí informace _ 106/1999Sb. 19.2.2016 [PDF 324kB]  Ostatní informace
 11.2.2016 28.2.2016    Istav Media, s.r.o., - žádost o poskytnutí informace _ 106/1999Sb. 11.2.2016 [PDF 437kB]  Ostatní informace
 12.1.2016 12.2.2016    Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti orgánů obce Pertoltice pod Ralskem v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [PDF 137kB]  Ostatní informace
 11.1.2016 27.1.2016    Záměr obce pronajmout pozemek v jejím vlastnictví [PDF 543kB]  Ostatní informace
 2.12.2015 21.12.2015    Obec Pertoltice pod Ralskem - návrh rozpočtu na rok 2016 [PDF 57kB]  Rozpočet a finance
 2.12.2015 21.12.2015    Obec Pertoltice pod Ralkem - rozpočtový výhled do roku 2018 [PDF 338kB]  Rozpočet a finance
 14.10.2015 30.10.2015    Obecně závazná vyhláška obce Pertoltice pod Ralskem č.2/2015, kterou se vydává požární řád  [PDF 1,442kB]  Vyhlášky a nařízení
 21.7.2015 6.8.2015    Obecně závazná vyhláška obce Pertoltice pod Ralskem č. 1/2015, o stanovení kratší doby nočního klidu [PDF 387kB]  Vyhlášky a nařízení
 27.5.2015 12.6.2015    Prodloužení nočního klidu dne 6.6.2015 [PDF 169kB]  Ostatní informace
 10.4.2015 26.4.2015    Záměr obce pronajmout pozemky v k.ú. Pertoltice pod Ralskem [PDF 1,155kB]  Ostatní informace
 7.4.2015 23.4.2015    Záměr obce pronajmout pozemky v k.ú. Pertoltice pod Ralskem [PDF 1,222kB]  Ostatní informace
 7.4.2015 23.4.2015    Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 608 k.ú. Pertoltice pod Ralskem [PDF 817kB]  Ostatní informace
 7.4.2015 23.4.2015    Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 608 k.ú. Pertoltice pod Ralskem [PDF 813kB]  Ostatní informace
 7.4.2015 23.4.2015    Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 859 k.ú. Pertoltice pod Ralskem [PDF 924kB]  Ostatní informace
 7.4.2015 23.4.2015    Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 136/1 k.ú. Pertoltice pod Ralskem [PDF 855kB]  Ostatní informace
 7.4.2015 23.4.2015    Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 863 k.ú. Pertoltice pod Ralskem [PDF 920kB]  Ostatní informace
 30.3.2015 15.4.2015    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 [PDF 4,853kB]  Ostatní informace
 22.1.2015 22.2.2015    Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti orgánů obce Pertoltice pod Ralskem v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [PDF 137kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 27.11.2018 13.12.2018    návrh - Střednědobý výhled rozpočtu do ROKU 2021 - Obec Pertoltice pod Ralskem [PDF 55kB]  Rozpočet a finance
 27.11.2018 13.12.2018    návrh - Rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019 - Obec Pertoltice pod Ralskem [PDF 370kB]  Rozpočet a finance
 16.11.2018 2.12.2018    Usnesení z ustavujícho zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem [PDF 1,071kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.10.2018 9.11.2018    Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem [PDF 318kB]  Ostatní informace
 8.10.2018 5.11.2018    Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce [PDF 424kB]  Volby
 8.10.2018 24.10.2018    Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce [PDF 16kB]  Volby
 4.10.2018 20.10.2018    Usnesení č. 39/2018 [PDF 1,295kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.9.2018 26.9.2018    Pozvánka na 39. zasedání ZO [PDF 515kB]  Ostatní informace
 13.8.2018 5.9.2018    Záměr obce prodat pozemky v jejím vlastnictví - ppč. 23 v kú Pertoltice pod Ralskem [PDF 476kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.8.2018 5.9.2018    Záměr obce pronajmou pozemky v jejím vlastnictví - ppč. 669/1; 100; 104; 105 a 113 o celkové výměře 15103 m2 v kú Pertoltice pod Ralskem - pro sekání „údržbu“ travnatých ploch [PDF 356kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.7.2018 15.8.2018    Usnesení č. 38/2018 [PDF 656kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.7.2018 4.8.2018    Rozpočtové opatření č. 3/2018 [PDF 434kB]  Rozpočet a finance
 2.7.2018 18.7.2018    Pozvánka na 38. zasedání ZO [PDF 225kB]  Ostatní informace
 9.5.2018 25.5.2018    Usnesení č. 37/2018 [PDF 1,233kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.4.2018 9.5.2018    Pozvánka na 37. zasedání ZO [PDF 352kB]  Ostatní informace
 29.3.2018 14.4.2018    Záměr obce dle § 39 z.č. 128/2000 Sb. smluvně zřídit právo stavby k pozemku ppč. 767 ve vlastnictví obce Pertoltice pod Ralskem s odkazem na žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – osobní, pozemkov [PDF 1,003kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.3.2018 14.4.2018    Usnesení č. 36/2018 [PDF 1,182kB]  Ostatní informace
 22.3.2018 7.4.2018    Oznámení o vydání Územního plánu Pertoltice pod Ralskem formou opatření obecné povahy č. 1/2018 [PDF 344kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018 6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem formou opatření obecné povahy č. 1/2018 - titulní list a poučení [PDF 466kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018 6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - TEXTOVÁ ČÁST [PDF 551kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018 6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - ODŮVODNĚNÍ [PDF 1,145kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018 6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - HLAVNÍ VÝKRES [PDF 2,567kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018 6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - KOORDINAČNÍ VÝKRES [PDF 3,776kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018 6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - ŠIRŠÍ VZTAHY [PDF 2,837kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018 6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - TITULNÍ LIST [PDF 980kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018 6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY [PDF 1,048kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018 6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU [PDF 1,056kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018 6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ [PDF 933kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018 6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ [PDF 910kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018 6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - Vyhodnocení vlivů (dokumentace SEA) [PDF 569kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018 6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [PDF 278kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.3.2018 30.3.2018    Pozvánka na 36. zasedání Zastupitelstva obce [PDF 303kB]  Ostatní informace
 7.3.2018 23.3.2018    Usnesení č. 35/2018 [PDF 1,644kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.3.2018 22.3.2018    Záměr obce dle § 39 z.č. 128/2000 Sb. smluvně zřídit právo stavby k pozemku ppč. 706 ve vlastnictví obce Pertoltice pod Ralskem – vedení ČOV [PDF 1,069kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.3.2018 22.3.2018    Obec Pertoltice pod Ralskem - návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč) [PDF 146kB]  Rozpočet a finance
 13.2.2018 21.2.2018    Pozvánka na 35. veřejné zasedání zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 21.2.2018  [PDF 271kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.1.2018 3.2.2018    Rozpočtové opatření č. 7 [PDF 437kB]  Rozpočet a finance
 2.1.2018 18.1.2018    Rozpočtové opatření č. 6 /2017 schváleno usnesením 489/2017/ZO na zasedání 20.12.2017 [PDF 422kB]  Rozpočet a finance
 2.1.2018 18.1.2018    Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 schváleno usnesením 486/2017/ZO na zasedání 20.12.2017 [PDF 55kB]  Rozpočet a finance
 2.1.2018 18.1.2018    Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem v § na rok 2018 schváleno usnesením 485/2017/ZO na zasedání 20.12.2017 [PDF 61kB]  Rozpočet a finance
 21.12.2017 6.1.2018    Usnesení č.34/2017 [PDF 341kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.12.2017 20.12.2017    Obecně závazná vyhláška obce Pertoltice pod Ralskem č. 3/2017 [PDF 310kB]  Vyhlášky a nařízení
 12.12.2017 20.12.2017    Pozvánka na 34. zasedání zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem 20.12.2017  [PDF 168kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.12.2017 15.12.2017    Usnesení č.33/2017 [PDF 1,160kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.11.2017 8.12.2017    Pozvánka na 33. zasedání Zastupitelstva obce [PDF 208kB]  Ostatní informace
 21.11.2017 7.12.2017    NÁVRH - střednědobý výhled rozpočtu do ROKU 2020 - Obec Pertoltice pod Ralskem / připraven k projednání a schválení - prosinec 2017 [PDF 57kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.11.2017 7.12.2017    NÁVRH rozpočtu v § 2018 - Obec Pertoltice pod Ralskem / připraven k projednání a schválení - prosinec 2017 [PDF 78kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017 29.11.2017    Zveřejnění záměru prodeje - Obec Pertoltice pod Ralskem zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích [PDF 739kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017 29.11.2017    Zveřejnění záměru prodeje - Příloha č. 1 Geometrický plán č. 542 – 322015 [PDF 143kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017 29.11.2017    Zveřejnění záměru prodeje - Příloha č. 2 Návrh dobývacího prostoru [PDF 468kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017 29.11.2017    Zveřejnění záměru prodeje - Příloha č. 3 Souhrnný plán sanace a rekultivace, zpracovaný společností GET s.r.o. v říjnu 2014 pod z.č. GET 11_096 [PDF 2,643kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017 29.11.2017    Zveřejnění záměru prodeje - Příloha č. 3 Aktualizace Souhrnný plán sanace a rekultivace, zpracovaný společností GET s.r.o. ze září 2016 pod z.č. GET 16_056 [PDF 2,972kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017 29.11.2017    Zveřejnění záměru prodeje - Příloha č. 4 Informace o pozemcích přejaté z nahlížení do katastru a týkají se pozemků nebo jejich částí oddělených geometrickým plánem dle přílohy č. 1 [PDF 279kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017 29.11.2017    Zveřejnění záměru prodeje - Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy [PDF 133kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.11.2017 29.11.2017    Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví [PDF 282kB]  Ostatní informace
 9.11.2017 25.11.2017    Usnesení č.32/2017 [PDF 894kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.11.2017 22.11.2017    Rozpočtové opatření č. 5 [PDF 449kB]  Ostatní informace
 25.10.2017 10.11.2017    Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva obce [PDF 244kB]  Ostatní informace
 4.10.2017 20.10.2017    Usnesení č.31/2017 [PDF 1,403kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.10.2017 18.10.2017    Rozpočtové opatření č. 4 [PDF 440kB]  Rozpočet a finance
 13.9.2017 29.9.2017    Pozvánka na 31. zasedání Zastupitelstva obce [PDF 528kB]  Ostatní informace
 10.7.2017 26.7.2017    Rozpočtové opatření č. 3 /2017 schváleno usnesením 434/2017/ZO na zasedání 28.6.2017 [PDF 498kB]  Rozpočet a finance
 10.7.2017 26.7.2017    ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 v Kč projednán a schválen na ZO dne 28.6.2017 usnesením č. 429/2017/ZO  [PDF 136kB]  Rozpočet a finance
 7.7.2017 23.7.2017    Usnesení č.30/2017 [PDF 1,437kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.6.2017 28.6.2017    Pozvánka na 30. veřejné zasedání zastupitelstva obce Pertotlice pod Ralskem [PDF 214kB]  Ostatní informace
 9.6.2017 25.6.2017    Usnesení č. 29/2017 [PDF 1,303kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.5.2017 14.6.2017    Návrh Závěrečný účet za rok 2016 [PDF 136kB]  Rozpočet a finance
 24.5.2017 9.6.2017    Rozpočtové opatření č. 2 /2017 schváleno usnesením 409/2017/ZO na zasedání 3.5.2017 [PDF 416kB]  Rozpočet a finance
 22.5.2017 7.6.2017    Pozvánka na 29. zasedání Zastupitelstva obce [PDF 379kB]  Ostatní informace
 12.5.2017 28.5.2017    Usnesení č. 28/2017 [PDF 1,054kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.5.2017 26.5.2017    Návrh rozpočtu č. 2 [PDF 413kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.4.2017 10.5.2017    Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva obce [PDF 257kB]  Ostatní informace
 19.4.2017 5.5.2017    Usnesení č. 27/2017 [PDF 968kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.3.2017 9.4.2017    Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce [PDF 302kB]  Ostatní informace
 8.3.2017 24.3.2017    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 [PDF 390kB]  Rozpočet a finance
 2.3.2017 18.3.2017    Rozpočtové opatření č. 1 /2017 [PDF 416kB]  Rozpočet a finance
 23.2.2017 15.3.2017    Schválený rozpočtový výhled do roku 2019 [PDF 60kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.2.2017 15.3.2017    Schválení rozpočet 2017 [PDF 371kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.2.2017 15.3.2017    Usnesení č. 26/2017 [PDF 858kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.2.2017 11.3.2017    Usnesení č. 25/2017 [PDF 1,688kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.2.2017 5.3.2017    Rozpočtové opatření 8/2016 [PDF 453kB]  Rozpočet a finance
 16.2.2017 23.2.2017    Pozvánka na 26. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 153kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.2.2017 19.2.2017    Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva obce [PDF 245kB]  Ostatní informace
 30.12.2016 23.1.2017    Záměr pronájmu nebytových prostor _ Příloha č. 1 SITUAČNÍ PLÁNEK [PDF 138kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.12.2016 23.1.2017    Záměr pronájmu nebytových prostor _ Příloha č. 2 NÁJEMNÍ SMLOUVA NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ [PDF 319kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.12.2016 23.1.2017    Záměr pronájmu nebytových prostor v kulturním domě čp. 87 Pertoltice pod Ralskem - HOSPODA [PDF 546kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.12.2016 15.1.2017    Schválený Rozpočtový výhled do roku 2019 [PDF 56kB]  Rozpočet a finance
 30.12.2016 15.1.2017    Schválený rozpočet v § 2017 Obec Pertoltice pod Ralskem [PDF 61kB]  Rozpočet a finance
 23.12.2016 8.1.2017    Výpis z usnesení - 24. zasedání zastupitelstva [PDF 511kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.12.2016 25.12.2016    Pozvánka na 242. zasedání Zastupitelstva obce [PDF 324kB]  Ostatní informace
 5.12.2016 23.12.2016    Usnesení č. 23/2016 [PDF 503kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.11.2016 16.12.2016    návrh rozpočtu 2017 [PDF 62kB]  Rozpočet a finance
 30.11.2016 16.12.2016    návrh Rozpočtový výhled do roku 2019 [PDF 55kB]  Rozpočet a finance
 15.11.2016 23.11.2016    Pozvánka na 23. veřejné zasedání zastupitelstva 23.11.2016 v 16:00 [PDF 218kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.10.2016 9.11.2016    Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví - hospoda v kulturním domě [PDF 607kB]  Ostatní informace
 12.10.2016 9.11.2016    Záměr pronájmu nebytových prostor _ Příloha č. 1 SITUAČNÍ PLÁNEK [PDF 138kB]  Ostatní informace
 12.10.2016 9.11.2016    Záměr pronájmu nebytových prostor _ Příloha č. 2 NÁJEMNÍ SMLOUVA NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ [PDF 319kB]  Ostatní informace
 13.10.2016 29.10.2016    Usnesení č. 22  [PDF 923kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.10.2016 22.10.2016    Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu [PDF 419kB]  Vyhlášky a nařízení
 27.9.2016 13.10.2016    Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce [PDF 249kB]  Ostatní informace
 22.9.2016 8.10.2016    Závěrečný účet za rok 2015 [PDF 718kB]  Ostatní informace
 5.9.2016 21.9.2016    Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu [PDF 413kB]  Ostatní informace
 5.9.2016 21.9.2016    Usnesení č. 21 [PDF 671kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.9.2016 19.9.2016    Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví - hospoda v kulturním domě [PDF 472kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.9.2016 19.9.2016    Záměr pronájmu nebytových prostor _ Příloha č. 1 SITUAČNÍ PLÁNEK [PDF 138kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.9.2016 19.9.2016    Záměr pronájmu nebytových prostor _ Příloha č. 2 NÁJEMNÍ SMLOUVA NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ [PDF 319kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.8.2016 4.9.2016    Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce [PDF 146kB]  Ostatní informace
 15.7.2016 15.8.2016    Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví - hospoda v kulturním domě [PDF 472kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.7.2016 15.8.2016    Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví - hospoda v kulturním domě - příloha č. 1 [PDF 136kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.7.2016 15.8.2016    Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví - hospoda v kulturním domě - příloha č. 2 [PDF 317kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.7.2016 7.8.2016    Usnesení č. 20 [PDF 563kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.7.2016 24.7.2016    Usnesení č. 19 [PDF 546kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.7.2016 13.7.2016    Pozvánka na 20. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 217kB]  Ostatní informace
 5.7.2016 13.7.2016    Nabídka zaměstnání - výzva - uklízeč veřejných prostranství  [PDF 435kB]  Ostatní informace
 16.6.2016 2.7.2016    Usnesení č. 18 [PDF 842kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.6.2016 29.6.2016    Pozvánka na 19. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 167kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.5.2016 15.6.2016    Pozvánka na 18. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 194kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.5.2016 1.6.2016    Návrh - Závěrečný účet za rok 2015  [PDF 2,711kB]  Rozpočet a finance
 13.5.2016 29.5.2016    Usnesení č. 17 [PDF 555kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.4.2016 11.5.2016    Pozvánka na 17. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 183kB]  Ostatní informace
 22.4.2016 8.5.2016    Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce [PDF 980kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.4.2016 13.4.2016    Pozvánka na 16. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 228kB]  Ostatní informace
 21.3.2016 6.4.2016    Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce [PDF 1,004kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.3.2016 19.3.2016    Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce [PDF 448kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.2.2016 9.3.2016    Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce [PDF 656kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.3.2016 9.3.2016    Pozvánka na 15. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 193kB]  Ostatní informace
 16.2.2016 24.2.2016    Pozvánka na 14. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 178kB]  Ostatní informace
 1.2.2016 17.2.2016    Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce [PDF 785kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.2.2016 17.2.2016    Pozvánka na 13. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 238kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.1.2016 27.1.2016    Pozvánka na 12. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 188kB]  Ostatní informace
 4.1.2016 20.1.2016    Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce [PDF 1,703kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.1.2016 20.1.2016    Záměr pronájmu nebytových prostor v kulturním domě čp. 87 Pertoltice pod Ralskem [PDF 465kB]  Ostatní informace
 4.1.2016 20.1.2016    Záměr pronájmu nebytových prostor _ Příloha č. 1 SITUAČNÍ PLÁNEK [PDF 138kB]  Ostatní informace
 4.1.2016 20.1.2016    Záměr pronájmu nebytových prostor _ Příloha č. 2 NÁJEMNÍ SMLOUVA NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ [PDF 319kB]  Ostatní informace
 3.1.2016 19.1.2016    Schválený rozpočtový výhled do roku 2018 [PDF 54kB]  Rozpočet a finance
 3.1.2016 19.1.2016    Schválený rozpočet na rok 2016 v § [PDF 57kB]  Rozpočet a finance
 29.12.2015 14.1.2016    Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  [PDF 1,753kB]  Vyhlášky a nařízení
 29.12.2015 14.1.2016    Nařízení č. 4 / 2015, zákaz podomního a pochůzkového prodeje [PDF 320kB]  Vyhlášky a nařízení
 11.12.2015 27.12.2015    Pozvánka na 11. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 239kB]  Ostatní informace
 16.10.2015 1.11.2015    Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce  [PDF 591kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.9.2015 15.10.2015    Pozvánka na 10. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 191kB]  Ostatní informace
 8.9.2015 24.9.2015    Usnesení z 9. zasedání ZO [PDF 612kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.8.2015 5.9.2015    Pozvánka na 9. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 226kB]  Ostatní informace
 17.7.2015 2.8.2015    Usnesení z 8. zasedání ZO [PDF 754kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.7.2015 19.7.2015    Pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 193kB]  Ostatní informace
 26.6.2015 12.7.2015    Usnesení z 7. zasedání ZO [PDF 1,030kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.6.2015 26.6.2015    Pozvánka na 7. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 305kB]  Ostatní informace
 18.5.2015 3.6.2015    Návrh - Závěrečný účet za rok 2014 [PDF 714kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.5.2015 3.6.2015    Usnesení z 6. zasedání ZO [PDF 1,229kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.4.2015 14.5.2015    Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 267kB]  Ostatní informace
 31.3.2015 16.4.2015    Usnesení z 5. zasedání ZO [PDF 2,265kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.3.2015 26.3.2015    Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 577kB]  Ostatní informace
 22.1.2015 7.2.2015    Usnesení z 4. zasedání ZO [PDF 1,416kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.1.2015 22.1.2015    Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 343kB]  Ostatní informace
 19.12.2014 4.1.2015    Usnesení z 3. ZO [PDF 843kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.12.2014 20.12.2014    Usnesení z druhého zasedání ZO [PDF 702kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.12.2014 20.12.2014    Pozvánka na třetí zasedání ZO [PDF 199kB]  Ostatní informace
 25.11.2014 11.12.2014    Usnesení z prvního zasedání ZO [PDF 1,346kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.11.2014 7.12.2014    Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 190kB]  Ostatní informace
 11.11.2014 27.11.2014    Pozvánka na 1. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 262kB]  Ostatní informace
 12.11.2014 21.11.2014    Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem [PDF 994kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.10.2014 27.10.2014    Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce [PDF 570kB]  Volby
 11.10.2014 27.10.2014    Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce [PDF 570kB]  Ostatní informace
 2.10.2014 18.10.2014    Usnesení č. 19/2014 [PDF 325kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.9.2014 5.10.2014    Pozvánka na 41. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 151kB]  Ostatní informace
 19.9.2014 5.10.2014    Usnesení č. 18/2014 [PDF 676kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.9.2014 18.9.2014    Pozvánka na 40. veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 243kB]  Ostatní informace
 22.7.2014 7.8.2014    Pozvánka na 39. zasedání zastupitelstva obce [PDF 278kB]  Ostatní informace
 12.6.2014 28.6.2014    Stanovení počtu členů zastupitelstva obcí pro následující volební období 2014-2018 [PDF 182kB]  Ostatní informace
 11.6.2014 27.6.2014    Usnesení č. 16-2014 [PDF 766kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.5.2014 13.6.2014    Usnesení č. 15-2014 [PDF 856kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.5.2014 11.6.2014    Pozvánka na 38. zasedání zastupitelstva obce [PDF 267kB]  Ostatní informace
 12.5.2014 28.5.2014    Pozvánka na 37. zasedání zastupitelstva obce [PDF 288kB]  Ostatní informace
 24.4.2014 10.5.2014    Usnesení č. 14-2014 [PDF 667kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.4.2014 19.4.2014    Pozvánka na 36. zasedání zastupitelstva obce [PDF 282kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.3.2014 11.4.2014    Usnesení č. 13/2014 [PDF 429kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.3.2014 14.3.2014    Pozvánka na 35. zasedání zastupitelstva [PDF 203kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.3.2014 13.3.2014    Usnesení č. 12-2014 [PDF 670kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.2.2014 26.2.2014    Pozvánka na 34. zasedání zastupitelstva obce [PDF 259kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.1.2014 29.1.2014    Pozvánka na 33. Zasedání obecního zastupitelstva [PDF 203kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.12.2013 3.1.2014    Usnesení č. 10 [PDF 683kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.12.2013 25.12.2013    32. Zasedání obecního zastupitesltva [PDF 209kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.12.2013 23.12.2013    Nabídka pozemku k prodeji [PDF 431kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.11.2013 4.12.2013    Usnesení č. 8 [PDF 606kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.5.2013 15.11.2013    Nalezení věci [PDF 200kB]  Ostatní informace
 30.10.2013 15.11.2013    31. zasedání zastupitelstva obce [PDF 222kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.10.2013 1.11.2013    Usnesení č. 8 [PDF 406kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.9.2013 16.10.2013    Pozvánka na 30. zasedání obecního zatupitelstva [PDF 236kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.9.2013 28.9.2013    Usnesení č. 7 [PDF 360kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.8.2013 11.9.2013    Pozvánka na 29. zasedání obecního zatupitelstva [PDF 231kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.8.2013 30.8.2013    Usnesení č. 6/2013 [PDF 1,215kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.7.2013 14.8.2013    Pozvánka na 28. jednání zastupitelstva [PDF 229kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.7.2013 17.7.2013    Usnesení č. 5 [PDF 322kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.6.2013 3.7.2013    27. jednání obecního zastupitelstva [PDF 216kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.6.2013 21.6.2013    Usnesení č. 4 [PDF 438kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.5.2013 7.6.2013    Pozvánka na 26. jednání OZ [PDF 255kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.5.2013 30.5.2013    Pozvánka na 26. jednání zastupitelstva [PDF 216kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.5.2013 23.5.2013    Usnesení č. 3/2013 [PDF 338kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.4.2013 26.4.2013    Pozvánka na 25.jednání zastupitelstva [PDF 211kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.3.2013 29.3.2013    Usnesení č.2 [PDF 249kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.2.2013 15.3.2013    Rozpočtový výhled do roku 2015 [PDF 361kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.2.2013 15.3.2013    Rozpočet na rok 2013 [PDF 338kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.2.2013 15.3.2013    Nabídka pronájmu části pozemku  [PDF 307kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.2.2013 15.3.2013    Nabídka k pronájmu části pozemku [PDF 234kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.2.2013 15.3.2013    Nabídka k pronájmu část pozemku [PDF 236kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.2.2013 14.3.2013    Pozvánka na 24. Zasedání obecního zastupitelstva [PDF 154kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.2.2013 13.3.2013    Usnesení č. 1-2013 [PDF 448kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.2.2013 27.2.2013    Pozvánka na 23. jednání obecního zastupitelstva [PDF 223kB]  Ostatní informace
 27.12.2012 12.1.2013    Usnesení z 21. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 97kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.12.2012 26.12.2012  201212051  Usnesení z 21. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 44kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.12.2012 13.12.2012  201212052  Pozvánka na 22. jednání obecního zastupitelstva [PDF 33kB]  Ostatní informace
 31.10.2012 30.11.2012  201210046  Usnesení z 20. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 49kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.11.2012 22.11.2012  201211048  Pozvánka na 21. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 33kB]  Ostatní informace
 18.10.2012 20.11.2012  201210045  Usnesení z 19.zasedání obecního zastupitelstva [PDF 29kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.10.2012 17.10.2012  201210042  Pozvánka na 20. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 34kB]  Ostatní informace
 21.9.2012 7.10.2012  201209040  Usnesení z 18. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 36kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.9.2012 29.9.2012  201209038  Pozvánka na 19. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 29kB]  Ostatní informace
 30.7.2012 15.9.2012  201207033  Usnesení ze 17. jednání OZ [PDF 35kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.9.2012 13.9.2012  201209037  Pozvánka na 18. jednání obecního zastupitelstva [PDF 33kB]  Ostatní informace
 22.6.2012 22.7.2012  201206028  Usnesení z 16. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 308kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.7.2012 19.7.2012  201207032  Pozvánka na 17. jednání obecního zastupitelstva [PDF 197kB]  Ostatní informace
 31.5.2012 30.6.2012  201205025  Usnesení z 15. jednání obecního zastupitelstva [PDF 432kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.6.2012 14.6.2012  201206026  Pozvánka na 16. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 33kB]  Ostatní informace
 9.5.2012 17.5.2012  201205018  Pozvánka na 15. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 36kB]  Ostatní informace
 6.4.2012 30.4.2012  201204013  Usnesení č. 14 z jednání obecního zastupitelstva [PDF 49kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.3.2012 29.3.2012  201203007  Pozvánka na 14. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 198kB]  Ostatní informace
 22.2.2012 22.3.2012  201202003  Usnesení z 12. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 39kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.2.2012 1.3.2012  201202004  Pozvánka na 13. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 32kB]  Ostatní informace
 24.2.2011 28.2.2012    Rozpočet na rok 2011 [PDF 39kB]  Rozpočet a finance
 8.2.2012 16.2.2012  201202001  Pozvánka na 12. zasedání OZ [PDF 34kB]  Ostatní informace
 21.12.2011 21.1.2012  20111235  Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva [PDF 56kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.11.2011 26.12.2011  201111030  Usnesení z 10. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 40kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.12.2011 15.12.2011  20111133  Pozvánka na 11. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 20kB]  Ostatní informace
 26.10.2011 3.11.2011  20111028  Pozvánka na 10. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 22kB]  Ostatní informace
 20.9.2011 30.10.2011  20110924  Usnesení z 9. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 281kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.8.2011 15.9.2011  201108020  Usnesení z 8. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 36kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.9.2011 15.9.2011  20110921   [PDF 16kB]  Ostatní informace
 20.7.2011 28.7.2011  201107019  Pozvánka na 8. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 34kB]  Ostatní informace
 24.6.2011 24.7.2011  201106011  Usnesení ze 7. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 40kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.6.2011 16.6.2011  201106008  Pozvánka na 7. jednání obecního zastupitelstva [PDF 34kB]  Ostatní informace
 20.4.2011 20.5.2011    Usnesení z 6.zasedání obecního zastupitelstva [PDF 23kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.4.2011 14.5.2011    Usnesení z 5. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 36kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.3.2011 17.3.2011    Pozvánka na 5. zasedání obecního zastupitelstva [PDF 33kB]  Ostatní informace
 7.3.2011 16.3.2011    Usnesení 4. jednání obecního zastupitelstva [PDF 71kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.12.2010 22.1.2011    Usnesení 2.zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15.12.2010 [PDF 45kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.12.2010 20.12.2010    Usnesení z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24.11.2010 [PDF 67kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.11.2010 26.11.2010    Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 10. 11. 2010 [PDF 81kB]  Usnesení zastupitelstva obce

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Obecní úřad Pertoltice - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 27.9.2018 31.10.2018    Záměr obce pronajmout pozemky v jejím vlastnictví [PDF 352kB]  Ostatní informace
 27.9.2018 31.10.2018    Záměr obce prodat pozemky v jejím vlastnictví [PDF 443kB]  Ostatní informace
 1.10.2018 17.10.2018    Rozpočtové opatření č. 4/2018 [PDF 480kB]  Rozpočet a finance
 14.9.2018 30.9.2018    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce  [PDF 211kB]  Volby
 5.9.2018 21.9.2018    Svolání první zasedání volební komise [PDF 321kB]  Volby
 21.8.2018 7.9.2018    Informace o počtu a sídle volebního okrsku [PDF 183kB]  Volby
 11.7.2018 27.7.2018    Počet volených členů zastupitelstva obce -volby 5.a 6.října 2018 [PDF 193kB]  Volby
 16.5.2018 1.6.2018    Rozpočtové opatření č. 2/2018 [PDF 432kB]  Rozpočet a finance
 16.5.2018 1.6.2018    Závěrečný účet za rok 2017 [PDF 158kB]  Rozpočet a finance
 28.2.2018 16.3.2018    Rozpočtové opatření č. 1/2018 [PDF 436kB]  Rozpočet a finance
 19.1.2018 4.2.2018    Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti orgánů obce Pertoltice pod Ralskem v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [PDF 378kB]  Ostatní informace
 15.1.2018 31.1.2018    Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby preznidenta [PDF 237kB]  Volby
 11.12.2017 27.12.2017    Informce pro voliče o době a místě konání voleb prezidenta  [PDF 242kB]  Volby
 22.11.2017 8.12.2017    Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 187kB]  Volby
 4.10.2017 20.10.2017    Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky [PDF 228kB]  Volby
 21.9.2017 7.10.2017    Svolání prvního zasedání okrskové volební komise. [PDF 336kB]  Volby
 5.9.2017 22.9.2017    Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 232kB]  Volby
 4.5.2017 20.5.2017    ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 19. dubna 2017 o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky [PDF 52kB]  Volby
 6.4.2017 22.4.2017    Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví [PDF 3,288kB]  Ostatní informace
 2.2.2015 17.3.2015    Výzva ZMR - zpracování územního plánu obce Pertoltice pod Ralskem [PDF 491kB]  Ostatní informace
 2.2.2015 17.3.2015    Výzva ZMR - zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA) k Územnímu plánu Pertoltic pod Ralskem  [PDF 541kB]  Ostatní informace
 2.2.2015 17.3.2015    Příloha č. 1 výzvy ZMR upřesnění výzvy zpracování Územního plánu Pertoltic pod Ralskem [PDF 271kB]  Ostatní informace
 16.12.2014 31.12.2014    Obecně závazná vyhláška č. 9/2014 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pertoltic pod Ralskem [PDF 1,315kB]  Vyhlášky a nařízení
 16.12.2014 31.12.2014    Jednací řád Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem [PDF 2,595kB]  Ostatní informace
 24.11.2014 10.12.2014    Návrh rozpočtu na rok 2015 [PDF 372kB]  Rozpočet a finance
 24.11.2014 10.12.2014    Rozpočtový výhled do roku 2017 [PDF 249kB]  Rozpočet a finance
 27.10.2014 12.11.2014    Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce [PDF 331kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.9.2014 31.10.2014    Návrh územního plánu Pertoltice pod Ralskem [PDF 437kB]  Ostatní informace
 6.8.2014 10.10.2014    Informace pro voliče, kteří nebudou volit ve svém volebním okrsku [PDF 409kB]  Volby
 22.9.2014 8.10.2014    Výzva k podání nabídky - Zímní údržba místních komunikací [PDF 964kB]  Ostatní informace
 8.8.2014 25.8.2014    Usnesení č. 17/2014 [PDF 515kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.6.2014 4.7.2014    Veřejná vyhláška, doručení Návrhu Zadání Územního plánu Pertoltice pod Ralskem [PDF 71kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2014 4.7.2014    Návrh zadání územního plánu Pertoltice pod Ralskem [PDF 683kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.6.2014 27.6.2014    Oznámení o prodloužení začátku nočního klidu dne 5.7.2014 [PDF 271kB]  Ostatní informace
 29.5.2014 14.6.2014    Veřejná vyhláška  [PDF 272kB]  Vyhlášky a nařízení
 28.5.2014 13.6.2014    Obecně závazná vyhláška Č. 8/2014,O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. [PDF 1,393kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.5.2014 24.5.2014    Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu [PDF 260kB]  Ostatní informace
 30.4.2014 16.5.2014    Nabídka prodeje části pozemku č. 706, k.ú. Pertoltice pod Ralskem [PDF 259kB]  Ostatní informace
 24.4.2014 10.5.2014    Veřejná vyhláška, Informace k zasílání platby daně z nemovitých věcí v roce 2014 [PDF 1,544kB]  Ostatní informace
 16.4.2014 2.5.2014    Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 [PDF 635kB]  Rozpočet a finance
 10.4.2014 26.4.2014    Obecní úřad oznamuje v rámci voleb do EP z důvodu sestavování seznamu voličů otevření úřadu [PDF 433kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.4.2014 24.4.2014    Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 250kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.3.2014 22.4.2014    Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr [PDF 240kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.4.2014 17.4.2014    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 [PDF 4,765kB]  Ostatní informace
 28.2.2014 17.3.2014    Nabídka pronájmu nebytových prostor kulturního domu v Pertolticích pod Ralskem [PDF 266kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.2.2014 17.3.2014    Nabídka pronájmu pozemku [PDF 450kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.2.2014 23.2.2014    Usnesení č. 11 [PDF 620kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.1.2014 7.2.2014    Zápis žáků do 1. ročníku, škola Brniště [PDF 16kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.1.2014 7.2.2014    Zápis žáku do 1. ročníku, ZŠ Brniště [PDF 235kB]  Ostatní informace
 9.1.2014 27.1.2014    Pronájem pozemku č.p. 608 k.ú. Pertoltice pod Ralskem [PDF 522kB]  Ostatní informace
 2.1.2014 19.1.2014    Schválení rozpočt v § 2014 [PDF 58kB]  Rozpočet a finance
 2.1.2014 19.1.2014    Schválený rozpočtový výhled do roku 2016 [PDF 577kB]  Rozpočet a finance
 25.11.2013 11.12.2013    návrh rozpočtu rok 2014 [PDF 56kB]  Rozpočet a finance
 25.11.2013 10.12.2013    návrh na rozpočtový výhled  [PDF 48kB]  Rozpočet a finance
 23.9.2013 31.10.2013    Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 226kB]  Ostatní informace
 10.10.2013 28.10.2013    Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu  [PDF 272kB]  Ostatní informace
 2.9.2013 18.9.2013    Sběrový den 8.9.2012 [PDF 279kB]  Ostatní informace
 26.8.2013 11.9.2013    Výroční zpráva 2012 [PDF 428kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.8.2013 11.9.2013    Výroční zpráva rok 2011 [PDF 419kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.8.2013 31.8.2013    VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA [PDF 1,093kB]  Ostatní informace
 17.7.2013 20.8.2013    Veřejná vyhláška [PDF 558kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.7.2013 14.8.2013    Zákaz odběru povrchových vod - veřejná vyhláška [PDF 200kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.7.2013 31.7.2013    Kácení stromů na zahradách [PDF 310kB]  Ostatní informace
 15.7.2013 31.7.2013    Nařízení veterinární správy [PDF 1,014kB]  Vyhlášky a nařízení
 24.6.2013 8.7.2013    Vyhláška [PDF 262kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.4.2013 12.5.2013  260413  Závěrečný účet obce 2012 [PDF 2,946kB]  Rozpočet a finance
 11.4.2013 27.4.2013    Sběrový den [PDF 16kB]  Ostatní informace
 30.1.2013 15.2.2013    Návrh rozpočtu [PDF 344kB]  Rozpočet a finance
 30.1.2013 15.2.2013    Rozpočtový výhled do roku 2015 [PDF 358kB]  Rozpočet a finance
 16.1.2013 11.2.2013    Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola presidentských voleb [PDF 266kB]  Ostatní informace
 8.1.2013 31.1.2013  7/2012  Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 [PDF 1,638kB]  Vyhlášky a nařízení
 22.11.2012 12.1.2013  201211049  Informace o počtu volebních okrsků obce Pertoltice pod Ralskem [PDF 304kB]  Ostatní informace
 27.12.2012 12.1.2013     Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky [PDF 246kB]  Ostatní informace
 10.12.2012 31.12.2012  201212053  Oznámení o konání 1. zasedání okrskové volební komise [PDF 360kB]  Ostatní informace
 23.11.2012 10.12.2012  201211049  Nabídka pronájmu nebytových prostor - restaurace [PDF 46kB]  Ostatní informace
 16.10.2012 3.11.2012  201210043  Veřejná vyhláška o doručení písemnosti [PDF 35kB]  Vyhlášky a nařízení
 16.10.2012 3.11.2012  201210044  Veřejná vyhláška o doručení písemnosti [PDF 35kB]  Vyhlášky a nařízení
 24.9.2012 13.10.2012  201209041  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje [PDF 340kB]  Ostatní informace
 7.8.2012 7.10.2012  201208034  Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti [PDF 52kB]  Vyhlášky a nařízení
 5.10.2012 5.10.2012    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 [PDF 2,784kB]  Ostatní informace
 18.5.2012 30.8.2012    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011  [PDF 1,332kB]  Ostatní informace
 11.6.2012 3.7.2012  201206027  Výběrové řízení na funkci odborného lesního hospodáře [PDF 51kB]  Ostatní informace
 17.5.2012 8.6.2012  201205019  Poptávka po zhotoviteli stavebních prací v KD [PDF 49kB]  Ostatní informace
 18.4.2012 4.5.2012  201204016  Veřejná vyhláška - doručení písemnosti Filip Antes [PDF 36kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.4.2012 4.5.2012  201204017  Veřejná vyhláška - doručení písemnosti Hans Antes [PDF 35kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.4.2012 3.5.2012  201204015  Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 465kB]  Rozpočet a finance
 9.3.2012 17.3.2012  201203006  Nabídka k prodeji dřevní hmoty [PDF 49kB]  Ostatní informace
 9.2.2012 29.2.2012  201202002  Návrh rozpočtu na rok 2012 [PDF 40kB]  Rozpočet a finance
 7.9.2011 23.9.2011    Pozvánka na 9. jednání obecního zastupitelstva [PDF 31kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.7.2011 5.8.2011  201107016  Veřejná vyhláška o doručení písemnosti Tuzarová Libuše [PDF 35kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.7.2011 5.8.2011  201107017  Veřejná vyhláška o doručení písemnosti Tuzar Petr [PDF 35kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2011 17.6.2011  201105004  Doručení veřejnou vyhláškou Tuzar [PDF 35kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2011 17.6.2011  201105005  Doručení veřejnou vyhláškou Tuzarová [PDF 35kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2011 17.6.2011  201105006  Doručení veřejnou vyhláškou Janoušek [PDF 35kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.5.2011 30.5.2011  201105002  Sběr nebezpečného odpadu [PDF 116kB]  Ostatní informace
 6.4.2011 22.4.2011    Pozvánka na 6.zasedání obecního zastupitelstva [PDF 31kB]  Ostatní informace
 18.3.2011 18.4.2011    Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 [PDF 72kB]  Vyhlášky a nařízení
 18.3.2011 18.4.2011    Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 [PDF 90kB]  Vyhlášky a nařízení
 30.3.2011 15.4.2011    Závěrečný účet za rok 2010 [PDF 588kB]  Rozpočet a finance
 18.3.2011 3.4.2011    Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 [PDF 76kB]  Vyhlášky a nařízení
 16.2.2011 24.3.2011    Pozvánka na 4. zasedání obecního zastupitelstva  [PDF 33kB]  Ostatní informace
 24.1.2011 24.2.2011    Usnesení 3.zasedání obecního zastupitelstva [PDF 29kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.2.2011 19.2.2011    Návrh rozpočtu na rok 2011 [PDF 39kB]  Rozpočet a finance
 12.1.2011 20.1.2011    Pozvánka na 3.zasedání obecního zastupitelstva dne 19. ledna 2011 [PDF 30kB]  Ostatní informace
 8.12.2010 16.12.2010    Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva dne 15.12.2010 [PDF 44kB]  Ostatní informace
 16.10.2010 16.11.2010  101015  Výsledky komunálních voleb 2010  [PDF 285kB]  Ostatní informace
 13.9.2010 28.9.2010    Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Jiří Zelinka [PDF 101kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.8.2010 15.9.2010    Oznámení o místě a době konání voleb do zastupitelstva obce 2010 [PDF 96kB]  Ostatní informace
 20.7.2010 5.8.2010    Stanovení o počtu členů do zastupitelstva obce  [PDF 166kB]  Ostatní informace
 26.4.2010 18.5.2010    Závěrečný účet za rok 2009 [PDF 104kB]  Rozpočet a finance
 17.2.2010 17.3.2010    Rozpočet na rok 2010 [PDF 67kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.5.2018 0.0.0    Evidence osobních údajů - Obec pod Ralskem [PDF 878kB]  Ostatní informace
 21.5.2018 0.0.0    Informace o zpracování osobních údajů [PDF 905kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/uredni-deska/