Archiv kategorie: Informace

Sběrový den, 22.9.2019

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/sberovy-den-22-9-2019/

Taneční kroužek

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/tancni-krouzek/

„Bezpečnostní desatero“ – obec a HZS ČR

Obce a obecní úřady mají podle § 29 odst. 1, písm. n), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, povinnost organizovat preventivně výchovnou činnost.  MINISTERSTVO VNITRA – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky připravilo pro spoluobčany informační leták „Bezpečnostní desatero“.  

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/bezpecnostni-desatero-obec-a-hzs-cr/

Víkend na Moravě

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/vikend-na-morave/

ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD – PANENSKÝ POTOK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad, …

Pokračovat ve čtení »

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/zakaz-odberu-povrchovych-vod-panensky-potok/

Pozvánka – Hasičské slavnosti Brniště 3.8.2019

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/pozvanka-hasicske-slavnosti-brniste-3-8-2019/

Od 22.7.-26.7.2019 DOVOLENÁ Tel.starosta 724 181 524

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/od-22-7-26-7-2019-dovolena-tel-starosta-724-181-524/

Bohoslužba 4.7.2019

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/bohosluzba-4-7-2019/

Noční rybářské závody, dne 26.7.2019

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/nocni-rybarske-zavody-dne-26-7-2019/

Brništská pouť

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/brnistska-pout/

Starší příspěvky «