Osazení restaurované sochy – kulturní památky

Dne 27.10.2017 došlo k osazení restaurované sochy Panny Marie Immaculaty.

Tento projekt podpořili: 

Ministerstvo kultury – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

ministerstvo-kultury

Liberecký kraj

logo-liberecky_kraj

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/osazeni-restaurovane-sochy-kulturni-pamatky/

Halloween pro děti

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/halloween-pro-deti-2/

Dámský večer + děti, 26.10.2017

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/damsky-vecer-deti-26-10-2017/

Kotlíkové dotace – Liberecký kraj – tentokrát bez front

Cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v „rodinných domech“ dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník „rodinného domu“, který je na území Libereckého kraje.
více na odkazu níže – zahájení příjmu žádostí 30.10.2017

zdroj: http://dotace.kraj-lbc.cz/Kotlikove-dotace-v-Libereckem-kraji-II-r413351.htm

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/kotlikove-dotace-liberecky-kraj-tentokrat-bez-front/

Zpomalovací prahy – schůze 20.10. (pátek) v 17:00 v kulturním domě

Zde na oficiální stránky www.pertoltice.cz jsem dodělal připomínky / náměty obdobně jako to má třeba Město Mimoň – dotaz lze dát ze smyšleného jména a pod smyšleným emailem.

V tomto roce ještě všem v obci do schránek „přistane“ letáček (dotazníkové šetření) ke zpracovávanému Programu rozvoje obce Pertoltice pod Ralskem na roky 2019-2024 k různým oblastem – dotazník musí být a program rozvoje taky, schválený dle zákona o obcích, neboť u některých dotací je to plusem, tj. body navíc.

Dne 20.10. od 17:00 proběhne „schůze“ v kulturním domě k problematice zpomalovacích prahů na komunikacích obce (ve zkratce, kdo to chce poblíž svého domu – souhlas PČR již zajištěn) a seznámení se stanoviskem Policie ČR a KSSLK ke komunikaci III. třídy. Dále by měla proběhnout prezentace ohledně DČOV – domácí čistírny odpadních vod, kdy obec v rámci veřejné finanční podpory (schváleno letošního roku) obdobně jako jiná města a obce, kde nebude veřejná kanalizace výstavbu DČOV, toto podpoří po předložení povolení k užívání stavby vodního díla od příslušného vodoprávního úřadu (tj. až po kolaudaci – proběhlém zkušebním provozu) v příslušném roce částkou 10.000,- Kč – http://pertoltice.cz/verejna-financni-podpora-dotace-z-rozpoctu-obce/

Vyžádaná stanoviska ke zpomalovacím prahům

Hezký den, Martin Smolík

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/zpomalovaci-prahy-schuze-20-10-patek-v-1700-v-kulturnim-dome/

Tradiční podzimní burza ošacení

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/tradicni-podzimni-burza-osaceni/

Sběrový den, nebezpečný odpad.

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/sberovy-den-nebezpecny-odpad-3/

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, čp. 15,19,153,184,860/1

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne :                 19.10.2017        od : 07:25 hod      do : 16:30 hod.
v lokalitě :         Pertoltice pod Ralskem – Pertoltice pod Ralskem

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např. umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

čp. 15,19,153,184,860/1                       110060566846-Pertoltice pod Ralskem_ohlášení

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

 

ČEZ Distribuce,a.s.

Teplická 874/8

405 49 Děčín IV

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/oznameni-o-planovanem-preruseni-dodavky-elektriny-cp-15191531848601/

Dámský večer + děti

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/damsky-vecer-deti/

Angličtina s pohádkou

ANGLIČTINA S POHÁDKOU

Konec prázdnin přinesl pokračování angličtiny pro pertoltické děti.

Poprvé se děti se svými rodiči mohli setkat s angličtinou v netradičním kabátě před Vánoci 2016. Tehdy jsme se zaměřili na základy výslovnosti, zvládli jsme nejdůležitější věty pro mezinárodní komunikaci a naučili jsme se několik básniček a písniček.

V srpnu jsme připravili angličtinu s pohádkou. Čtyři odpoledne, vždy asi půl hodiny, věnovalo deset dětí ve věku 5 – 11 let čtení příběhu o záhadném domu v Pertolticích pod Ralskem. Několik z těchto dětí ještě neumí číst. Asi polovina neměla žádné předchozí zkušenosti s výukou angličtiny. Přesto se všichni aktivně zapojili.

Mimoškolní výuka umožňuje využít netradičních přístupů a spojovat děti různého věku a s různou úrovní angličtiny. Akce byla bezplatná. Účast dětí byla dobrovolná.

Cílem této vzdělávací akce bylo:

  • aby děti pochopily, že angličtina není nic, co by nezvládly;
  • aby zjistily, že angličtina může přinést radost, neboť bez radosti se člověk nic nenaučí;
  • aby rozvíjely tvůrčí schopnosti a aby se mohly projevit;
  • aby si zvykly na zvuk angličtiny a začaly s nácvikem správné výslovnosti;
  • aby zapamatovaly některá jednotlivá slova a pár krátkých vět, které se jim mohou v budoucnosti hodit.

V neděli 27. srpna 2017 byly děti schopné natočit rozhlasovou hru, kterou jsme nahráli na video. Věříme, že to byl pro děti zážitek na celý život. Děti byly určitě na sebe pyšné, že něco takového zvládly. Domníváme se, že to je ohromná motivace pro budoucnost.

Tato akce by se nemohla uskutečnit bez obětavé dobrovolné pomoci:

Niny Smolíkové, která opakovaně informovala děti a rodiče a poskytla místnost v kulturním domě včetně potřebných pomůcek;

pana Horáčka, který nakreslil nádherné ilustrační obrázky, které děti vymalovávaly;

Jitky Hanlové, která zajistila vytištění těchto obrázků;

Evičky Kučerové, která pomáhala s organizací schůzek a asistovala malým dětem při kreslení;

Růženky Motyčkové, která pomohla s organizací druhé (nejnáročnější) schůzky;

Mileny Markové ze Stráže pod Ralskem, která spolupracovala při čtení pohádky, prováděla dílčí fotodokumentaci a připravila závěrečný rozhovor s dětmi;

Marie Sommerové z Lysé nad Labem, která spolupracovala při závěrečném natáčení; a

Jiřího Prudela, který zpracoval foto a video.

Děkuji také rodičům, kteří podpořili vzdělávání svých dětí v průběhu prázdnin.

Více foto a video najdete na: http://ivababiva.rajce.idnes.cz/

Zde si také budete moci přehrát celou rozhlasovou hru, jakmile bude zpracována.

Na vyžádání na adrese juraprudel@gmail.com vám zašleme celý text příběhu. Můžete jej tedy se svými dětmi číst nebo jej můžete poslat jako výukový materiál do okolních základních škol nebo soukromých kurzů. Materiál budeme sdílet zdarma, ale prosíme o informaci, pokud bude využíván v kurzech či ve škole.

 

Za celý tým dobrovolníků: Iva Prudlová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/anglictina-s-pohadkou/

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky