Informace o výluce SŽDC, s.o. na železniční trati č. 086 mezi stanicemi Jablonné v Podještědí – Mimoň

Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. informuje o nepřetržité výluce na železniční trati 086 Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa – Liberec, která bude probíhat v úseku Jablonné v Podještědí – Mimoň ve dnech 28. srpna 2018 od 7:20 hod. až 29. srpna 2018 do 17:20 hod..

Účelem této výluky jsou opravné práce na železničním svršku ve vyloučeném úseku a oprava žel. přejezdu u zastávky Velký Grunov.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Doprava je z důvodu uzavírky silnice II/270 v Jablonném v Podještědí po dobu výluky organizována podle výlukového jízdního řádu.

Rychlíky jsou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Jablonné v Podještědí – Česká Lípa hl. n. a opačně bez obsluhy zastávky Mimoň. V úseku Mimoň – Česká Lípa hl. n. a opačně jsou vedeny vlaky dle pravidelného jízdního řádu. Cestující do/z Mimoně ve směru od/do Liberce (Jablonného v Podj.) budou přepraveni osobními vlaky v úseku Mimoň – Česká Lípa hl. n. a opačně a náhradní autobusovou dopravou v úseku Jablonné v Podještědí – Česká Lípa hl. n. a opačně.

Spěšné a osobní vlaky jsou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Jablonné v Podještědí – Česká Lípa hl. n. a opačně bez obsluhy zastávek v celém úseku. V úseku Mimoň – Česká Lípa hl. n. a opačnějsou vedeny vlaky dle pravidelného jízdního řádu. 
Zastávky Velký Valtinov, Brniště, Velký Grunov, Pertoltice pod Ralskem jsou obsluhovány zvl. linkou náhradní autobusové dopravy, která bude mít přípoje od/k vlakům v Rynolticích.Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Jablonné v Podještědí – před staniční budovou (Švermova ulice)

Velký Valtinov – na silnici III/26834 u odbočky k žel. zastávce
Brniště – na silnici III/27011 na autobusové zastávce „Brniště, žel.st.“
Velký Grunov – na silnici II/2709 na autobusové zastávce „Brniště, Velký Grunov, Mitop“
Pertoltice pod Ralskem – na silnici III/2708 na autobusové zastávce „Pertoltice pod Ralskem, statek“
Mimoň – před staniční budovouČeská Lípa hlavní nádraží  v Bulharské ulici před novou staniční budovou

Upozornění
U všech vlaků nebudou v úseku s náhradní autobusovou dopravou garantována služba uvedená v jízdním řádu tzn. „Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku“, „Přeprava spoluzavazadel“ a „Úschova během přepravy“. Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.

Za případné komplikace způsobené výlukami se předem omlouváme.

České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Regionální obchodní centrum Liberec

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/informace-o-vyluce-szdc-s-o-na-zeleznicni-trati-c-086-mezi-stanicemi-jablonne-v-podjestedi-mimon/

Noční rybářské závody

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/nocni-rybarske-zavody/

Mše v kostele sv. Prokopa, Pertoltice pod Ralskem

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/mse-v-kostele-sv-prokopa-pertoltice-pod-ralskem/

Plánované změny jízdních řádů od 9. prosince 2018

V rámci nového jízdního řádu na železnici pro období platnosti od 9. prosince 2018 do 14. prosince 2019 je na území Libereckého kraje plánována zásadní změna provozu na trati 086 Liberec – Česká Lípa – Benešov nad Ploučnicí (- Děčín).

Tato změna spočívá ve významném zrychlení vlaků, které z Děčína do Liberce činí u rychlíků cca 15 minut, u osobních vlaků až 20 minut.

Zejména zastávkové vlaky mezi Českou Lípou a Libercem se v posledních letech potýkají s výrazným poklesem počtu cestujících, řádově o desítky ročně. Mnoho zastávek na trati je využívaných pouze jednotlivými cestujícími, většina spojů zde nemá pravidelné každodenní využití. Pokud by se nepříznivý trend nepodařilo včas změnit, bude více a více spojů v ohrožení pro jejich velmi slabé využití. Smyslem změny je zabránit dalším úbytkům cestujících. Návrh přinese podstatné zrychlení páteřní dopravy mezi Ústeckem, Děčínskem, Českolipskem a Libereckem značným zkrácením cestovních dob spojů. V Liberci budou nově dostupné obousměrné přestupní vazby na vlaky dalších směrů, což zkrátí cesty např. na Frýdlantsko a Jablonecko o další desítky minut. Dosud návaznosti českolipské trati v Liberci fungovaly pouze jednosměrně, nebo si vlaky těsně ujížděly. Současně budou zachovány a zkráceny všechny návaznosti v České Lípě. Zcela bude odstraněno křižování osobních vlaků těsně před koncem trati v Liberci-Horním Růžodole. Nebude tak nutné téměř dvouhodinové neefektivní čekání soupravy mezi vlaky opačného směru v Liberci. Uvolněná souprava bude přesunuta na rameno Mladá Boleslav – Česká Lípa – Svor, kde nahradí nyní nasazovanou jednotku řady 814 RegioNova s nevhodnými provozními parametry.

Realizace změn je možná díky provedené rekonstrukci uzlu Česká Lípa, současně je ale podmíněna omezením zastavování v několika zastávkách, konkrétně Vlčí Důl-Dobranov, Zákupy a Velký Grunov (téměř všechny spoje mimo ranních a pozdně večerních), Pertoltice pod Ralskem (3 vlaky v každém směru) a dále v zastávce Srní u České Lípy (cca polovina spojů). Jedná se vesměs o zastávky s malým obratem cestujících. Důvodem je nutnost přesunu křižování osobních vlaků ze stanice Mimoň do stanice Brniště a současné dodržení návazností v uzlu Česká Lípa. Obsluha spádového území dotčených zastávek bude nadále zajišťována rozšířenou autobusovou dopravou s mnohem kratší docházkovou vzdáleností mezi bydlištěm a zastávkami.

Náhradou za vlaky nezastavující v Pertolticích pod Ralskem (3 vlaky v každém směru) připravil koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje KORID LK návrh zlepšení dopravní obslužnosti Pertoltic p. R. linkovými autobusy. Pertoltice p. R. budou obslouženy výrazně vyšším počtem autobusových spojů včetně víkendů na dvou základních trasách: Mimoň – Brniště – Zákupy – Česká Lípa a Mimoň – Brniště – Jablonné v Podj. s návazností na vlaky nebo autobusy do směru Liberec v Jablonném v P. a do směru Česká Lípa v Mimoni. Bez podstatných změn zůstane v provozu další autobusová linka 439 Ralsko,Ploužnice – Mimoň – Brniště – Zákupy.

Návrhy jízdních řádů jsou předloženy veřejnosti k připomínkování. Termín možnosti uplatnění připomínek je stanoven v případě železniční dopravy do 31.7.2018 (možnosti úprav jsou omezeny technologickými podmínkami vzájemného křižování  vlaků na jednokolejné trati). V případě autobusové dopravy lze podávat připomínky do 30.9.2018. Ve Vašich připomínkách prosím nezapomeňte uvést odkud – kam, v jaký čas a jak často potřebujete cestovat.

Připomínky můžete uplatnit ústně nebo písemně na email: obec@pertoltice.cz prostřednictvím Obce Pertoltice p. R. nebo u společnosti KORID LK, spol. s r. o., která koordinuje veřejnou dopravu v Libereckém kraji, emailem: info@korid.cz nebo písemně (KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec). Informace o změnách jízdních řádů naleznete také na adrese www.iidol.cz v záložce Jízdní řády / Připravované změny.

 

Jízdní řády:

Scan0143

 

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/planovane-zmeny-jizdnich-radu-od-9-prosince-2018/

Dětský den, letní kino

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/detsky-den-letni-kino/

Dětský den

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/detsky-den/

Výběrová řízení, Město Mimoň

Konkurs – ZŠ a MŠ Pod Ralskem

 

konkurs_ZUS

 

VR_straznik_prodlouzeni

 

 

Referent OK

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/vyberova-rizeni-mesto-mimon/

Velkoobjemové kontejnery

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/velkoobjemove-kontejnery-2/

Pálení čarodějnic

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/paleni-carodejnic-4/

Sběrový den nebezpečného odpadu dne 18.5.2018

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/sberovy-den-nebezpecneho-odpadu-dne-18-5-2018/

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky