DNE 30.11.2017 POSLEDNÍ SVOZ BIOODPADU

DNE 30.11.2017

POSLEDNÍ SVOZ BIOODPADU.

.

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/dne-30-11-2017-posledni-svoz-bioodpadu/

Osazení restaurované sochy – kulturní památky

Dne 27.10.2017 došlo k osazení restaurované sochy Panny Marie Immaculaty.

Tento projekt podpořili: 

Ministerstvo kultury – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

ministerstvo-kultury

Liberecký kraj

logo-liberecky_kraj

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/osazeni-restaurovane-sochy-kulturni-pamatky/

Halloween pro děti

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/halloween-pro-deti-2/

Dámský večer + děti, 26.10.2017

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/damsky-vecer-deti-26-10-2017/

Kotlíkové dotace – Liberecký kraj – tentokrát bez front

Cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v „rodinných domech“ dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník „rodinného domu“, který je na území Libereckého kraje.
více na odkazu níže – zahájení příjmu žádostí 30.10.2017

zdroj: http://dotace.kraj-lbc.cz/Kotlikove-dotace-v-Libereckem-kraji-II-r413351.htm

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/kotlikove-dotace-liberecky-kraj-tentokrat-bez-front/

Zpomalovací prahy – schůze 20.10. (pátek) v 17:00 v kulturním domě

Zde na oficiální stránky www.pertoltice.cz jsem dodělal připomínky / náměty obdobně jako to má třeba Město Mimoň – dotaz lze dát ze smyšleného jména a pod smyšleným emailem.

V tomto roce ještě všem v obci do schránek „přistane“ letáček (dotazníkové šetření) ke zpracovávanému Programu rozvoje obce Pertoltice pod Ralskem na roky 2019-2024 k různým oblastem – dotazník musí být a program rozvoje taky, schválený dle zákona o obcích, neboť u některých dotací je to plusem, tj. body navíc.

Dne 20.10. od 17:00 proběhne „schůze“ v kulturním domě k problematice zpomalovacích prahů na komunikacích obce (ve zkratce, kdo to chce poblíž svého domu – souhlas PČR již zajištěn) a seznámení se stanoviskem Policie ČR a KSSLK ke komunikaci III. třídy. Dále by měla proběhnout prezentace ohledně DČOV – domácí čistírny odpadních vod, kdy obec v rámci veřejné finanční podpory (schváleno letošního roku) obdobně jako jiná města a obce, kde nebude veřejná kanalizace výstavbu DČOV, toto podpoří po předložení povolení k užívání stavby vodního díla od příslušného vodoprávního úřadu (tj. až po kolaudaci – proběhlém zkušebním provozu) v příslušném roce částkou 10.000,- Kč – http://pertoltice.cz/verejna-financni-podpora-dotace-z-rozpoctu-obce/

Vyžádaná stanoviska ke zpomalovacím prahům

Hezký den, Martin Smolík

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/zpomalovaci-prahy-schuze-20-10-patek-v-1700-v-kulturnim-dome/

Tradiční podzimní burza ošacení

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/tradicni-podzimni-burza-osaceni/

Sběrový den, nebezpečný odpad.

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/sberovy-den-nebezpecny-odpad-3/

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, čp. 15,19,153,184,860/1

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne :                 19.10.2017        od : 07:25 hod      do : 16:30 hod.
v lokalitě :         Pertoltice pod Ralskem – Pertoltice pod Ralskem

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např. umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

čp. 15,19,153,184,860/1                       110060566846-Pertoltice pod Ralskem_ohlášení

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

 

ČEZ Distribuce,a.s.

Teplická 874/8

405 49 Děčín IV

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/oznameni-o-planovanem-preruseni-dodavky-elektriny-cp-15191531848601/

Dámský večer + děti

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/damsky-vecer-deti/

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky