Připomínky / náměty

Tato stránka neslouží pro podněty dle správního řádu, podání informací dle z.č. 106/1999Sb. atd.

Jedná se o Vaše připomínky / podněty k chodu obce

  • nahlášení závad osvětlení, sjízdnosti atd.
  • náměty zaměřené na údržbu a rozvoj obce, od zlepšení vzhledu obce až po náměty investičního charakteru
  • náměty zaměřené na služby, sociální oblast, možnost kulturního a sportovního vyžití, vzdělávání a další činnosti ke zkvalitnění života v obci
  • náměty zaměřené na vzájemnou informovanost občanů a obecního zastupitelstva
  • názory na vydávání a obsah občasníku, náplň a funkce internetových stránek, informování místním rozhlasem, případně jiné formy předávání informací

včetně možnosti vložení přílohy.

Vaše zpráva

(povolené přílohy pdf|png|jpg|jpeg|txt limit: 5Mb)

Souhlasím s případným zveřejněním mého dotazu zde na webu obce ano

spuštěno dne 5.10.2017 Martin Smolík, místostarosta

pro rozsáhlejší dotazy včetně příloh je možno použít kontaktní emaily vpravo


Archiv dotazů: 

Dotaz: … ze dne …

Odpověď:

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/pripominky-namety/