Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Mikroregion Podralsko - Obecní úřad Pertoltice - Zastupitelstvo obce

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 8.4.2020  24.4.2020    Ministerstvo zemědělství, VV opatření obecné povahy  [PDF 20kB]  Ostatní informace
 13.3.2020  14.4.2020    Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave [PDF 46kB]  Ostatní informace
 13.3.2020  14.4.2020    Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi [PDF 49kB]  Ostatní informace
 13.3.2020  14.4.2020    Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky--vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi [PDF 45kB]  Ostatní informace
 13.3.2020  14.4.2020    Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob [PDF 36kB]  Ostatní informace
 13.3.2020  14.4.2020    Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR [PDF 45kB]  Ostatní informace
 12.3.2020  13.4.2020    USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194 - na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. [PDF 92kB]  Ostatní informace
 11.3.2020  22.4.2020    Pertoltice pod Ralskem - územní plán - změna č. 1 - kompletní dokumentace [PDF 3,007kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.3.2020  22.4.2020    Pertoltice pod Ralskem - územní plán - změna č. 1 - rešerše výrobních ploch - textová část [PDF 247kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.3.2020  22.4.2020    Pertoltice pod Ralskem - územní plán - změna č. 1 - rešerše výrobních ploch - grafická část [PDF 5,154kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.3.2020  22.4.2020    Pertoltice pod Ralskem - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PERTOLTICE POD RALSKEM NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ DLE PŘÍLOHY č. 5 VYHLÁŠKY č. 500/2006 SB [PDF 5,160kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.3.2020  22.4.2020    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pertoltice pod Ralskem a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - dne 15.4.2020 od 15:00 hodin v kulturním domě č.p. 87 v Pertolticích pod Ral [PDF 539kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.4.2019  31.12.2022    Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy  [PDF 210kB]  Vyhlášky a nařízení

Mikroregion Podralsko - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 8.4.2020  24.4.2020    Návrh závěrečného účtu 2019, Mikroregion Podralsko [PDF 20kB]  Rozpočet a finance

Obecní úřad Pertoltice - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 27.3.2019  12.4.2022    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory  [PDF 1,150kB]  Ostatní informace
 27.3.2019  12.4.2022    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory [PDF 1,050kB]  Ostatní informace
 9.4.2018  25.4.2023    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - Myslivecké sdružení SVORNOST [PDF 1,112kB]  Rozpočet a finance
 9.4.2018  25.4.2023    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - FK Pertoltice z.s. [PDF 1,107kB]  Rozpočet a finance
 9.4.2018  25.4.2023    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - Český svaz včelařů, z.s., Mimoň [PDF 1,116kB]  Rozpočet a finance
 3.5.2017  19.5.2020    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, FK Pertoltice z.s. [PDF 1,123kB]  Ostatní informace
 3.5.2017  19.5.2020    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, Myslivecký spolek Svornost [PDF 1,125kB]  Ostatní informace

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 6.4.2020  22.4.2020    Usnesení č. 13/2020 [PDF 280kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.12.2019  1.1.2021    Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem v § na rok 2020 schváleno usnesením 183/ZO/2019 na zasedání 18.12.2019 [PDF 61kB]  Rozpočet a finance
 18.12.2019  1.1.2021    Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 schváleno usnesením 184/ZO/2019 na zasedání 18.12.2019 [PDF 54kB]  Rozpočet a finance
 11.5.2017  27.5.2020    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, Český svaz včelařů, z.s., ZO Mimoň [PDF 1,134kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/uredni-deska/