Úřední deska

Archiv úřední desky

Jiné správní úřady - Zastupitelstvo obce - Obecní úřad Pertoltice

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 14.3.2018  20.4.2018    Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek [PDF 2,148kB]  Vyhlášky a nařízení

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 11.5.2017  27.5.2020    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, Český svaz včelařů, z.s., ZO Mimoň [PDF 1,134kB]  Ostatní informace
 22.3.2018  7.4.2018    Oznámení o vydání Územního plánu Pertoltice pod Ralskem formou opatření obecné povahy č. 1/2018 [PDF 344kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem formou opatření obecné povahy č. 1/2018 - titulní list a poučení [PDF 466kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - TEXTOVÁ ČÁST [PDF 551kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - ODŮVODNĚNÍ [PDF 1,145kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - HLAVNÍ VÝKRES [PDF 2,567kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - KOORDINAČNÍ VÝKRES [PDF 3,776kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - ŠIRŠÍ VZTAHY [PDF 2,837kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - TITULNÍ LIST [PDF 980kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY [PDF 1,048kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU [PDF 1,056kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ [PDF 933kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ [PDF 910kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - Vyhodnocení vlivů (dokumentace SEA) [PDF 569kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [PDF 278kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.3.2018  30.3.2018    Pozvánka na 36. zasedání Zastupitelstva obce [PDF 303kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Obecní úřad Pertoltice - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 3.5.2017  19.5.2020    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, FK Pertoltice z.s. [PDF 1,123kB]  Ostatní informace
 3.5.2017  19.5.2020    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, Myslivecký spolek Svornost [PDF 1,125kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/uredni-deska/