Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Obecní úřad Pertoltice - Zastupitelstvo obce

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 2.9.2019  18.9.2019    Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství [PDF 221kB]  Vyhlášky a nařízení
 2.9.2019  18.9.2019    Veřejná vyhláška, Český Báňský úřad v Praze  [PDF 294kB]  Vyhlášky a nařízení
 18.4.2019  31.12.2022    Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy  [PDF 210kB]  Vyhlášky a nařízení

Obecní úřad Pertoltice - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 4.9.2019  20.9.2019    Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. a odpověď  [PDF 861kB]  Ostatní informace
 27.3.2019  12.4.2022    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory  [PDF 1,150kB]  Ostatní informace
 27.3.2019  12.4.2022    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory [PDF 1,050kB]  Ostatní informace
 9.4.2018  25.4.2023    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - Myslivecké sdružení SVORNOST [PDF 1,112kB]  Rozpočet a finance
 9.4.2018  25.4.2023    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - FK Pertoltice z.s. [PDF 1,107kB]  Rozpočet a finance
 9.4.2018  25.4.2023    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - Český svaz včelařů, z.s., Mimoň [PDF 1,116kB]  Rozpočet a finance
 3.5.2017  19.5.2020    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, FK Pertoltice z.s. [PDF 1,123kB]  Ostatní informace
 3.5.2017  19.5.2020    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, Myslivecký spolek Svornost [PDF 1,125kB]  Ostatní informace

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 4.9.2019  20.9.2019    Usnesení č. 8 [PDF 803kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.9.2019  25.9.2019    Žádost o postoupení nájemní smlouvy na ppč. 859/6 o výměře 1193m2 v kú Pertoltice pod Ralskem s pí-semným předchozím souhlasem pronajímatele Obce Pertoltice pod Ralskem – zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 z.č. 128/2000Sb., o obcí [PDF 990kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.9.2019  25.9.2019    Zveřejnění záměru obce ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) smluvně zřídit věcné břemeno – služebnosti a dohodu o umístění / právu stavby s odkazem na ustanovení energetického zákona dle § 25 odst. [PDF 923kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.5.2017  27.5.2020    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, Český svaz včelařů, z.s., ZO Mimoň [PDF 1,134kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/uredni-deska/