Úřední deska

Archiv úřední desky

Jiné správní úřady - Zastupitelstvo obce - Obecní úřad Pertoltice

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 22.1.2018  7.2.2018    Oznámení o zahájení řízení ve věci stanoveí dobývacího prostoru Pertoltice p.R, štěrkopísek Bohatice [PDF 184kB]  Ostatní informace
 10.1.2018  26.1.2018    Veřejná vyhláška opatření obecní povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 472kB]  Vyhlášky a nařízení
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - veřejná vyhláška [PDF 373kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - NA_UP1v_PERTOLTICE_pR [PDF 546kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ [PDF 627kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_HLAVNÍ VÝKRES [PDF 1,944kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY [PDF 723kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ [PDF 643kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - NA_UP2v_PERTOLTICE_pR [PDF 1,056kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_KOORDINAČNÍ VÝKRES [PDF 3,155kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU [PDF 754kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_ŠIRŠÍ VZTAHY [PDF 7,496kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 11.5.2017  27.5.2020    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, Český svaz včelařů, z.s., ZO Mimoň [PDF 1,134kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Obecní úřad Pertoltice - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 3.5.2017  19.5.2020    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, FK Pertoltice z.s. [PDF 1,123kB]  Ostatní informace
 3.5.2017  19.5.2020    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, Myslivecký spolek Svornost [PDF 1,125kB]  Ostatní informace
 19.1.2018  4.2.2018    Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti orgánů obce Pertoltice pod Ralskem v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [PDF 378kB]  Ostatní informace
 18.1.2018  3.2.2018    Rozpočtové opatření č. 7 [PDF 441kB]  Rozpočet a finance
 15.1.2018  31.1.2018    Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby preznidenta [PDF 237kB]  Volby

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/uredni-deska/