Územní plán

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – kopie odkazů je úřední desky (archivu)

 

17.6.2013 3.8.2013  Dotazník – územní plán [PDF 77kB]  Zahájení územního řízení

Návrh zadání územního plánu

 18.6.2014 4.7.2014  Veřejná vyhláška, doručení Návrhu Zadání Územního plánu Pertoltice pod Ralskem [PDF 71kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2014 4.7.2014  Návrh zadání územního plánu Pertoltice pod Ralskem [PDF 683kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
16.9.2014 31.10.2014  Návrh územního plánu Pertoltice pod Ralskem [PDF 437kB]  Ostatní informace

Výběr zhotovitele územního plánu a doplňujících průzkumů a rozborů, pořizovatel MěÚ Česká Lípa

 2.2.2015 17.3.2015  Výzva ZMR – zpracování územního plánu obce Pertoltice pod Ralskem [PDF 491kB]  Ostatní informace
 2.2.2015 17.3.2015  Výzva ZMR – zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA) k Územnímu plánu Pertoltic pod Ralskem  [PDF 541kB]  Ostatní informace
 2.2.2015 17.3.2015  Příloha č. 1 výzvy ZMR upřesnění výzvy zpracování Územního plánu Pertoltic pod Ralskem [PDF 271kB]  Ostatní informace

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

28.1.2016 29.3.2016  Veřejná vyhláška – Doručení Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území [PDF 364kB]

Do 30 dnů ode dne doručení Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (nejpozději do 14.3.2016) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

 Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem [PDF 531kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – odůvodnění [PDF 716kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – foto [PDF 1,816kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – HLAVNÍ VÝKRES [PDF 1,338kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – KOORDINAČNÍ VÝKRES [PDF 2,670kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – ŠIRŠÍ VZTAHY [PDF 7,329kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – TITULNÍ LIST [PDF 568kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY [PDF 804kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU [PDF 853kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ [PDF 692kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ [PDF 702kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů ÚP na území NATURA 2000 (část A a B) [PDF 569kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (části C až F) [PDF 278kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

 

 1.6.2016 17.6.2016  Krajský úřad LK Stanovisko k vyhodnocení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí / po společném projednání[ PDF 1,863kB]

Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu

16.5.2017  27.6.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Pertoltice pod Ralskem a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území [PDF 372kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  návrh ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE pod Ralskem – 1 [PDF 548kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  návrh ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE pod Ralskem – 2 [PDF 734kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  PE_HLAVNI VYKRES [PDF 1,198kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  PE_KOORDINACNI VYKRES [PDF 2,339kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  PE_SIRSI VZTAHY [PDF 6,737kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  PE_TITULNI LIST [PDF 687kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  PE_VYKRES KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY [PDF 723kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  PE_VYKRES PREDPOKLADANYCH ZABORU PUDNIHO FONDU [PDF 755kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  PE_VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI [PDF 632kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  PE_VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMI [PDF 635kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  SEA_UP_Pertoltice [PDF 569kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  SEA_UP_Pertoltice_doplneni [PDF 127kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  VURU_C-F Pertoltice [PDF 278kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastupitelstvo schválí „rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek“. Případná úprava územního plánu projektantem. Předložení návrhu na vydání územního plánu zastupitelstvu. Vydání územního plánu formou opatření obecné povahy (OOP).

aktual. 16.5.2017 M. Smolík

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/uzemni-plan/