Zastupitelstvo a výbory

Složení zastupitelstva:

 • Petr Selinger, starosta, tel. 724 181 524
 • Bc. Martin Smolík, místostarosta, tel. 775 062 515
 • Bc. Jaroslav Kučera
 • Jiří Titěra
 • Bc. Stanislav Mackovík
 • Jitka Hanlová
 • Věra Kolínská

O přesném termínu veřejného zasedání zastupitelstva obce budete informováni vždy s dostatečným předstihem prostřednictvím internetových stránek obce a dále na úřední desce úřadu.

Usnesení zastupitelstva obce najdete na Úřední desce.

Výbory zastupitelstva:
Finanční výbor:

 • Jitka Hanlová – předsedkyně finančního výboru
 • Jiřina Milerová – člen finančního výboru
 • Luděk Kratěna – člen finančního výboru

Kontrolní výbor:

 • Bc. Jaroslav Kučera – předseda kontrolního výboru
 • Bc. Stanislav Mackovík – člen kontrolního výboru
 • Marie Klečková – člen kontrolního výboru

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/zastupitelstvo/

Rozpočet, rozpočtové výhledy a účetní uzávěrky

Rozpočtový proces se u územně samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění. ÚSC  sestavují povinně ze zákona rozpočtový výhled jako pomocný finanční nástroj, který slouží pro střednědobé finanční plánování, na jehož základě se každoročně sestavuje rozpočet ÚSC. Kvalitně sestavený rozpočtový výhled je jednou z podmínek …

Zobrazit stránku »

Směrnice obce a interní akty

Směrnice č. 1/2015 Zásady pro určení výše úplaty za zřízení služebnosti inženýrské sítě na nemovitém majetku obce Pertoltice pod Ralskem. Směrnice č. 2/2015 Zásady pronájmu a prodeje pozemků včetně pronájmu a prodeje sklepů v  majetku obce Pertoltice pod Ralskem – včetně vzorových smluv. Směrnice č. 3/2015 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jednací řád zastupitelstva obce Pertoltice …

Zobrazit stránku »

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – LAG Podralsko na období 2014 – 2020 zdroj (www.lagpodralsko.com) schváleno zastupitelstvem obce – viz usnesení ZDE a Program rozvoje obce scan přílohy    

Zobrazit stránku »

Veřejnoprávní smlouvy / dohody

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy s městem Mimoň – ke stažení zde (2017) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy s městem Mimoň – ke stažení zde (2017) Město Mimoň a Obec Pertoltice pod Ralskem – o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací dle zákona č. 13/1997 …

Zobrazit stránku »