↑ Return to Zastupitelstvo a výbory

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – LAG Podralsko na období 2014 – 2020 zdroj (www.lagpodralsko.com) schváleno zastupitelstvem obce – viz usnesení ZDE a Program rozvoje obce scan přílohy

10001636

 

 

Permanent link to this article: http://pertoltice.cz/zastupitelstvo/strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje/