Územní plán – dotazník

Vážení občané,

     zastupitelstvo obce Pertoltice pod Ralskem se rozhodlo pořídit územní plán obce, který má stanovit základní koncepci rozvoje území obce. Záměry a náměty je třeba včas předložit zpracovateli zadání. Na úřední desce naleznete dotazník spolu s průvodním dopisem, na kterém je třeba uvést Vaše požadavky. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na Obecním úřadě, nebo zasílejte na adresu Městský úřad Česká Lípa, Úřad územního plánování, nám. T.G. Masaryka č.p.1, 470 36 Česká Lípa. Termín: do konce července 2013

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/616/