Angličtina s pohádkou

ANGLIČTINA S POHÁDKOU

Konec prázdnin přinesl pokračování angličtiny pro pertoltické děti.

Poprvé se děti se svými rodiči mohli setkat s angličtinou v netradičním kabátě před Vánoci 2016. Tehdy jsme se zaměřili na základy výslovnosti, zvládli jsme nejdůležitější věty pro mezinárodní komunikaci a naučili jsme se několik básniček a písniček.

V srpnu jsme připravili angličtinu s pohádkou. Čtyři odpoledne, vždy asi půl hodiny, věnovalo deset dětí ve věku 5 – 11 let čtení příběhu o záhadném domu v Pertolticích pod Ralskem. Několik z těchto dětí ještě neumí číst. Asi polovina neměla žádné předchozí zkušenosti s výukou angličtiny. Přesto se všichni aktivně zapojili.

Mimoškolní výuka umožňuje využít netradičních přístupů a spojovat děti různého věku a s různou úrovní angličtiny. Akce byla bezplatná. Účast dětí byla dobrovolná.

Cílem této vzdělávací akce bylo:

  • aby děti pochopily, že angličtina není nic, co by nezvládly;
  • aby zjistily, že angličtina může přinést radost, neboť bez radosti se člověk nic nenaučí;
  • aby rozvíjely tvůrčí schopnosti a aby se mohly projevit;
  • aby si zvykly na zvuk angličtiny a začaly s nácvikem správné výslovnosti;
  • aby zapamatovaly některá jednotlivá slova a pár krátkých vět, které se jim mohou v budoucnosti hodit.

V neděli 27. srpna 2017 byly děti schopné natočit rozhlasovou hru, kterou jsme nahráli na video. Věříme, že to byl pro děti zážitek na celý život. Děti byly určitě na sebe pyšné, že něco takového zvládly. Domníváme se, že to je ohromná motivace pro budoucnost.

Tato akce by se nemohla uskutečnit bez obětavé dobrovolné pomoci:

Niny Smolíkové, která opakovaně informovala děti a rodiče a poskytla místnost v kulturním domě včetně potřebných pomůcek;

pana Horáčka, který nakreslil nádherné ilustrační obrázky, které děti vymalovávaly;

Jitky Hanlové, která zajistila vytištění těchto obrázků;

Evičky Kučerové, která pomáhala s organizací schůzek a asistovala malým dětem při kreslení;

Růženky Motyčkové, která pomohla s organizací druhé (nejnáročnější) schůzky;

Mileny Markové ze Stráže pod Ralskem, která spolupracovala při čtení pohádky, prováděla dílčí fotodokumentaci a připravila závěrečný rozhovor s dětmi;

Marie Sommerové z Lysé nad Labem, která spolupracovala při závěrečném natáčení; a

Jiřího Prudela, který zpracoval foto a video.

Děkuji také rodičům, kteří podpořili vzdělávání svých dětí v průběhu prázdnin.

Více foto a video najdete na: http://ivababiva.rajce.idnes.cz/

Zde si také budete moci přehrát celou rozhlasovou hru, jakmile bude zpracována.

Na vyžádání na adrese juraprudel@gmail.com vám zašleme celý text příběhu. Můžete jej tedy se svými dětmi číst nebo jej můžete poslat jako výukový materiál do okolních základních škol nebo soukromých kurzů. Materiál budeme sdílet zdarma, ale prosíme o informaci, pokud bude využíván v kurzech či ve škole.

 

Za celý tým dobrovolníků: Iva Prudlová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/anglictina-s-pohadkou/