Úřední deska

Zobrazit úřední desku
Jiné správní úřady - Mikroregion Podralsko - Obecní úřad Pertoltice - Zastupitelstvo obce

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 7.3.2023  23.3.2023    Stanovení přechodné úpravy - III-2708 - Pertoltice pod Ralskem  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.3.2023  23.3.2023    Stanovení přechodné úpravy - III-2708 - Pertoltice pod Ralskem - příloha  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.3.2023  17.3.2023    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pert.p.R. za rok 2022  Ostatní informace
 31.1.2023  16.2.2023    Veřejná vyhláška o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.12.2022  6.1.2023    Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.  Ostatní informace
 9.11.2022  25.11.2022    VV, opatření obecné povahy  Ostatní informace
 20.10.2022  9.11.2022    Zápis z úvodního jednání, Státní pozemkový fond  Ostatní informace
 19.10.2022  4.11.2022    Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  Ostatní informace
 19.10.2022  20.11.2022    Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  Ostatní informace
 26.9.2022  12.10.2022    Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků- komplexní pozemkové úpravy  Ostatní informace
 31.8.2022  19.9.2022    Pozvánka na úvodní jednání, komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pertoltice p. R. -stavební pozemkový úřad  Ostatní informace
 3.8.2022  3.9.2022    ČR, Státní pozemkový úřad , Praha, nabídka pozemků k pronájmu  Ostatní informace
 3.8.2022  19.8.2022    Oznámení hejtmana Libereckého kraje, nebezpečí vzniku požáru - zrušení  Ostatní informace
 27.7.2022  30.9.2022    Zákaz odběru povrchových vod  Ostatní informace
 27.7.2022  12.8.2022    Oznámení hejtmana Libereckého kraje, nebezpečí vzniku požáru  Ostatní informace
 20.6.2022  6.7.2022    Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání  Ostatní informace
 20.6.2022  6.7.2022    Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání  Ostatní informace
 4.5.2022  4.6.2022    ČR, Státní pozemkový úřad , Praha, nabídka pozemků k pronájmu  Ostatní informace
 4.5.2022  10.6.2022    SvS, zveřejnění informace dle ustanovení §36, odst.5 č. 274/2001 Sb, o vododech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  Ostatní informace
 16.3.2022  1.4.2022    Usnesení,dražební vyhláška  Ostatní informace
 16.3.2022  1.4.2022    Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie uzavřená mezi městem Mimoň a obcí Pertoltice p. R.  Ostatní informace
 21.2.2022  9.3.2022    Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Ostatní informace
 14.2.2022  2.3.2022    Nařízení města Česká Lípa č. 1/2022 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov  Ostatní informace
 2.2.2022  18.2.2022    ČR-Státní pozemkový úřad, nabídka pozemků k pronájmu  Ostatní informace
 19.1.2022  4.2.2022    Veřejná vyhláška ,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Vyhlášky a nařízení
 19.1.2022  4.2.2022    Veřejná vyhláška ,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Vyhlášky a nařízení
 18.11.2021  4.12.2021    Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí  Ostatní informace
 18.11.2021  4.12.2021    Revize katastru nemovitosti a její dopad na daň z nemovitých věcí  Ostatní informace
 10.11.2021  26.11.2021    Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti  Ostatní informace
 10.11.2021  26.11.2021    ČR-Státní pozemkový úřad, nabídka pozemků k pronájmu  Ostatní informace
 14.10.2021  29.10.2021    Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek  Ostatní informace
 8.9.2021  30.9.2021    Oznámení o vyložení návrhu změn bonitovaných půdně ekolog. jednotek k..ú.Pertoltice p.R.  Ostatní informace
 25.8.2021  27.9.2021    Dražební vyhláška, 120 EX 2845/08-361  Vyhlášky a nařízení
 25.8.2021  27.9.2021    Dražební vyhláška, 120 EX 11235/08-402  Vyhlášky a nařízení
 9.8.2021  4.9.2021    ČR, Státní pozemkový úřad, nabídka pozemků k pronámu  Ostatní informace
 7.7.2021  14.9.2021    Dražební vyhláška, 4EX 561/03-02  Ostatní informace
 2.6.2021  18.6.2021    Veřejná vyhláška, oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek  Vyhlášky a nařízení
 10.5.2021  26.5.2021    Pozemkový úřad, nabídka pronájmu pozemků  Ostatní informace
 5.5.2021  21.5.2021    Veřejná vyhláška, opakované doručení Návrhu zadání změny č.2 územního plánu Zákupy  Ostatní informace
 21.4.2021  7.5.2021    Finanční úřad, Veřejná vyhláška  Ostatní informace
 19.4.2021  5.5.2021    Veřejná vyhláška, vydání aktualizace č. 1 územního rozvoje LK  Ostatní informace
 17.3.2021  2.4.2021    Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Vyhlášky a nařízení
 10.3.2021  31.12.2021    Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.3.2021  25.3.2021    Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pertoltice pod Ralskem  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.2.2021  10.3.2021    Veřejná vyhláška, rozhodnutí  Vyhlášky a nařízení
 22.2.2021  10.3.2021    Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby.  Vyhlášky a nařízení
 13.1.2021  29.1.2021    VV opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Vyhlášky a nařízení
 13.1.2021  29.1.2021    VV opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Vyhlášky a nařízení
 21.12.2020  6.1.2021    Stanovisko, 1.změna Územního plánu Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 3.12.2020  19.12.2020    Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby.  Zahájení územního řízení
 6.11.2020  22.11.2020    Veřejná vyhláška územní rozhodnutí, Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo)  Vyhlášky a nařízení
 30.9.2020  9.11.2020    Veřejná vyhláška, oznámeni o opakovaném veřejném projednání návrhu Změny č. 1 Územní plánu  Ostatní informace
 21.9.2020  7.10.2020    Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  Ostatní informace
 9.9.2020  25.9.2020    Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci  Ostatní informace
 9.9.2020  25.9.2020    Dražební vyhláška o provedení dražby nemotitých věcí  Ostatní informace
 22.7.2020  7.8.2020    Nařízení krajské hygienické stanice  Ostatní informace
 8.7.2020  13.8.2020    Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby, ústní jednání  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2020  30.7.2020    Veřejná vyhláška, oznáme o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rovzoje LK  Ostatní informace
 15.6.2020  29.7.2020    Dražební vyhláška o provedení dražby nemotitých věcí  Ostatní informace
 18.5.2020  3.6.2020    Veřejná vyhláška, veřejné projednání návrhu Změny č. Územního plánu Pertol.p.R.  Vyhlášky a nařízení
 15.5.2020  30.6.2020    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pertoltice pod Ralskem a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.5.2020  30.6.2020    Pertoltice_pR_UPZ1_NAVP_kompletni dokumentace.pdf  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.5.2020  30.6.2020    Pertoltice_pR_UPZ1_rešerše výrobních ploch_textova cast.pdf  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.5.2020  30.6.2020    Pertoltice_pR_UPZ1_reserse vyrobnich ploch_graficka cast.pdf  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.5.2020  30.6.2020    Vyhodnocení, Změna ÚP Pertoltice.pdf  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.5.2020  22.5.2020    Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti v rámci aktual.  Ostatní informace
 27.4.2020  13.5.2020    Veřejná vyhláška, Daň z nemovitých věcí na rok 2020  Ostatní informace
 27.4.2020  13.5.2020    Oznámení o pokračování aktualizace bonitovaných půdně okolog.jednotek  Ostatní informace
 23.4.2020  30.6.2020    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pertoltice pod Ralskem IČ 00672612 za rok 2019  Rozpočet a finance
 22.4.2020  8.5.2020    Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci  Vyhlášky a nařízení
 14.4.2020  30.4.2020    Oznámení o ZRUŠENÍ veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pertoltice pod Ralskem a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.4.2020  24.4.2020    Ministerstvo zemědělství, VV opatření obecné povahy  Ostatní informace
 23.3.2020  8.4.2020    Veřejná vyhláškka, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Vyhlášky a nařízení
 13.3.2020  14.4.2020    Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave  Ostatní informace
 13.3.2020  14.4.2020    Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi  Ostatní informace
 13.3.2020  14.4.2020    Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky--vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi  Ostatní informace
 13.3.2020  14.4.2020    Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob  Ostatní informace
 13.3.2020  14.4.2020    Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR  Ostatní informace
 12.3.2020  13.4.2020    USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194 - na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.  Ostatní informace
 11.3.2020  22.4.2020    Pertoltice pod Ralskem - územní plán - změna č. 1 - kompletní dokumentace  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.3.2020  22.4.2020    Pertoltice pod Ralskem - územní plán - změna č. 1 - rešerše výrobních ploch - textová část  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.3.2020  22.4.2020    Pertoltice pod Ralskem - územní plán - změna č. 1 - rešerše výrobních ploch - grafická část  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.3.2020  22.4.2020    Pertoltice pod Ralskem - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PERTOLTICE POD RALSKEM NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ DLE PŘÍLOHY č. 5 VYHLÁŠKY č. 500/2006 SB  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.3.2020  22.4.2020    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pertoltice pod Ralskem a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - dne 15.4.2020 od 15:00 hodin v kulturním domě č.p. 87 v Pertolticích pod Ral  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.2.2020  31.3.2020    Dražební vyhláška, elektronické dražby dobrovolné  Ostatní informace
 19.2.2020  26.3.2020    Dražební vyhláška, elektronické dražby dobrovolné  Ostatní informace
 15.1.2020  31.1.2020    Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci  Vyhlášky a nařízení
 18.12.2019  3.1.2020    Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci  Ostatní informace
 11.12.2019  13.1.2020    Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství  Ostatní informace
 2.9.2019  18.9.2019    Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství  Vyhlášky a nařízení
 2.9.2019  18.9.2019    Veřejná vyhláška, Český Báňský úřad v Praze  Vyhlášky a nařízení
 21.8.2019  6.9.2019    Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Vyhlášky a nařízení
 19.7.2019  4.8.2019    Česká Báňský úřad, Oznámení podle §36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb, vyjádření k podkladům  Ostatní informace
 19.7.2019  4.8.2019    Česká Báňský úřad,Veřejná vyhláška  Ostatní informace
 8.7.2019  9.8.2019    Veřejná vyhláška - doručení Návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Pertoltice pod Ralskem  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.7.2019  9.8.2019    NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PERTOLTICE POD RALSKEM  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2019  16.6.2019    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pertoltice pod Ralskem, IČ 00672912, za rok 2018  Rozpočet a finance
 17.5.2019  2.6.2019    Zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek, k.ú. Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 6.5.2019  7.6.2019    Zveřejnění informací o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  Ostatní informace
 26.4.2019  12.5.2019    Veřejná vyhláška, daň z nemovitých věcí na rok 2019  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.4.2019  31.12.2022    Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy  Vyhlášky a nařízení
 1.4.2019  17.4.2019    Veřejná vyhláška, rozhodnutí  Vyhlášky a nařízení
 13.2.2019  1.3.2019    Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení správního řízení  Vyhlášky a nařízení
 5.12.2018  21.12.2018    Veřejná vyhláška Českého báňského úřadu  Vyhlášky a nařízení
 5.12.2018  21.12.2018    Sdělení, Český báňský úřad  Vyhlášky a nařízení
 28.11.2018  14.12.2018    Veřejná vyhláška, opatření obecní povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.11.2018  5.12.2018    Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Ostatní informace
 20.9.2018  6.10.2018    Uvědomění o podaném odvolání účastníka řízení Obce Bohatice proti rozhodnutí ve věci stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem na výhradním ložisku štěrkopísku Bohatice a podané odvolání  Ostatní informace
 5.9.2018  21.9.2018    Zahájení zjišťovacího řízení k záměru \"Revitalizace Liberec - Česká Lípa \"  Ostatní informace
 27.8.2018  12.9.2018    Oznámení hejtmana LB kraje, zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru  Vyhlášky a nařízení
 8.8.2018  24.8.2018    Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem na části výhradního ložiska štěrkopísku Bohatice  Vyhlášky a nařízení
 26.7.2018  11.8.2018    Oznámení hejtmana LB kraje, zvýšení nebezpečí vzniku požáru  Vyhlášky a nařízení
 12.7.2018  28.8.2018    Veřejná vyhláška, oznámení o Novém návrhu Aktualizace č.1. Zásad územního rozvoje LK  Vyhlášky a nařízení
 20.6.2018  6.7.2018    Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání  Ostatní informace
 13.6.2018  29.6.2018    Obvodní Báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Veřejná vyhláška  Vyhlášky a nařízení
 13.6.2018  29.6.2018    Obvodní Báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Protokol o ústním jednání  Vyhlášky a nařízení
 31.5.2018  30.9.2018    Veřejná vyhláška, zákaz odběru povrchových vod  Ostatní informace
 16.5.2018  1.6.2018    Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních kumunikaci  Vyhlášky a nařízení
 2.5.2018  18.5.2018    Informace o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2018  Ostatní informace
 2.5.2018  18.5.2018    Zveřejnění informací dle ustanovevní §36,odst.5 novely č.274/2001 Sb o vodovodech a kanal. pro veř.potřebu  Ostatní informace
 2.5.2018  18.5.2018    Dražební vyhláška, L.Tuzarová, pozemek čp. 384, k.ú. Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 13.4.2018  29.4.2018    Veřejná vyhláška opatření obecní povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Ostatní informace
 11.4.2018  27.4.2018    Dražební vyhláška, L.Tuzarová, pozemek čp. 384, k.ú. Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 14.3.2018  20.4.2018    Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek  Vyhlášky a nařízení
 23.2.2018  11.3.2018    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017  Ostatní informace
 8.2.2018  12.3.2018    VV,oznámení o zahájení řízení ve věci stanvoení dobývacího prostoru Pertoltice p.R na výhradním ložisku štěrkopísku Bohatice  Ostatní informace
 22.1.2018  7.2.2018    Oznámení o zahájení řízení ve věci stanoveí dobývacího prostoru Pertoltice p.R, štěrkopísek Bohatice  Ostatní informace
 10.1.2018  26.1.2018    Veřejná vyhláška opatření obecní povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Vyhlášky a nařízení
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - veřejná vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - NA_UP1v_PERTOLTICE_pR  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_HLAVNÍ VÝKRES  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - NA_UP2v_PERTOLTICE_pR  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_KOORDINAČNÍ VÝKRES  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018    Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem - PE_ŠIRŠÍ VZTAHY  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.11.2017  25.11.2017    Opatření obecné povahy, o lesích a o změně a doplnění některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů.  Ostatní informace
 21.9.2017  7.10.2017    Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy  Vyhlášky a nařízení
 28.8.2017  13.9.2017    Územní rohodnutí o umístění stavby  Ostatní informace
 24.8.2017  9.9.2017    Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací  Ostatní informace
 23.8.2017  8.9.2017    Doručení veřejnou vyhláškou  Ostatní informace
 21.7.2017  6.8.2017    Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací  Ostatní informace
 13.7.2017  29.7.2017    Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací  Ostatní informace
 13.7.2017  29.7.2017    Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací  Ostatní informace
 16.5.2017  27.6.2017    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Pertoltice pod Ralskem a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017    návrh ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE pod Ralskem - 1  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017    návrh ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE pod Ralskem - 2  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017    PE_HLAVNI VYKRES  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017    PE_KOORDINACNI VYKRES  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017    PE_SIRSI VZTAHY  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017    PE_TITULNI LIST  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017    PE_VYKRES KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017    PE_VYKRES PREDPOKLADANYCH ZABORU PUDNIHO FONDU  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017    PE_VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017    PE_VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMI  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017    SEA_UP_Pertoltice  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017    SEA_UP_Pertoltice_doplneni  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017    VURU_C-F Pertoltice  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.5.2017  19.5.2017    Veřejná vyhláška, daň z nemovitých věcí na rok 2017  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.5.2017  4.6.2017    Zveřejnění informací dle ustanovení §36,odst.5 novely zák.č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanal. pro veřejnou potřebu.  Ostatní informace
 28.3.2017  13.4.2017    Zrušení VPS - Město Mimoň a Obec Pertoltice pod Ralskem - speciální stavební úřad  Ostatní informace
 8.3.2017  24.3.2017    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016  Ostatní informace
 18.1.2017  3.2.2017    Územní rozhodnutí o umístění stavby: Skladovací jímka na kejdu 3000 M3, Brniště  Zahájení územního řízení
 6.1.2017  22.1.2017    Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Ostatní informace
 2.1.2017  18.1.2017    Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Vyhlášky a nařízení
 12.12.2016  28.12.2016    OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A K NEVEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - SKLADOVACÍ JÍMKA NA KEJDU 3000 M3  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.12.2016  27.12.2016    R o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y „Pertoltice pod Ralskem – chodník“ na pozemcích p.č. 360, 706, 358, 356, 339, 390, 391, 363, 364 a 355 k.ú. a obec Pertoltice pod Ralskem  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.11.2016  23.11.2016    OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - Centrum služeb pro turisty č.p. 87 Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 3.11.2016  19.11.2016    Oznámení o zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení  Zahájení územního řízení
 21.10.2016  6.11.2016    Územní rozhodnutí o umístění stavby, rozšíření veřejného osvětlení  Zahájení územního řízení
 5.9.2016  6.10.2016    Oznámení o zahájení územního řízení  Zahájení územního řízení
 29.8.2016  31.10.2016    Veřejná dražební vyhláška  Ostatní informace
 29.8.2016  31.10.2016    Veřejná dražební vyhláška  Ostatní informace
 22.8.2016  7.9.2016    Územní rozhodnutí \"Dětské hřiště Pertoltice pod Ralskem\".  Ostatní informace
 1.7.2016  24.7.2016    Oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby  Ostatní informace
 1.7.2016  24.7.2016    Oznámení o zahájení územního řízení - dodatek  Ostatní informace
 29.6.2016  24.7.2016    Oznámení o zaháhení územního řízení  Ostatní informace
 9.6.2016  25.6.2016    Územní rozhodnutí \"CL - Pertoltice pod Ralskem ppč.708, přip.NN\"  Zahájení územního řízení
 1.6.2016  17.6.2016    Stanoisko k vyhodnocení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí  Ostatní informace
 29.4.2016  30.5.2016    Veřejná vyhláška  Ostatní informace
 27.4.2016  13.5.2016    Oznámení o zahájení územního řízení  Ostatní informace
 21.4.2016  7.5.2016    Závazné stanovisko k posouzení vlivů provední záměru na životní prostředí  Ostatní informace
 11.4.2016  14.6.2016    Usnesení o nařízení elektronické dražby  Ostatní informace
 11.4.2016  27.4.2016    Územní rozhodnutí  Ostatní informace
 30.3.2016  1.6.2016    Oznámení o konání opakované dražby  Ostatní informace
 21.3.2016  12.4.2016    Oznámení o zahájení územního řízení  Ostatní informace
 16.3.2016  1.4.2016    Zpráva u výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015  Ostatní informace
 10.3.2016  26.3.2016    Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Ostatní informace
 4.3.2016  20.3.2016    Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání  Ostatní informace
 28.1.2016  29.3.2016    Veřejná vyhláška - Doručení Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016  29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016  29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - odůvodnění  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016  29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - foto  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016  29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - HLAVNÍ VÝKRES  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016  29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - KOORDINAČNÍ VÝKRES  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016  29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - ŠIRŠÍ VZTAHY  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016  29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - TITULNÍ LIST  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016  29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016  29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016  29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016  29.3.2016    Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016  29.3.2016    Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů ÚP na území NATURA 2000 (část A a B)  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016  29.3.2016    Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (části C až F)  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.1.2016  7.2.2016    Záměr obce pronajmout nebytový prostor  Ostatní informace
 21.12.2015  6.1.2016    Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání  Ostatní informace
 9.12.2015  28.1.2016    Dražebmé vyhláška  Ostatní informace
 9.12.2015  21.1.2016    Oznámení o konání opakované dražby  Ostatní informace
 11.11.2015  27.11.2015    Dražební vyhláška  Ostatní informace
 4.11.2015  20.11.2015    Územní rozhodnutí  Ostatní informace
 4.11.2015  20.11.2015    Zápis z dílčího přezkoumání hospodáření obce za rok 2015  Ostatní informace
 7.9.2015  15.10.2015    Veřejná vyhláška, Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územníého rozvoje LB...  Vyhlášky a nařízení
 19.8.2015  4.9.2015    Souhr dorporučených opatření pro Evropsky významnou lokalitu Horní Ploužnice  Ostatní informace
 5.8.2015  10.9.2015    Veřejná vyhláška, Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší  Ostatní informace
 28.7.2015  13.8.2015    Dražební vyhláška, Libuše Kollárová, Pertoltice pod Ralskem 47  Ostatní informace
 22.7.2015  7.8.2015    Veřejná vyhláška zákaz odběru povrchových vod  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.6.2015  1.7.2015    Dražební vyhláška  Ostatní informace
 8.6.2015  18.6.2015    Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost, oznámení veřejného projednání  Ostatní informace
 26.5.2015  11.6.2015    Dražební vyhláška  Ostatní informace
 18.5.2015  3.6.2015    Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů  Ostatní informace
 4.5.2015  20.5.2015    Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014  Ostatní informace
 28.4.2015  14.5.2015    Veřejná vyhláška, Finanční úřad  Ostatní informace
 23.4.2015  9.5.2015    Exekuční příkaz  Ostatní informace
 21.4.2015  7.5.2015    Veřejná vyhláška, Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povod. rizik v povodí Labe  Ostatní informace
 25.2.2015  13.3.2015    Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu Mimoň  Ostatní informace
 25.2.2015  13.3.2015    Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu Mimoň  Ostatní informace
 23.2.2015  11.3.2015    Nařízení města Česká Lípa č.1/2015  Ostatní informace
 30.1.2015  15.2.2015    Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAED v roce 2015  Ostatní informace
 30.12.2014  15.1.2015    Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů  Ostatní informace
 30.12.2014  18.3.2015    Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání, Libuše Kollárová  Ostatní informace
 21.11.2014  7.12.2014    Natura 2000- Žádost o připomínky k návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ 0513506 Horní Ploužnice  Ostatní informace
 24.9.2014  10.10.2014    Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařízovací obvod Česká Lípa  Ostatní informace
 8.9.2014  8.10.2014    Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění (zákon o půdě), uveřejněná státním pozemkovým úřadem dne 8.9.2014  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.6.2014  1.10.2014    Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání  Ostatní informace
 28.5.2014  28.7.2014    Dražební vyhláška  Vyhlášky a nařízení
 30.4.2014  5.6.2014    Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2013  Ostatní informace
 24.2.2014  15.3.2014    Dražební vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.2.2014  1.3.2014    Posuzování vlivů záměru Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost na životní prostředí  Ostatní informace
 11.12.2013  27.12.2013    Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy  Ostatní informace
 11.12.2013  27.12.2013    Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.11.2013  21.11.2014    Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013  Ostatní informace
 15.7.2013  31.7.2013    Dražební vyhláška  Vyhlášky a nařízení
 15.7.2013  31.7.2013    Dražební vyhláška  Vyhlášky a nařízení
 1.7.2013  17.7.2013    Vyučtování ceny vodného a stočného za rok 2012  Ostatní informace
 17.6.2013  3.8.2013    Dotazník - územní plán  Zahájení územního řízení
 13.6.2013  29.6.2013    Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti  Ostatní informace
 3.6.2013  19.6.2013    Rozhodnuti vlady-nouzový stav  Ostatní informace
 24.5.2013  8.6.2013    územni rozhodnuti  Ostatní informace
 20.5.2013  5.6.2013    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012  Ostatní informace
 25.4.2013  12.5.2013  200413_2  Daň z nemovitosti na rok 2013  Rozpočet a finance
 22.2.2013  10.3.2013    Jízdní řád od března 2013  Ostatní informace
 22.2.2013  10.3.2013    Jízdní řád 2013 2. část  Ostatní informace
 25.1.2013  10.2.2013    Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Brniště  Ostatní informace
 25.1.2013  10.2.2013    Změna úředních hodin Úřadu práce  Ostatní informace
 2.11.2012  2.12.2012  201211047  Dražební vyhláška  Vyhlášky a nařízení
 19.9.2012  5.10.2012  201209039  Mimořádná situace - otrava metylalkoholem  Ostatní informace
 11.9.2012  1.11.2012  201209035  Veřejné výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví státu státu a ve správě Pozemkového fondu ČR  Ostatní informace
 9.7.2012  25.7.2012  201207031  Prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu \"Úprava Panenského potoka, II.stavba Pertoltice pod Ralskem  Vyhlášky a nařízení
 4.7.2012  20.7.2012  201207030  Věřejná vyhláška-oznámení pro vlastníky pozemků ležících v Evropsky významných lokalitách  Vyhlášky a nařízení
 22.6.2012  22.7.2012  201206029  Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné  Ostatní informace
 29.5.2012  20.7.2012  201205024  Veřejné výběrové řízení na prodej nemovitosti ve správě Pozemkového fondu ČR  Ostatní informace
 25.5.2012  6.9.2012  201205021  Dražební vyhláška el. dražby nemovitosti  Vyhlášky a nařízení
 25.5.2012  6.9.2012  201205022  Dražební vyhláška el. dražby nemovitosti  Vyhlášky a nařízení
 25.5.2012  12.6.2012  201205023  Aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje  Ostatní informace
 23.5.2012  17.6.2012  201205020  Pozvánka na Mysliveckou konferenci  Ostatní informace
 11.4.2012  1.6.2012  201204014  Oznámení společnosti GA Energo technik  Ostatní informace
 6.4.2012  14.12.2012  201204012  Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad oznamuje  Vyhlášky a nařízení
 4.4.2012  20.4.2012  201204010  Nařízení města Česká Lípa-zadání zpracování lesních hospodářských osnov  Vyhlášky a nařízení
 4.4.2012  17.5.2012  201204011  Veřejná vyhláška Finančního úřadu-daň z nemovitostí 2012  Vyhlášky a nařízení
 23.3.2012  30.5.2012  201203007  Dražební vyhláška  Vyhlášky a nařízení
 1.3.2012  3.4.2012  201203005  Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele DDM Vážka  Ostatní informace
 19.1.2012  7.2.2012  201201001  Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje  Vyhlášky a nařízení
 21.12.2011  6.1.2012  20111234  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje  Ostatní informace
 22.11.2011  29.2.2012  20111132  Oznámení o zamýšleném převodu pozemku  Ostatní informace
 12.10.2011  28.10.2011  20111027  Rozhodnutí-ČEZ  Ostatní informace
 10.10.2011  8.12.2011  20111026  Veřejné výběrové řízení  Ostatní informace
 20.9.2011  20.10.2011    Posuzování vlivů záměru „Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov“ - průvodní dopis  Ostatní informace
 20.9.2011  20.10.2011    Posuzování vlivů záměru „Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov“ - stanovisko  Ostatní informace
 20.9.2011  20.10.2011    Posuzování vlivů záměru „Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov“ - příloha stanoviska  Ostatní informace
 20.9.2011  20.10.2011    Posuzování vlivů záměru „Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov“ - zápis z jednání  Ostatní informace
 19.9.2011  19.10.2011  20110923  Oznámení o vystavení a projednání návrhu ZADÁNÍ změny č. 2 ÚPO Bohatice  Ostatní informace
 12.9.2011  12.10.2011  20110922  Seznam pozemků pro veřejnou nabídku k prodeji dle zákona 95/1999Sb.§7-PF ČR  Ostatní informace
 20.7.2011  5.8.2011  201107018  Vyúčtování vodného a stočného za rok 2010  Ostatní informace
 13.7.2011  13.9.2011  201107015  Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje  Ostatní informace
 7.7.2011  9.8.2011  201106014  Dražební vyhláška-elektronicky č.p. 125  Ostatní informace
 24.6.2011  1.9.2011  201106010  Dražební vyhláška na nemovitost č.p. 63  Vyhlášky a nařízení
 24.6.2011  21.7.2011  201106012  Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné-Rakmily  Vyhlášky a nařízení
 24.6.2011  10.7.2011  201106013  Datum a čas konání prohlídky - Rakmily  Ostatní informace
 13.6.2011  29.6.2011  201106009  Regionální surovinová politika Lk  Ostatní informace
 27.5.2011  12.6.2011  201105003  Změna stavby před dokončením ČOV - Byron  Ostatní informace
 17.5.2011  17.6.2011  201105001  Oznámení Finančního úřadu  Ostatní informace
 14.4.2011  17.12.2011    Veřejná vyhláška zeměměřického úřadu o provádění prací na území obce Pertoltice pod Ralskem  Vyhlášky a nařízení
 21.3.2011  21.4.2012    Varroáza včel - nařízení  Vyhlášky a nařízení
 15.3.2011  31.3.2011    Kontaktní adresy Sčítání lidu, domů a bytů 2011  Ostatní informace
 11.3.2011  27.3.2011    Oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před dokončením a pozvání k veřejnému ústnímu řízení  Ostatní informace
 7.3.2011  25.3.2011    Sčítání lidu, domů a bytů 2011  Ostatní informace
 25.2.2011  25.3.2011    Zrušení dražebního jednání č.p.63 Ban  Ostatní informace
 25.2.2011  25.3.2011    Zrušení dražebního jednání č.p.63 Lak  Ostatní informace
 11.2.2011  3.5.2011    Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání nemovitosti č.p. 63  Vyhlášky a nařízení
 11.2.2011  27.2.2011    Oznámení o zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi-studie proveditelnosti  Ostatní informace
 9.2.2011  25.2.2011    Usnesení o nařízení dražebního jednání  Vyhlášky a nařízení
 9.2.2011  29.3.2011    Dražební vyhláška na nemovitost č.p. 125  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.12.2010  21.12.2010    Rozhodnutí o uložení písemnosti-Pešák  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.12.2010  18.12.2010    Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi - studie proveditelnosti  Ostatní informace
 10.11.2010  26.11.2010  101126  Územní rozhodnutí - František růžička  Ostatní informace
 2.11.2010  18.11.2010  101118  Oznámení o uložení písemnosti - Lukáš Pešák  Ostatní informace
 29.10.2010  15.12.2010  101215  Veřejná vyhláška - návrhu územního plánu Zákupy  Vyhlášky a nařízení
 22.10.2010  8.11.2010  101123  Oznámení o zahájení stavebního řízení - Jandlová, Pícha  Zahájení územního řízení

Mikroregion Podralsko - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 14.11.2022  30.11.2022    Mikroregion Podralsko, Rozpočet, návrh - 2023  Rozpočet a finance
 14.11.2022  30.11.2022    Mikroregion Podralsko,Středně dobý výhled rozpočtu 2021-2025- návrh  Rozpočet a finance
 9.5.2022  24.5.2022    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce rok 2021, Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 12.11.2021  28.11.2021    Mikroregion Podralsko -Rozpočet 2022- Návrh  Ostatní informace
 12.11.2021  28.11.2021    Mikroregion Podralsko - středně dobý rozpočet na období 2023-2024 - Návrh  Ostatní informace
 24.2.2021  12.3.2021    Mikroregion Podralsko, Návrh závěrečného účtu 2020  Ostatní informace
 24.2.2021  12.3.2021    Zpráva o výsledku prozkoumání hospodaření 2020  Ostatní informace
 2.11.2020  17.11.2020    Mikroregion Podralsko, Rozpočet 2021 - návrh  Rozpočet a finance
 2.11.2020  17.11.2020    Mikroregion Podralsko, Středně dobý výhled rozpočtu 2022-2023, Návrh  Rozpočet a finance
 8.4.2020  24.4.2020    Návrh závěrečného účtu 2019, Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 11.11.2019  27.11.2019    ROZPOČET 2020 NÁVRH  Rozpočet a finance
 20.3.2019  5.4.2019    Zpráva o přezkoumání hospodaření 2018  Rozpočet a finance
 24.10.2018  9.11.2018    Rozpočet 2019- návrh, Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 24.10.2018  9.11.2018    Rozpočtový výhled na období 2020-2021 - návrh, Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 16.4.2018  2.5.2018    Závěrečný účet za rok 2017 - Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 8.3.2018  24.3.2018    Závěrečný účet za rok 2017  Rozpočet a finance
 6.11.2017  22.11.2017    Rozpočtový výhled na období 2019-2021 Návrh  Rozpočet a finance
 6.11.2017  22.11.2017    Rozpočet 2018- návrh  Rozpočet a finance
 13.7.2017  29.7.2017    Závěrečný účet za rok 2016, Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 18.5.2017  2.6.2017    Návrh Závěrečný účet za rok 2016, Mikroregion Podralsko  Ostatní informace
 18.5.2017  2.6.2017    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko  Ostatní informace
 3.11.2016  19.11.2016    Rozpočet rok 2017, Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 3.11.2016  19.11.2016    Rozpočtový výhled 2018-2020, Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 21.3.2016  7.4.2016    Záávěrečný účet za rok 2015, Mikroregion  Ostatní informace
 19.11.2015  7.12.2015    ROZPOČET 2016  Rozpočet a finance
 28.4.2015  14.5.2015    Závěrečný účet za rok 2014, Mikroregion Podralsko  Ostatní informace
 25.11.2014  10.12.2014    Rozpočet rok 2015, Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 1.4.2014  17.4.2014    Závěrečný účet Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 5.11.2013  21.11.2013    Návrh rozpočtu 2014 Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 7.1.2013  22.1.2013    Rozpočet Mikroregionu Podralsko pro rok 2013  Rozpočet a finance
 1.4.2012  16.4.2012  201203009  Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2011  Ostatní informace
 21.11.2011  7.12.2011  20111130  Rozpočtové opatření č. 2 Mikroregionu Podralsko  Rozpočet a finance
 21.11.2011  7.12.2011  20111131  Rozpočet na rok 2012 Mikroregionu Podralsko  Rozpočet a finance
 1.6.2011  17.6.2011  201106007  Rozpočtové opatření 1/2011 Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 20.4.2011  8.5.2011    Zpráva o výsledku hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2010  Ostatní informace
 26.11.2010  13.12.2010    Návrh rozpočtu Mikroregionu Podralsko na rok 2011  Rozpočet a finance
 26.11.2010  13.12.2010    Rozpočtové opatření č. 3-2010 Mikroregionu Podralsko  Rozpočet a finance
 25.8.2010  9.9.2010    Rozpočtový výhled Mikroregionu Podralsko do roku 2013  Rozpočet a finance
 25.8.2010  9.9.2010    Rozpočtové opatření č.2/2010 Mikroregionu Podralsko  Rozpočet a finance

Obecní úřad Pertoltice - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 27.2.2023  15.3.2023    Záměr pronájmu sklepu na ppč. 706/1 a části ppč. 706/1 - zveřejnění § 39  Usnesení zastupitelstva obce
 27.2.2023  15.3.2023    Záměr prodeje § 39 /1 zákona č. 128/200 Sb. - Oddělená parcela č. 272/2 o výměře 91m2 v kú Pertoltice pod Ralskem - GP 597-111/2022  Usnesení zastupitelstva obce
 26.1.2023  11.2.2023    Výroční zpráva o činnosti orgánů obce PERTOLTICE POD RALSKEM v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022 (počet žádostí 1)  Ostatní informace
 18.1.2023  3.2.2023    Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta.  Volby
 16.1.2023  15.2.2023    Rozpočet č. 6/2023  Ostatní informace
 21.12.2022  6.1.2023    Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta.  Volby
 14.12.2022  30.12.2022    Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise  Volby
 28.11.2022  14.12.2022    Návrh rozpočtu obce,2023  Rozpočet a finance
 28.11.2022  14.12.2022    Návrh, střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024  Rozpočet a finance
 28.11.2022  14.12.2022    Volby, informace o počtu a sídle volebních okrsků  Volby
 23.11.2022  9.12.2022    Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ___ 1 ___ 2022  Ostatní informace
 23.11.2022  9.12.2022    Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ___ 1 příloha ___ 2022  Ostatní informace
 2.11.2022  18.11.2022    Rozpočet č. 5/2022  Rozpočet a finance
 30.9.2022  16.10.2022    Rozpočtové opatření č. 4/2022  Rozpočet a finance
 31.8.2022  24.9.2022    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce  Volby
 24.8.2022  9.9.2022    Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise  Volby
 3.8.2022  24.9.2022    Informace o sídle volebního okrsku  Volby
 8.6.2022  24.6.2022    Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran  Volby
 8.6.2022  24.6.2022    Seznam obecních úřadů v obcích,kde jsou zřízeny aslespoň dva odbory, kterým se kandidátní listiny podávají přímo  Volby
 16.5.2022  30.6.2022    Schválený Závěrečný účet za rok 2021  Rozpočet a finance
 10.3.2022  31.12.2022    Rozpočtové změny č. 1/2022  Rozpočet a finance
 16.2.2022  4.3.2022    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce rok 2021  Ostatní informace
 24.11.2021  10.12.2021    Rozpočtové opatření č. 4/2021  Rozpočet a finance
 18.8.2021  3.9.2021    Volby, sídlo volebního okrsku  Volby
 25.3.2021  30.6.2021    Zpráva o výsledku prozkoumání hospodaření 2020  Ostatní informace
 17.3.2021  2.4.2021    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Pertoltice pod Ralskem formou opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.3.2021  2.4.2021    Pertoltice_pR_UPNA_uplne zneni po Z1  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.3.2021  2.4.2021    Pertoltice_pR_UP po Zmene c1_data_5_koordinační výkres  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.3.2021  2.4.2021    Pertoltice_pR_UP po Zmene c1_data_4_výkres VPS  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.3.2021  2.4.2021    Pertoltice_pR_UP po Zmene c1_data_3_výkres veřejné infrastru  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.3.2021  2.4.2021    Pertoltice_pR_UP po Zmene c1_data_2_hlavní výkres  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.3.2021  2.4.2021    Pertoltice_pR_UP po Zmene c1_data_1_výkres základního členěn  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.3.2021  2.4.2021    Pertoltice_pR_UPZ1_NAVYDANI_celek  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.1.2021  6.2.2021    Výroční zpráva o činnosti orgánů obce PERTOLTICE POD RALSKEM v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020  Ostatní informace
 30.11.2020  16.12.2020    návrh Rozpočtu v § 2021 Pertoltice  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.11.2020  16.12.2020    návrh Rozpočtu v § 2021 Pertoltice - FIN k 31.10.2020  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.11.2020  16.12.2020    návrh - Střednědobý výhled rozpočtu do ROKU 2023  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.10.2020  1.1.2021    Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020  Rozpočet a finance
 9.10.2020  26.10.2020    Omezení úředních hodin - ode dne 12. října 2020 do dne 25. října 2020  Ostatní informace
 7.10.2020  23.10.2020    Opis výsledku hlasování okrsku  Volby
 7.10.2020  23.10.2020    Opis výsledku hlasování okrsku  Volby
 30.9.2020  30.10.2020    Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. a odpověď  Ostatní informace
 10.9.2020  3.10.2020    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje  Volby
 10.9.2020  3.10.2020    Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR  Volby
 2.9.2020  18.9.2020    Svolání prvního zasedání okrskové volební komise  Ostatní informace
 17.8.2020  4.9.2020    Volby, informace o počtu a sídle volebního okrsku  Volby
 2.1.2020  2.2.2020    Výroční zpráva o činnosti orgánů obce PERTOLTICE POD RALSKEM v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019  Ostatní informace
 11.12.2019  27.12.2019    Záměr obce prodat pozemky v jejím vlastnictví  Ostatní informace
 11.11.2019  27.11.2019    Rozpočtové opatření č.4/2019  Rozpočet a finance
 4.9.2019  20.9.2019    Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. a odpověď  Ostatní informace
 24.6.2019  27.7.2019    Záměr obce pronajmout pozemek v jejím vlastnictví  Ostatní informace
 24.6.2019  14.7.2019    Záměr obce - propachtovat-pozemky v jejím vlastnictví  Ostatní informace
 6.5.2019  22.5.2019    Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  Volby
 15.4.2019  1.5.2019    První zasedání okrskové volební komise  Volby
 4.4.2019  20.4.2019    Rozpočtové opatření č. 1/2019  Rozpočet a finance
 3.4.2019  19.4.2019    Iformace o počtu a sídle volebních okrsků  Volby
 27.3.2019  12.4.2022    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory  Ostatní informace
 27.3.2019  12.4.2022    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory  Ostatní informace
 7.1.2019  23.1.2019    Výroční zpráva o činnosti orgánů za rok 2018, Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 17.12.2018  2.1.2019    Rozhodnutí, č.j. 360/2018, Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.10.2018  17.10.2018    Rozpočtové opatření č. 4/2018  Rozpočet a finance
 27.9.2018  31.10.2018    Záměr obce pronajmout pozemky v jejím vlastnictví  Ostatní informace
 27.9.2018  31.10.2018    Záměr obce prodat pozemky v jejím vlastnictví  Ostatní informace
 14.9.2018  30.9.2018    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce  Volby
 5.9.2018  21.9.2018    Svolání první zasedání volební komise  Volby
 21.8.2018  7.9.2018    Informace o počtu a sídle volebního okrsku  Volby
 11.7.2018  27.7.2018    Počet volených členů zastupitelstva obce -volby 5.a 6.října 2018  Volby
 21.5.2018  0.0.0    Evidence osobních údajů - Obec pod Ralskem  Ostatní informace
 21.5.2018  0.0.0    Informace o zpracování osobních údajů  Ostatní informace
 16.5.2018  1.6.2018    Rozpočtové opatření č. 2/2018  Rozpočet a finance
 16.5.2018  1.6.2018    Závěrečný účet za rok 2017  Rozpočet a finance
 28.2.2018  16.3.2018    Rozpočtové opatření č. 1/2018  Rozpočet a finance
 19.1.2018  4.2.2018    Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti orgánů obce Pertoltice pod Ralskem v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  Ostatní informace
 15.1.2018  31.1.2018    Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby preznidenta  Volby
 11.12.2017  27.12.2017    Informce pro voliče o době a místě konání voleb prezidenta  Volby
 22.11.2017  8.12.2017    Informace o počtu a sídle volebních okrsků  Volby
 4.10.2017  20.10.2017    Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  Volby
 21.9.2017  7.10.2017    Svolání prvního zasedání okrskové volební komise.  Volby
 5.9.2017  22.9.2017    Informace o počtu a sídle volebních okrsků  Volby
 4.5.2017  20.5.2017    ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 19. dubna 2017 o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  Volby
 3.5.2017  19.5.2020    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, FK Pertoltice z.s.  Ostatní informace
 3.5.2017  19.5.2020    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, Myslivecký spolek Svornost  Ostatní informace
 6.4.2017  22.4.2017    Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví  Ostatní informace
 1.3.2017  17.3.2017    Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy  Vyhlášky a nařízení
 1.3.2017  17.3.2017    Obecně závazná vyhláška č.21/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.3.2017  17.3.2017    Záměr pronájmu nebytových prostor v Kulturním domě  Ostatní informace
 3.1.2017  19.1.2017    Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti orgánů obce Pertoltice pod Ralskem v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  Ostatní informace
 16.9.2016  2.10.2016    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje  Volby
 1.9.2016  19.9.2016    Záměr obce pronajmout část pozemku v jejím vlastnictví  Ostatní informace
 1.9.2016  29.9.2016    Záměr obce pronajmout část pozemku v jejím vlastnictví  Ostatní informace
 16.6.2016  2.7.2016    Záměr obce pronajmout nebytový prostor, Kulturní dům  Ostatní informace
 12.5.2016  28.5.2016    Záměr pronájmu pozemku v majetku obce  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.4.2016  7.5.2016    Veřejnoprávní smlouva  Ostatní informace
 18.4.2016  2.5.2016    Záměr obce prodat pozemek v jejím vlastnictví  Ostatní informace
 14.3.2016  30.3.2016    Záměr obce pronajmout pozemek v jejím vlastnictví  Ostatní informace
 9.3.2016  25.3.2016    Rozhodnutí - Novostavba rodinného domu, přípojka vody, elektro, kanalizační přípojka, vrtaná studna, čistírna odpadních vod, zpevněné plochy a oplocení na pozemku p.č. 782 k.ú. a obec Pertoltice pod Ralskem  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.2.2016  19.3.2016    Odpověď Istav Media, s.r.o., - žádost o poskytnutí informace _ 106/1999Sb. 19.2.2016  Ostatní informace
 11.2.2016  28.2.2016    Istav Media, s.r.o., - žádost o poskytnutí informace _ 106/1999Sb. 11.2.2016  Ostatní informace
 12.1.2016  12.2.2016    Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti orgánů obce Pertoltice pod Ralskem v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  Ostatní informace
 11.1.2016  27.1.2016    Záměr obce pronajmout pozemek v jejím vlastnictví  Ostatní informace
 2.12.2015  21.12.2015    Obec Pertoltice pod Ralskem - návrh rozpočtu na rok 2016  Rozpočet a finance
 2.12.2015  21.12.2015    Obec Pertoltice pod Ralkem - rozpočtový výhled do roku 2018  Rozpočet a finance
 14.10.2015  30.10.2015    Obecně závazná vyhláška obce Pertoltice pod Ralskem č.2/2015, kterou se vydává požární řád  Vyhlášky a nařízení
 21.7.2015  6.8.2015    Obecně závazná vyhláška obce Pertoltice pod Ralskem č. 1/2015, o stanovení kratší doby nočního klidu  Vyhlášky a nařízení
 27.5.2015  12.6.2015    Prodloužení nočního klidu dne 6.6.2015  Ostatní informace
 10.4.2015  26.4.2015    Záměr obce pronajmout pozemky v k.ú. Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 7.4.2015  23.4.2015    Záměr obce pronajmout pozemky v k.ú. Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 7.4.2015  23.4.2015    Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 608 k.ú. Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 7.4.2015  23.4.2015    Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 608 k.ú. Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 7.4.2015  23.4.2015    Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 859 k.ú. Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 7.4.2015  23.4.2015    Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 136/1 k.ú. Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 7.4.2015  23.4.2015    Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 863 k.ú. Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 30.3.2015  15.4.2015    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014  Ostatní informace
 2.2.2015  17.3.2015    Výzva ZMR - zpracování územního plánu obce Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 2.2.2015  17.3.2015    Výzva ZMR - zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA) k Územnímu plánu Pertoltic pod Ralskem  Ostatní informace
 2.2.2015  17.3.2015    Příloha č. 1 výzvy ZMR upřesnění výzvy zpracování Územního plánu Pertoltic pod Ralskem  Ostatní informace
 22.1.2015  22.2.2015    Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti orgánů obce Pertoltice pod Ralskem v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  Ostatní informace
 16.12.2014  31.12.2014    Obecně závazná vyhláška č. 9/2014 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pertoltic pod Ralskem  Vyhlášky a nařízení
 16.12.2014  31.12.2014    Jednací řád Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 24.11.2014  10.12.2014    Návrh rozpočtu na rok 2015  Rozpočet a finance
 24.11.2014  10.12.2014    Rozpočtový výhled do roku 2017  Rozpočet a finance
 27.10.2014  12.11.2014    Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce  Usnesení zastupitelstva obce
 22.9.2014  8.10.2014    Výzva k podání nabídky - Zímní údržba místních komunikací  Ostatní informace
 16.9.2014  31.10.2014    Návrh územního plánu Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 8.8.2014  25.8.2014    Usnesení č. 17/2014  Usnesení zastupitelstva obce
 6.8.2014  10.10.2014    Informace pro voliče, kteří nebudou volit ve svém volebním okrsku  Volby
 18.6.2014  4.7.2014    Veřejná vyhláška, doručení Návrhu Zadání Územního plánu Pertoltice pod Ralskem  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2014  4.7.2014    Návrh zadání územního plánu Pertoltice pod Ralskem  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.6.2014  27.6.2014    Oznámení o prodloužení začátku nočního klidu dne 5.7.2014  Ostatní informace
 29.5.2014  14.6.2014    Veřejná vyhláška  Vyhlášky a nařízení
 28.5.2014  13.6.2014    Obecně závazná vyhláška Č. 8/2014,O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  Usnesení zastupitelstva obce
 8.5.2014  24.5.2014    Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  Ostatní informace
 30.4.2014  16.5.2014    Nabídka prodeje části pozemku č. 706, k.ú. Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 24.4.2014  10.5.2014    Veřejná vyhláška, Informace k zasílání platby daně z nemovitých věcí v roce 2014  Ostatní informace
 16.4.2014  2.5.2014    Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013  Rozpočet a finance
 10.4.2014  26.4.2014    Obecní úřad oznamuje v rámci voleb do EP z důvodu sestavování seznamu voličů otevření úřadu  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.4.2014  24.4.2014    Informace o počtu a sídle volebních okrsků  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.4.2014  17.4.2014    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013  Ostatní informace
 21.3.2014  22.4.2014    Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.2.2014  17.3.2014    Nabídka pronájmu nebytových prostor kulturního domu v Pertolticích pod Ralskem  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.2.2014  17.3.2014    Nabídka pronájmu pozemku  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.2.2014  23.2.2014    Usnesení č. 11  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.1.2014  7.2.2014    Zápis žáků do 1. ročníku, škola Brniště  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.1.2014  7.2.2014    Zápis žáku do 1. ročníku, ZŠ Brniště  Ostatní informace
 9.1.2014  27.1.2014    Pronájem pozemku č.p. 608 k.ú. Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 2.1.2014  19.1.2014    Schválení rozpočt v § 2014  Rozpočet a finance
 2.1.2014  19.1.2014    Schválený rozpočtový výhled do roku 2016  Rozpočet a finance
 25.11.2013  11.12.2013    návrh rozpočtu rok 2014  Rozpočet a finance
 25.11.2013  10.12.2013    návrh na rozpočtový výhled  Rozpočet a finance
 10.10.2013  28.10.2013    Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu  Ostatní informace
 23.9.2013  31.10.2013    Informace o počtu a sídle volebních okrsků  Ostatní informace
 2.9.2013  18.9.2013    Sběrový den 8.9.2012  Ostatní informace
 26.8.2013  11.9.2013    Výroční zpráva 2012  Usnesení zastupitelstva obce
 26.8.2013  11.9.2013    Výroční zpráva rok 2011  Usnesení zastupitelstva obce
 15.8.2013  31.8.2013    VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA  Ostatní informace
 29.7.2013  14.8.2013    Zákaz odběru povrchových vod - veřejná vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.7.2013  20.8.2013    Veřejná vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.7.2013  31.7.2013    Kácení stromů na zahradách  Ostatní informace
 15.7.2013  31.7.2013    Nařízení veterinární správy  Vyhlášky a nařízení
 24.6.2013  8.7.2013    Vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.4.2013  12.5.2013  260413  Závěrečný účet obce 2012  Rozpočet a finance
 11.4.2013  27.4.2013    Sběrový den  Ostatní informace
 30.1.2013  15.2.2013    Návrh rozpočtu  Rozpočet a finance
 30.1.2013  15.2.2013    Rozpočtový výhled do roku 2015  Rozpočet a finance
 16.1.2013  11.2.2013    Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola presidentských voleb  Ostatní informace
 8.1.2013  31.1.2013  7/2012  Obecně závazná vyhláška č. 7/2012  Vyhlášky a nařízení
 27.12.2012  12.1.2013     Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky  Ostatní informace
 10.12.2012  31.12.2012  201212053  Oznámení o konání 1. zasedání okrskové volební komise  Ostatní informace
 23.11.2012  10.12.2012  201211049  Nabídka pronájmu nebytových prostor - restaurace  Ostatní informace
 22.11.2012  12.1.2013  201211049  Informace o počtu volebních okrsků obce Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 16.10.2012  3.11.2012  201210043  Veřejná vyhláška o doručení písemnosti  Vyhlášky a nařízení
 16.10.2012  3.11.2012  201210044  Veřejná vyhláška o doručení písemnosti  Vyhlášky a nařízení
 5.10.2012  5.10.2012    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011  Ostatní informace
 24.9.2012  13.10.2012  201209041  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje  Ostatní informace
 7.8.2012  7.10.2012  201208034  Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti  Vyhlášky a nařízení
 11.6.2012  3.7.2012  201206027  Výběrové řízení na funkci odborného lesního hospodáře  Ostatní informace
 18.5.2012  30.8.2012    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011  Ostatní informace
 17.5.2012  8.6.2012  201205019  Poptávka po zhotoviteli stavebních prací v KD  Ostatní informace
 18.4.2012  4.5.2012  201204016  Veřejná vyhláška - doručení písemnosti Filip Antes  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.4.2012  4.5.2012  201204017  Veřejná vyhláška - doručení písemnosti Hans Antes  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.4.2012  3.5.2012  201204015  Závěrečný účet obce za rok 2011  Rozpočet a finance
 9.3.2012  17.3.2012  201203006  Nabídka k prodeji dřevní hmoty  Ostatní informace
 9.2.2012  29.2.2012  201202002  Návrh rozpočtu na rok 2012  Rozpočet a finance
 7.9.2011  23.9.2011    Pozvánka na 9. jednání obecního zastupitelstva  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.7.2011  5.8.2011  201107016  Veřejná vyhláška o doručení písemnosti Tuzarová Libuše  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.7.2011  5.8.2011  201107017  Veřejná vyhláška o doručení písemnosti Tuzar Petr  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2011  17.6.2011  201105004  Doručení veřejnou vyhláškou Tuzar  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2011  17.6.2011  201105005  Doručení veřejnou vyhláškou Tuzarová  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2011  17.6.2011  201105006  Doručení veřejnou vyhláškou Janoušek  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.5.2011  30.5.2011  201105002  Sběr nebezpečného odpadu  Ostatní informace
 6.4.2011  22.4.2011    Pozvánka na 6.zasedání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 30.3.2011  15.4.2011    Závěrečný účet za rok 2010  Rozpočet a finance
 18.3.2011  18.4.2011    Obecně závazná vyhláška č. 1/2011  Vyhlášky a nařízení
 18.3.2011  18.4.2011    Obecně závazná vyhláška č. 2/2011  Vyhlášky a nařízení
 18.3.2011  3.4.2011    Obecně závazná vyhláška č. 3/2011  Vyhlášky a nařízení
 16.2.2011  24.3.2011    Pozvánka na 4. zasedání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 3.2.2011  19.2.2011    Návrh rozpočtu na rok 2011  Rozpočet a finance
 24.1.2011  24.2.2011    Usnesení 3.zasedání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 12.1.2011  20.1.2011    Pozvánka na 3.zasedání obecního zastupitelstva dne 19. ledna 2011  Ostatní informace
 8.12.2010  16.12.2010    Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva dne 15.12.2010  Ostatní informace
 16.10.2010  16.11.2010  101015  Výsledky komunálních voleb 2010  Ostatní informace
 13.9.2010  28.9.2010    Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Jiří Zelinka  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.8.2010  15.9.2010    Oznámení o místě a době konání voleb do zastupitelstva obce 2010  Ostatní informace
 20.7.2010  5.8.2010    Stanovení o počtu členů do zastupitelstva obce  Ostatní informace
 26.4.2010  18.5.2010    Závěrečný účet za rok 2009  Rozpočet a finance
 17.2.2010  17.3.2010    Rozpočet na rok 2010  Doručení veřejnou vyhláškou

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 7.3.2023  16.3.2023    Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 15.3.2023  Usnesení zastupitelstva obce
 27.2.2023  15.3.2023    Záměr prodeje § 39 /1 zákona č. 128/200 Sb. - Oddělené parcely č.708/10 o výměře 143m2 a č.643/2 o výměře 710m2 v kú Pertoltice pod Ralskem - GP 598-110/2022  Usnesení zastupitelstva obce
 8.2.2023  24.2.2023    Usnesení č. 1  Usnesení zastupitelstva obce
 8.2.2023  24.2.2023    Záměr obce pronajmout pozemek v jejím vlastnictví  Ostatní informace
 13.12.2022  22.12.2022    Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 21.12.2022  Ostatní informace
 28.11.2022  14.12.2022    FIN  Rozpočet a finance
 26.10.2022  11.11.2022    Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce  Usnesení zastupitelstva obce
 12.10.2022  28.10.2022    Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce  Ostatní informace
 26.9.2022  12.10.2022    Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce  Volby
 13.9.2022  22.9.2022    Informace o konání 32. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 21.9.2022 v 16:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 5.9.2022  21.9.2022    Usnesení č.31/2022  Usnesení zastupitelstva obce
 26.7.2022  4.8.2022    Informace o konání 31. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 3.8.2022  Usnesení zastupitelstva obce
 15.7.2022  31.7.2022    Usnesení č. 30/2022  Usnesení zastupitelstva obce
 14.7.2022  30.7.2022    Záměr obce prodat pozemky v jejím vlastnictví  Ostatní informace
 14.7.2022  30.7.2022    Záměr obce prodat pozemky v jejím vlastnictví  Ostatní informace
 30.6.2022  31.12.2022    Rozpočtové opatření č. 3 / 2022  Rozpočet a finance
 7.6.2022  16.6.2022    Informace o konání 30. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 15.6.2022 v 16:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 11.5.2022  27.5.2022    Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026  Volby
 6.5.2022  31.12.2022    Rp č. 2  Rozpočet a finance
 5.5.2022  21.5.2022    Usnesení č. 29/2022  Usnesení zastupitelstva obce
 26.4.2022  5.5.2022    Informace o konání 29. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 4.5.2022 v 16:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 8.4.2022  24.4.2022    Usnesení č.28/2022  Usnesení zastupitelstva obce
 24.3.2022  30.6.2022    návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 – obec Pertoltice pod Ralskem vyvešeno 24.3.2022 do 30.6.2022  Rozpočet a finance
 9.3.2022  31.12.2022    Výzva veřejná finanční podpora 2022  Ostatní informace
 22.2.2022  3.3.2022    Informace o konání 28. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 2.3.2022 v 16:00 hod.  Ostatní informace
 16.2.2022  31.12.2022    INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ za rok 2021  Ostatní informace
 17.1.2022  2.2.2022    Usnesení č. 27/2021  Usnesení zastupitelstva obce
 12.1.2022  30.6.2022    Rozpočtové opatření č. 6/2021  Rozpočet a finance
 12.1.2022  30.6.2022    FIN 2021 Obec Pertoltice pod Ralskem  Rozpočet a finance
 6.1.2022  30.6.2022    Rozpočtové opatření č. 5 /2021  Rozpočet a finance
 5.1.2022  21.1.2022    Výroční zpráva o činnosti orgánů obce PERTOLTICE POD RALSKEM v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021 (počet žádostí 0)  Ostatní informace
 31.12.2021  31.1.2022    Pertoltice pod Ralskem schválený rozpočet v § 2022 - Rozpočet je schválen v závazných ukazatelých na §, jako přebytkový.  Rozpočet a finance
 31.12.2021  31.12.2022    Pertoltice pod Ralskem schválený Střednědobý výhled rozpočtu do 2024  Rozpočet a finance
 14.12.2021  23.12.2021    Informace o konání 27. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 22.12.2021 v 16:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 24.11.2021  22.12.2021    NÁVRH rozpočtu v § 2022 Obec Pertoltice pod Ralskem  Rozpočet a finance
 24.11.2021  22.12.2021    Střednědobý výhled rozpočtu do ROKU 2024 - Obec Pertoltice pod Ralskem  Rozpočet a finance
 24.11.2021  22.12.2021    V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Předmět činnosti: Obec Pertoltice pod Ralskem  Rozpočet a finance
 23.11.2021  31.12.2021    Rozpočtové opatření č. 4 /2021 zveřejněno 23.11.2021  Rozpočet a finance
 23.11.2021  15.12.2021    Záměr obce dle § 39 z.č. 128/2000 Sb. smluvně zřídit věcné břemeno k pozemku ppč. 767 ve vlastnictví obce Pertoltice pod Ralskem s odkazem na žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – osobní, pozemkové služebnosti a  Usnesení zastupitelstva obce
 9.11.2021  19.11.2021    Informace o konání 26. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 18.11.2021 v 17:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 18.10.2021  3.11.2021    Usnesení č.25/2021  Usnesení zastupitelstva obce
 4.10.2021  20.10.2021    Zveřejnění záměru prodeje  Ostatní informace
 22.9.2021  30.9.2021    Informace o konání 25. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem  Usnesení zastupitelstva obce
 9.9.2021  31.12.2021    Rozpočtové opatření č. 3 / 2021 zveřejněno 9.9.2021  Rozpočet a finance
 7.9.2021  31.12.2021    Výzva veřejná finanční podpora 2021  Usnesení zastupitelstva obce
 24.8.2021  2.9.2021    Informace o konání 24. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem  Usnesení zastupitelstva obce
 16.8.2021  31.12.2021    Rozpočtové opatření č. 2 / 2021 zveřejněno 16.8.2021  Rozpočet a finance
 13.8.2021  29.8.2021    Usnesení č. 23/2021  Usnesení zastupitelstva obce
 5.8.2021  21.8.2021    Záměr prodeje parcel v kú Pertoltice pod Ralskem  Usnesení zastupitelstva obce
 28.7.2021  13.8.2021    Veřejné zasedání  Ostatní informace
 14.7.2021  30.7.2021    Usnesení č. 22/2021  Usnesení zastupitelstva obce
 13.7.2021  29.7.2021    Zveřejnění záměru směny Obec Pertoltice pod Ralskem „první směňovaná nemovitost“ - nová parc. č. 708/2 (ostatní plocha – neplodná půda o výměře 359 m2), parc. č. 319 (ostatní plocha – neplodná půda o výměře 596 m2), vše v  Usnesení zastupitelstva obce
 13.7.2021  29.7.2021    záměr pronájmu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., s minimální částkou 5 Kč / m2 / rok - části 594/1 a části 708 v kú Pertoltice pod Ralskem o výměře cca 673m2  Usnesení zastupitelstva obce
 13.7.2021  29.7.2021    Zveřejnění záměru ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a to pronájmu nebytových prostor – „hospody“ v kulturním domě v čp. 87  Usnesení zastupitelstva obce
 30.6.2021  16.7.2021    Pozvánka na zastupitelstvo  Ostatní informace
 25.6.2021  31.12.2021    Zveřejnění programu poskytování dotací – 2021 / ochrana životního prostředí – podpora výstavby (DČOV) - výzva  Usnesení zastupitelstva obce
 14.6.2021  30.6.2021    Usnesení č. 21/2021  Usnesení zastupitelstva obce
 31.5.2021  31.12.2021    Rozpočtové opatření č. 1 / 2021  Usnesení zastupitelstva obce
 31.5.2021  31.12.2021    Obec Pertoltice pod Ralskem schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 sestavený k 31.12.2020  Rozpočet a finance
 18.5.2021  26.5.2021    Informace o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 26.5.2021 v 16:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 15.4.2021  1.5.2021    Usnesení č. 20/2021  Usnesení zastupitelstva obce
 30.3.2021  30.6.2021    návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 - obec Pertoltice pod Ralskem  Rozpočet a finance
 9.3.2021  14.4.2021    Zveřejnění záměru prodeje § 39/1 z.č. 128/2000Sb. - ppč. 727 v kú Pertoltice pod Ralskem  Usnesení zastupitelstva obce
 4.3.2021  12.3.2021    Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 11:3:2021 v 16:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 21.1.2021  6.2.2021    rozpočtové opatření č. 4/2020 dle pravomoci k rozpočtovému opatření  Rozpočet a finance
 20.1.2021  28.1.2021    Informace o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 27_1_2021  Usnesení zastupitelstva obce
 15.1.2021  17.2.2021    Zveřejnění záměru ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a to pronájmu nebytových prostor – „hospody“ v kulturním domě v čp. 87 v Pertolticích pod Ralskem  Usnesení zastupitelstva obce
 6.1.2021  22.1.2021    Usnesení č. 18/2020  Usnesení zastupitelstva obce
 22.12.2020  7.1.2021    Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020 Schváleno usnesením: 288/2020/ZO Na zasedání dne: 21.12.2020  Rozpočet a finance
 22.12.2020  1.1.2022    Obec Pertoltice pod Ralskem - schválený rozpočet v § 2021 - schválen zastupitelstvem dne 21.12.2020, usnesením č.289/2020/ZO  Rozpočet a finance
 22.12.2020  1.1.2022    Obec Pertoltice pod Ralskem - Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023 - vyvěšeno: 22.12.2020 č. 290/ZO/2020 dne 21.12.2020  Rozpočet a finance
 13.12.2020  22.12.2020    Informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 21.12.2020 v 16:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 13.12.2020  20.1.2021    Obec Pertoltice pod Ralskem zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - záměr prodat  Usnesení zastupitelstva obce
 21.10.2020  6.11.2020    Usnesení č.17/2020  Usnesení zastupitelstva obce
 4.10.2020  13.10.2020    Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 12.10.2020 v 16:00  Usnesení zastupitelstva obce
 20.9.2020  29.9.2020    Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 28.9.2020 v 16:00  Usnesení zastupitelstva obce
 28.7.2020  24.8.2020    Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví - v čp. 165 o výměře 13,92m2 (místnost v II. NP) v Pertolticích pod Ralskem  Usnesení zastupitelstva obce
 8.7.2020  24.7.2020    USNESENÍ č. 16/2020  Usnesení zastupitelstva obce
 18.6.2020  30.6.2020    Informace o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 29.6.2020 v 16:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 8.6.2020  24.6.2020    Usnesení č. 14/2020  Usnesení zastupitelstva obce
 8.6.2020  24.6.2020    Zveřejnění záměru smluvně zřídit právo stavby k pozemku (včetně následné SMLOUVY O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ uzavřené podle ustanovení § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a to vedení vodovodn  Usnesení zastupitelstva obce
 8.6.2020  24.6.2020    zveřejnění záměru obce ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) smluvně zřídit věcné břemeno – služebnosti a dohodu o umístění / právu stavby s odkazem na ustanovení energetického zákona dle § 25 odst.  Usnesení zastupitelstva obce
 8.6.2020  24.6.2020    zveřejnění záměru smluvně zřídit právo stavby k pozemku (včetně následné SMLOUVY O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ uzavřené podle ustanovení § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a to vedení vodovodn  Usnesení zastupitelstva obce
 8.6.2020  24.6.2020    Zastupitelstvo dle § 39 odst. 1 z.č. 128/2000Sb. zveřejňuje záměr smluvně zřídit věcné břemeno a dohodu o umístění/ právu stavby s odkazem na ustanovení energetického zákona dle § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000Sb. na parcelách 314/1,  Usnesení zastupitelstva obce
 5.6.2020  30.6.2020    Obec Pertoltice pod Ralskem zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Z Á M Ě R - PRONAJMOUT  Usnesení zastupitelstva obce
 3.6.2020  1.1.2021    Rozpočtové opatření č. 1/2020 - Schváleno usnesením 241/2020/ZO na zasedání dne 27.05.2020.  Rozpočet a finance
 3.6.2020  1.1.2021    Obec Pertoltice pod Ralskem - schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 (v Kč) schváleno ZO dne 27.5.2020 usnesením č.242/2020/ZO  Rozpočet a finance
 19.5.2020  28.5.2020    Informace o konání 15. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 27.5.2020 v 16:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 11.5.2020  27.5.2020    Obec Pertoltice pod Ralskem - návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 (v Kč) k projednání na ZO dne 27.5.2020  Rozpočet a finance
 23.4.2020  13.5.2020    Z Á M Ě R PRONAJMOUT na dobu neurčitou nebytový prostor v čp. 165 o výměře 40m2 (bývalá knihovna) v Pertolticích pod Ralskem za účelem provozování kanceláře - ateliéru (nevýrobní prostory)  Usnesení zastupitelstva obce
 14.4.2020  22.4.2020    Informace o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 22.4.2019 v 16:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 6.4.2020  22.4.2020    Usnesení č. 13/2020  Usnesení zastupitelstva obce
 24.3.2020  2.4.2020    Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 1.4.2020 - prostředky komunikace na dálku  Usnesení zastupitelstva obce
 18.3.2020  23.3.2020    oznámení o ZRUŠENÍ konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem, svolaného starostou obce Bc. Martinem Smolíkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích na den 18. března 2020 v 16:00 hodin  Usnesení zastupitelstva obce
 10.3.2020  19.3.2020    Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 18.3.2020 v 16:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 26.2.2020  13.3.2020    Usnesní č. 12/2020  Usnesení zastupitelstva obce
 4.2.2020  12.2.2020    Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 12.2.2020 v 16:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 14.1.2020  30.1.2020    Rozpočtové opatření č. 6 /2019 v souladu s „Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením“ schváleného usnesením 185/ZO/2019 ze zasedání 18.12.2018  Usnesení zastupitelstva obce
 14.1.2020  30.1.2020    Rozpočtové opatření č. 6 /2019 v souladu s „Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením“ schváleného usnesením 185/ZO/2019 ze zasedání 18.12.2018  Rozpočet a finance
 27.12.2019  1.2.2020    VÝZVA - Veřejná finanční podpora (dotace) z rozpočtu obce Pertoltice pod Ralskem na rok 2020 vyvešeno 27.12.2019  Usnesení zastupitelstva obce
 18.12.2019  18.1.2020    Rozpočtové opatření č. 5 /2019 schváleno usnesením 182/2019/ZO na zasedání dne 18.12.2019 zveřejněno 18.12.2019  Rozpočet a finance
 18.12.2019  1.1.2021    Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem v § na rok 2020 schváleno usnesením 183/ZO/2019 na zasedání 18.12.2019  Rozpočet a finance
 18.12.2019  1.1.2021    Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 schváleno usnesením 184/ZO/2019 na zasedání 18.12.2019  Rozpočet a finance
 10.12.2019  18.12.2019    Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 18.12.2019 v 16:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 29.11.2019  18.12.2019    návrh - Střednědobý výhled rozpočtu do ROKU 2022 dle zákona č. 250/2000 Sb., o Rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - OBEC PERTOLTICE POD RALSKEM  Rozpočet a finance
 29.11.2019  18.12.2019    NÁVRH rozpočtu v § 2020 - OBEC PERTOLTICE POD RALSKEM  Rozpočet a finance
 10.11.2019  18.12.2019    Zveřejnění záměru prodeje ppč. 863/1 v kú Pertoltice pod Ralskem, druh pozemku orná půda; výměra 1649m2  Usnesení zastupitelstva obce
 1.11.2019  8.11.2019    Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 8.11.2019 v 17:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 4.10.2019  20.10.2019    Usnesení č. 9/2019  Usnesení zastupitelstva obce
 30.9.2019  8.11.2019    Zveřejnění záměru prodeje dle § 39 odst. 1 z.č. 128/200Sb. parcely ppč. 859/1 v kú Pertoltice pod Ralskem, druh pozemku orná půda; výměra 955m2  Usnesení zastupitelstva obce
 30.9.2019  8.11.2019    Zveřejnění záměru ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a to pronájmu části parcely č. 485 o výměře 260 m2 v kú Pertoltice pod Ralskem ve vlastnictví obce Pertoltice pod Ralskem – k pastvě  Usnesení zastupitelstva obce
 17.9.2019  25.9.2019    Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 25.9.2019 v 17:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 4.9.2019  20.9.2019    Usnesení č. 8  Usnesení zastupitelstva obce
 3.9.2019  25.9.2019    Žádost o postoupení nájemní smlouvy na ppč. 859/6 o výměře 1193m2 v kú Pertoltice pod Ralskem s pí-semným předchozím souhlasem pronajímatele Obce Pertoltice pod Ralskem – zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 z.č. 128/2000Sb., o obcí  Usnesení zastupitelstva obce
 3.9.2019  25.9.2019    Zveřejnění záměru obce ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) smluvně zřídit věcné břemeno – služebnosti a dohodu o umístění / právu stavby s odkazem na ustanovení energetického zákona dle § 25 odst.  Usnesení zastupitelstva obce
 7.8.2019  23.8.2019    Usnesení č.7/2019  Usnesení zastupitelstva obce
 6.8.2019  15.8.2019    Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 14.8.2019 v 17:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 23.7.2019  1.8.2019    Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 31.7.2019 v 18:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 3.7.2019  19.7.2019    Závěrečný účet za rok 2018  Ostatní informace
 3.7.2019  19.7.2019    Rozpočtové opatření č. 3/2019  Ostatní informace
 3.7.2019  19.7.2019    Usnesení č. 6/2019  Usnesení zastupitelstva obce
 18.6.2019  27.6.2019    Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 26.6.2019 v 16:00 hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 7.6.2019  23.6.2019    Usnesení č. 5/2019  Usnesení zastupitelstva obce
 31.5.2019  16.6.2019    Obec Pertoltice pod Ralskem - návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018  Rozpočet a finance
 21.5.2019  29.5.2019    Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 29.5.2019 v 16:00hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 29.4.2019  15.5.2019    Rozpočtové opatření č. 2/2019 schváleno usnesením 94/2019/ZO na zasedání dne 17.4.2019  Rozpočet a finance
 25.4.2019  22.5.2019    Zveřejnění záměru prodeje ppč. 442 - Obec Pertoltice pod Ralskem zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  Usnesení zastupitelstva obce
 25.4.2019  11.5.2019    Usnesení č. 4/2019  Usnesení zastupitelstva obce
 25.4.2019  22.5.2019    Zveřejnění záměru prodeje ppč. 863/2 dle nového geometrického plánu - Obec Pertoltice pod Ralskem zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  Usnesení zastupitelstva obce
 25.4.2019  22.5.2019    Zveřejnění záměru prodeje ppč. 859/8 dle nového geometrického plánu - Obec Pertoltice pod Ralskem zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  Usnesení zastupitelstva obce
 9.4.2019  17.4.2019    Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 17.4.2019 v 16:00hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 27.3.2019  12.4.2019    Usnesení č. 3/2019  Usnesení zastupitelstva obce
 25.3.2019  17.4.2019    Zveřejnění záměru obce ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) smluvně zřídit věcné břemeno a dohoda o umístění/ právu stavby s odkazem na ustanovení energetického zákona dle § 25 odst. 4 zákona č. 458  Usnesení zastupitelstva obce
 12.3.2019  21.3.2019    Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 20.3.2019 v 16:00hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 11.2.2019  15.4.2019    Zveřejnění záměru ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a to pronájmu nebytových prostor – „hospody“ v kulturním domě v čp. 87 v Pertolticích pod Ralskem od 1.5.2019  Usnesení zastupitelstva obce
 7.2.2019  23.2.2019    Usnesení č. 2/2019  Usnesení zastupitelstva obce
 31.1.2019  1.3.2019    Usnesení č. 2/2019  Usnesení zastupitelstva obce
 21.1.2019  6.2.2019    Zasedání Zastupitelstva  Ostatní informace
 11.1.2019  11.2.2019    Záměr prodeje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - parcely č. 470 v kú Pertoltice pod Ralskem a ve vlastnictví obce  Usnesení zastupitelstva obce
 10.1.2019  26.1.2019     Rozpočtové opatření č. 6 / 2018  Rozpočet a finance
 10.1.2019  26.1.2019    VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ sestavený k 31.12.2018 v Kč OBEC PERTOLTICE POD RALSKEM  Rozpočet a finance
 7.1.2019  23.1.2019    Záměr obce ve smyslu § 39/1 z.č. 128/2000Sb. smluvně zřídit věcné břemeno a dohoda o umístění / právu stavby na ppc 262 a 272 ve vlastnictví obce Pertoltice pod Ralskem  Usnesení zastupitelstva obce
 7.1.2019  23.1.2019    Usnesení č. 1/2019  Usnesení zastupitelstva obce
 31.12.2018  16.1.2019    Rozpočtové opatření č. 5 /2018 schváleno usnesením 15/2018/ZO na zasedání 19.12.2018  Rozpočet a finance
 31.12.2018  16.1.2019    Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem v § na rok 2019 schváleno usnesením 16/2018/ZO na zasedání 19.12.2018  Rozpočet a finance
 31.12.2018  16.1.2019    Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 schváleno usnesením 17/2018/ZO na zasedání 19.12.2018  Rozpočet a finance
 11.12.2018  19.12.2018    Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 19.12.2018 v 16:00hod.  Usnesení zastupitelstva obce
 27.11.2018  13.12.2018    návrh - Střednědobý výhled rozpočtu do ROKU 2021 - Obec Pertoltice pod Ralskem  Rozpočet a finance
 27.11.2018  13.12.2018    návrh - Rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019 - Obec Pertoltice pod Ralskem  Rozpočet a finance
 16.11.2018  2.12.2018    Usnesení z ustavujícho zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem  Usnesení zastupitelstva obce
 24.10.2018  9.11.2018    Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 8.10.2018  24.10.2018    Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce  Volby
 8.10.2018  5.11.2018    Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce  Volby
 4.10.2018  20.10.2018    Usnesení č. 39/2018  Usnesení zastupitelstva obce
 10.9.2018  26.9.2018    Pozvánka na 39. zasedání ZO  Ostatní informace
 13.8.2018  5.9.2018    Záměr obce prodat pozemky v jejím vlastnictví - ppč. 23 v kú Pertoltice pod Ralskem  Usnesení zastupitelstva obce
 13.8.2018  5.9.2018    Záměr obce pronajmou pozemky v jejím vlastnictví - ppč. 669/1; 100; 104; 105 a 113 o celkové výměře 15103 m2 v kú Pertoltice pod Ralskem - pro sekání „údržbu“ travnatých ploch  Usnesení zastupitelstva obce
 30.7.2018  15.8.2018    Usnesení č. 38/2018  Usnesení zastupitelstva obce
 19.7.2018  4.8.2018    Rozpočtové opatření č. 3/2018  Rozpočet a finance
 2.7.2018  18.7.2018    Pozvánka na 38. zasedání ZO  Ostatní informace
 9.5.2018  25.5.2018    Usnesení č. 37/2018  Usnesení zastupitelstva obce
 23.4.2018  9.5.2018    Pozvánka na 37. zasedání ZO  Ostatní informace
 29.3.2018  14.4.2018    Záměr obce dle § 39 z.č. 128/2000 Sb. smluvně zřídit právo stavby k pozemku ppč. 767 ve vlastnictví obce Pertoltice pod Ralskem s odkazem na žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – osobní, pozemkov  Usnesení zastupitelstva obce
 29.3.2018  14.4.2018    Usnesení č. 36/2018  Ostatní informace
 22.3.2018  7.4.2018    Oznámení o vydání Územního plánu Pertoltice pod Ralskem formou opatření obecné povahy č. 1/2018  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem formou opatření obecné povahy č. 1/2018 - titulní list a poučení  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - TEXTOVÁ ČÁST  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - ODŮVODNĚNÍ  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - HLAVNÍ VÝKRES  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - KOORDINAČNÍ VÝKRES  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - ŠIRŠÍ VZTAHY  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - TITULNÍ LIST  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - Vyhodnocení vlivů (dokumentace SEA)  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.3.2018  6.4.2018    Územní plán Pertoltice pod Ralskem - Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.3.2018  30.3.2018    Pozvánka na 36. zasedání Zastupitelstva obce  Ostatní informace
 7.3.2018  23.3.2018    Usnesení č. 35/2018  Usnesení zastupitelstva obce
 6.3.2018  22.3.2018    Záměr obce dle § 39 z.č. 128/2000 Sb. smluvně zřídit právo stavby k pozemku ppč. 706 ve vlastnictví obce Pertoltice pod Ralskem – vedení ČOV  Usnesení zastupitelstva obce
 6.3.2018  22.3.2018    Obec Pertoltice pod Ralskem - návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč)  Rozpočet a finance
 13.2.2018  21.2.2018    Pozvánka na 35. veřejné zasedání zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 21.2.2018  Usnesení zastupitelstva obce
 18.1.2018  3.2.2018    Rozpočtové opatření č. 7  Rozpočet a finance
 2.1.2018  18.1.2018    Rozpočtové opatření č. 6 /2017 schváleno usnesením 489/2017/ZO na zasedání 20.12.2017  Rozpočet a finance
 2.1.2018  18.1.2018    Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 schváleno usnesením 486/2017/ZO na zasedání 20.12.2017  Rozpočet a finance
 2.1.2018  18.1.2018    Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem v § na rok 2018 schváleno usnesením 485/2017/ZO na zasedání 20.12.2017  Rozpočet a finance
 21.12.2017  6.1.2018    Usnesení č.34/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 12.12.2017  20.12.2017    Pozvánka na 34. zasedání zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem 20.12.2017  Usnesení zastupitelstva obce
 6.12.2017  15.12.2017    Usnesení č.33/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 4.12.2017  20.12.2017    Obecně závazná vyhláška obce Pertoltice pod Ralskem č. 3/2017  Vyhlášky a nařízení
 22.11.2017  8.12.2017    Pozvánka na 33. zasedání Zastupitelstva obce  Ostatní informace
 21.11.2017  7.12.2017    NÁVRH - střednědobý výhled rozpočtu do ROKU 2020 - Obec Pertoltice pod Ralskem / připraven k projednání a schválení - prosinec 2017  Usnesení zastupitelstva obce
 21.11.2017  7.12.2017    NÁVRH rozpočtu v § 2018 - Obec Pertoltice pod Ralskem / připraven k projednání a schválení - prosinec 2017  Usnesení zastupitelstva obce
 9.11.2017  25.11.2017    Usnesení č.32/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 8.11.2017  29.11.2017    Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví  Ostatní informace
 6.11.2017  22.11.2017    Rozpočtové opatření č. 5  Ostatní informace
 25.10.2017  10.11.2017    Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva obce  Ostatní informace
 25.10.2017  29.11.2017    Zveřejnění záměru prodeje - Obec Pertoltice pod Ralskem zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017  29.11.2017    Zveřejnění záměru prodeje - Příloha č. 1 Geometrický plán č. 542 – 322015  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017  29.11.2017    Zveřejnění záměru prodeje - Příloha č. 2 Návrh dobývacího prostoru  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017  29.11.2017    Zveřejnění záměru prodeje - Příloha č. 3 Souhrnný plán sanace a rekultivace, zpracovaný společností GET s.r.o. v říjnu 2014 pod z.č. GET 11_096  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017  29.11.2017    Zveřejnění záměru prodeje - Příloha č. 3 Aktualizace Souhrnný plán sanace a rekultivace, zpracovaný společností GET s.r.o. ze září 2016 pod z.č. GET 16_056  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017  29.11.2017    Zveřejnění záměru prodeje - Příloha č. 4 Informace o pozemcích přejaté z nahlížení do katastru a týkají se pozemků nebo jejich částí oddělených geometrickým plánem dle přílohy č. 1  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017  29.11.2017    Zveřejnění záměru prodeje - Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy  Usnesení zastupitelstva obce
 4.10.2017  20.10.2017    Usnesení č.31/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 2.10.2017  18.10.2017    Rozpočtové opatření č. 4  Rozpočet a finance
 13.9.2017  29.9.2017    Pozvánka na 31. zasedání Zastupitelstva obce  Ostatní informace
 10.7.2017  26.7.2017    Rozpočtové opatření č. 3 /2017 schváleno usnesením 434/2017/ZO na zasedání 28.6.2017  Rozpočet a finance
 10.7.2017  26.7.2017    ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 v Kč projednán a schválen na ZO dne 28.6.2017 usnesením č. 429/2017/ZO  Rozpočet a finance
 7.7.2017  23.7.2017    Usnesení č.30/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 20.6.2017  28.6.2017    Pozvánka na 30. veřejné zasedání zastupitelstva obce Pertotlice pod Ralskem  Ostatní informace
 9.6.2017  25.6.2017    Usnesení č. 29/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 29.5.2017  14.6.2017    Návrh Závěrečný účet za rok 2016  Rozpočet a finance
 24.5.2017  9.6.2017    Rozpočtové opatření č. 2 /2017 schváleno usnesením 409/2017/ZO na zasedání 3.5.2017  Rozpočet a finance
 22.5.2017  7.6.2017    Pozvánka na 29. zasedání Zastupitelstva obce  Ostatní informace
 12.5.2017  28.5.2017    Usnesení č. 28/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 11.5.2017  27.5.2020    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, Český svaz včelařů, z.s., ZO Mimoň  Ostatní informace
 10.5.2017  26.5.2017    Návrh rozpočtu č. 2  Usnesení zastupitelstva obce
 24.4.2017  10.5.2017    Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva obce  Ostatní informace
 19.4.2017  5.5.2017    Usnesení č. 27/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 24.3.2017  9.4.2017    Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce  Ostatní informace
 8.3.2017  24.3.2017    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016  Rozpočet a finance
 2.3.2017  18.3.2017    Rozpočtové opatření č. 1 /2017  Rozpočet a finance
 27.2.2017  15.3.2017    Usnesení č. 26/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 23.2.2017  11.3.2017    Usnesení č. 25/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 23.2.2017  15.3.2017    Schválený rozpočtový výhled do roku 2019  Usnesení zastupitelstva obce
 23.2.2017  15.3.2017    Schválení rozpočet 2017  Usnesení zastupitelstva obce
 17.2.2017  5.3.2017    Rozpočtové opatření 8/2016  Rozpočet a finance
 16.2.2017  23.2.2017    Pozvánka na 26. veřejné zasedání zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 3.2.2017  19.2.2017    Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva obce  Ostatní informace
 30.12.2016  15.1.2017    Schválený Rozpočtový výhled do roku 2019  Rozpočet a finance
 30.12.2016  15.1.2017    Schválený rozpočet v § 2017 Obec Pertoltice pod Ralskem  Rozpočet a finance
 30.12.2016  23.1.2017    Záměr pronájmu nebytových prostor _ Příloha č. 1 SITUAČNÍ PLÁNEK  Usnesení zastupitelstva obce
 30.12.2016  23.1.2017    Záměr pronájmu nebytových prostor _ Příloha č. 2 NÁJEMNÍ SMLOUVA NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ  Usnesení zastupitelstva obce
 30.12.2016  23.1.2017    Záměr pronájmu nebytových prostor v kulturním domě čp. 87 Pertoltice pod Ralskem - HOSPODA  Usnesení zastupitelstva obce
 23.12.2016  8.1.2017    Výpis z usnesení - 24. zasedání zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 9.12.2016  25.12.2016    Pozvánka na 242. zasedání Zastupitelstva obce  Ostatní informace
 5.12.2016  23.12.2016    Usnesení č. 23/2016  Usnesení zastupitelstva obce
 30.11.2016  16.12.2016    návrh rozpočtu 2017  Rozpočet a finance
 30.11.2016  16.12.2016    návrh Rozpočtový výhled do roku 2019  Rozpočet a finance
 15.11.2016  23.11.2016    Pozvánka na 23. veřejné zasedání zastupitelstva 23.11.2016 v 16:00  Usnesení zastupitelstva obce
 13.10.2016  29.10.2016    Usnesení č. 22  Usnesení zastupitelstva obce
 12.10.2016  9.11.2016    Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví - hospoda v kulturním domě  Ostatní informace
 12.10.2016  9.11.2016    Záměr pronájmu nebytových prostor _ Příloha č. 1 SITUAČNÍ PLÁNEK  Ostatní informace
 12.10.2016  9.11.2016    Záměr pronájmu nebytových prostor _ Příloha č. 2 NÁJEMNÍ SMLOUVA NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ  Ostatní informace
 6.10.2016  22.10.2016    Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu  Vyhlášky a nařízení
 27.9.2016  13.10.2016    Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce  Ostatní informace
 22.9.2016  8.10.2016    Závěrečný účet za rok 2015  Ostatní informace
 5.9.2016  21.9.2016    Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu  Ostatní informace
 5.9.2016  21.9.2016    Usnesení č. 21  Usnesení zastupitelstva obce
 4.9.2016  19.9.2016    Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví - hospoda v kulturním domě  Usnesení zastupitelstva obce
 4.9.2016  19.9.2016    Záměr pronájmu nebytových prostor _ Příloha č. 1 SITUAČNÍ PLÁNEK  Usnesení zastupitelstva obce
 4.9.2016  19.9.2016    Záměr pronájmu nebytových prostor _ Příloha č. 2 NÁJEMNÍ SMLOUVA NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ  Usnesení zastupitelstva obce
 19.8.2016  4.9.2016    Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce  Ostatní informace
 22.7.2016  7.8.2016    Usnesení č. 20  Usnesení zastupitelstva obce
 15.7.2016  15.8.2016    Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví - hospoda v kulturním domě  Usnesení zastupitelstva obce
 15.7.2016  15.8.2016    Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví - hospoda v kulturním domě - příloha č. 1  Usnesení zastupitelstva obce
 15.7.2016  15.8.2016    Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví - hospoda v kulturním domě - příloha č. 2  Usnesení zastupitelstva obce
 8.7.2016  24.7.2016    Usnesení č. 19  Usnesení zastupitelstva obce
 5.7.2016  13.7.2016    Pozvánka na 20. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 5.7.2016  13.7.2016    Nabídka zaměstnání - výzva - uklízeč veřejných prostranství  Ostatní informace
 21.6.2016  29.6.2016    Pozvánka na 19. veřejné zasedání zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 16.6.2016  2.7.2016    Usnesení č. 18  Usnesení zastupitelstva obce
 30.5.2016  15.6.2016    Pozvánka na 18. veřejné zasedání zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 16.5.2016  1.6.2016    Návrh - Závěrečný účet za rok 2015  Rozpočet a finance
 13.5.2016  29.5.2016    Usnesení č. 17  Usnesení zastupitelstva obce
 25.4.2016  11.5.2016    Pozvánka na 17. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 22.4.2016  8.5.2016    Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce  Usnesení zastupitelstva obce
 5.4.2016  13.4.2016    Pozvánka na 16. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 21.3.2016  6.4.2016    Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce  Usnesení zastupitelstva obce
 3.3.2016  19.3.2016    Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce  Usnesení zastupitelstva obce
 1.3.2016  9.3.2016    Pozvánka na 15. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 22.2.2016  9.3.2016    Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce  Usnesení zastupitelstva obce
 16.2.2016  24.2.2016    Pozvánka na 14. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 1.2.2016  17.2.2016    Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce  Usnesení zastupitelstva obce
 1.2.2016  17.2.2016    Pozvánka na 13. veřejné zasedání zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 11.1.2016  27.1.2016    Pozvánka na 12. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 4.1.2016  20.1.2016    Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce  Usnesení zastupitelstva obce
 4.1.2016  20.1.2016    Záměr pronájmu nebytových prostor v kulturním domě čp. 87 Pertoltice pod Ralskem  Ostatní informace
 4.1.2016  20.1.2016    Záměr pronájmu nebytových prostor _ Příloha č. 1 SITUAČNÍ PLÁNEK  Ostatní informace
 4.1.2016  20.1.2016    Záměr pronájmu nebytových prostor _ Příloha č. 2 NÁJEMNÍ SMLOUVA NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ  Ostatní informace
 3.1.2016  19.1.2016    Schválený rozpočtový výhled do roku 2018  Rozpočet a finance
 3.1.2016  19.1.2016    Schválený rozpočet na rok 2016 v §  Rozpočet a finance
 29.12.2015  14.1.2016    Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  Vyhlášky a nařízení
 29.12.2015  14.1.2016    Nařízení č. 4 / 2015, zákaz podomního a pochůzkového prodeje  Vyhlášky a nařízení
 11.12.2015  27.12.2015    Pozvánka na 11. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 16.10.2015  1.11.2015    Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce  Usnesení zastupitelstva obce
 29.9.2015  15.10.2015    Pozvánka na 10. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 8.9.2015  24.9.2015    Usnesení z 9. zasedání ZO  Usnesení zastupitelstva obce
 20.8.2015  5.9.2015    Pozvánka na 9. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 17.7.2015  2.8.2015    Usnesení z 8. zasedání ZO  Usnesení zastupitelstva obce
 3.7.2015  19.7.2015    Pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 26.6.2015  12.7.2015    Usnesení z 7. zasedání ZO  Usnesení zastupitelstva obce
 9.6.2015  26.6.2015    Pozvánka na 7. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 18.5.2015  3.6.2015    Návrh - Závěrečný účet za rok 2014  Usnesení zastupitelstva obce
 15.5.2015  3.6.2015    Usnesení z 6. zasedání ZO  Usnesení zastupitelstva obce
 28.4.2015  14.5.2015    Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 31.3.2015  16.4.2015    Usnesení z 5. zasedání ZO  Usnesení zastupitelstva obce
 10.3.2015  26.3.2015    Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 22.1.2015  7.2.2015    Usnesení z 4. zasedání ZO  Usnesení zastupitelstva obce
 6.1.2015  22.1.2015    Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 19.12.2014  4.1.2015    Usnesení z 3. ZO  Usnesení zastupitelstva obce
 4.12.2014  20.12.2014    Usnesení z druhého zasedání ZO  Usnesení zastupitelstva obce
 4.12.2014  20.12.2014    Pozvánka na třetí zasedání ZO  Ostatní informace
 25.11.2014  11.12.2014    Usnesení z prvního zasedání ZO  Usnesení zastupitelstva obce
 21.11.2014  7.12.2014    Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 12.11.2014  21.11.2014    Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem  Usnesení zastupitelstva obce
 11.11.2014  27.11.2014    Pozvánka na 1. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 11.10.2014  27.10.2014    Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce  Volby
 11.10.2014  27.10.2014    Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce  Ostatní informace
 2.10.2014  18.10.2014    Usnesení č. 19/2014  Usnesení zastupitelstva obce
 19.9.2014  5.10.2014    Usnesení č. 18/2014  Usnesení zastupitelstva obce
 18.9.2014  5.10.2014    Pozvánka na 41. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 1.9.2014  18.9.2014    Pozvánka na 40. veřejné zasedání zastupitelstva  Ostatní informace
 22.7.2014  7.8.2014    Pozvánka na 39. zasedání zastupitelstva obce  Ostatní informace
 12.6.2014  28.6.2014    Stanovení počtu členů zastupitelstva obcí pro následující volební období 2014-2018  Ostatní informace
 11.6.2014  27.6.2014    Usnesení č. 16-2014  Usnesení zastupitelstva obce
 28.5.2014  13.6.2014    Usnesení č. 15-2014  Usnesení zastupitelstva obce
 26.5.2014  11.6.2014    Pozvánka na 38. zasedání zastupitelstva obce  Ostatní informace
 12.5.2014  28.5.2014    Pozvánka na 37. zasedání zastupitelstva obce  Ostatní informace
 24.4.2014  10.5.2014    Usnesení č. 14-2014  Usnesení zastupitelstva obce
 3.4.2014  19.4.2014    Pozvánka na 36. zasedání zastupitelstva obce  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.3.2014  11.4.2014    Usnesení č. 13/2014  Usnesení zastupitelstva obce
 5.3.2014  13.3.2014    Usnesení č. 12-2014  Usnesení zastupitelstva obce
 5.3.2014  14.3.2014    Pozvánka na 35. zasedání zastupitelstva  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.2.2014  26.2.2014    Pozvánka na 34. zasedání zastupitelstva obce  Usnesení zastupitelstva obce
 21.1.2014  29.1.2014    Pozvánka na 33. Zasedání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 18.12.2013  3.1.2014    Usnesení č. 10  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.12.2013  25.12.2013    32. Zasedání obecního zastupitesltva  Usnesení zastupitelstva obce
 2.12.2013  23.12.2013    Nabídka pozemku k prodeji  Usnesení zastupitelstva obce
 18.11.2013  4.12.2013    Usnesení č. 8  Usnesení zastupitelstva obce
 30.10.2013  15.11.2013    31. zasedání zastupitelstva obce  Usnesení zastupitelstva obce
 16.10.2013  1.11.2013    Usnesení č. 8  Usnesení zastupitelstva obce
 30.9.2013  16.10.2013    Pozvánka na 30. zasedání obecního zatupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 11.9.2013  28.9.2013    Usnesení č. 7  Usnesení zastupitelstva obce
 26.8.2013  11.9.2013    Pozvánka na 29. zasedání obecního zatupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 16.8.2013  30.8.2013    Usnesení č. 6/2013  Usnesení zastupitelstva obce
 29.7.2013  14.8.2013    Pozvánka na 28. jednání zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 1.7.2013  17.7.2013    Usnesení č. 5  Usnesení zastupitelstva obce
 17.6.2013  3.7.2013    27. jednání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 5.6.2013  21.6.2013    Usnesení č. 4  Usnesení zastupitelstva obce
 22.5.2013  7.6.2013    Pozvánka na 26. jednání OZ  Usnesení zastupitelstva obce
 15.5.2013  15.11.2013    Nalezení věci  Ostatní informace
 15.5.2013  30.5.2013    Pozvánka na 26. jednání zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 5.5.2013  23.5.2013    Usnesení č. 3/2013  Usnesení zastupitelstva obce
 8.4.2013  26.4.2013    Pozvánka na 25.jednání zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 13.3.2013  29.3.2013    Usnesení č.2  Usnesení zastupitelstva obce
 26.2.2013  14.3.2013    Pozvánka na 24. Zasedání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 25.2.2013  13.3.2013    Usnesení č. 1-2013  Usnesení zastupitelstva obce
 22.2.2013  15.3.2013    Rozpočtový výhled do roku 2015  Usnesení zastupitelstva obce
 22.2.2013  15.3.2013    Rozpočet na rok 2013  Usnesení zastupitelstva obce
 22.2.2013  15.3.2013    Nabídka pronájmu části pozemku  Usnesení zastupitelstva obce
 22.2.2013  15.3.2013    Nabídka k pronájmu části pozemku  Usnesení zastupitelstva obce
 22.2.2013  15.3.2013    Nabídka k pronájmu část pozemku  Usnesení zastupitelstva obce
 8.2.2013  27.2.2013    Pozvánka na 23. jednání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 27.12.2012  12.1.2013    Usnesení z 21. zasedání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 10.12.2012  26.12.2012  201212051  Usnesení z 21. zasedání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 10.12.2012  13.12.2012  201212052  Pozvánka na 22. jednání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 14.11.2012  22.11.2012  201211048  Pozvánka na 21. zasedání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 31.10.2012  30.11.2012  201210046  Usnesení z 20. zasedání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 18.10.2012  20.11.2012  201210045  Usnesení z 19.zasedání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 10.10.2012  17.10.2012  201210042  Pozvánka na 20. zasedání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 21.9.2012  7.10.2012  201209040  Usnesení z 18. zasedání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 13.9.2012  29.9.2012  201209038  Pozvánka na 19. zasedání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 5.9.2012  13.9.2012  201209037  Pozvánka na 18. jednání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 30.7.2012  15.9.2012  201207033  Usnesení ze 17. jednání OZ  Usnesení zastupitelstva obce
 11.7.2012  19.7.2012  201207032  Pozvánka na 17. jednání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 22.6.2012  22.7.2012  201206028  Usnesení z 16. zasedání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 6.6.2012  14.6.2012  201206026  Pozvánka na 16. zasedání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 31.5.2012  30.6.2012  201205025  Usnesení z 15. jednání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 9.5.2012  17.5.2012  201205018  Pozvánka na 15. zasedání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 6.4.2012  30.4.2012  201204013  Usnesení č. 14 z jednání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 21.3.2012  29.3.2012  201203007  Pozvánka na 14. zasedání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 22.2.2012  22.3.2012  201202003  Usnesení z 12. zasedání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 22.2.2012  1.3.2012  201202004  Pozvánka na 13. zasedání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 8.2.2012  16.2.2012  201202001  Pozvánka na 12. zasedání OZ  Ostatní informace
 21.12.2011  21.1.2012  20111235  Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 7.12.2011  15.12.2011  20111133  Pozvánka na 11. zasedání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 9.11.2011  26.12.2011  201111030  Usnesení z 10. zasedání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 26.10.2011  3.11.2011  20111028  Pozvánka na 10. zasedání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 20.9.2011  30.10.2011  20110924  Usnesení z 9. zasedání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 7.9.2011  15.9.2011  20110921    Ostatní informace
 15.8.2011  15.9.2011  201108020  Usnesení z 8. zasedání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 20.7.2011  28.7.2011  201107019  Pozvánka na 8. zasedání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 24.6.2011  24.7.2011  201106011  Usnesení ze 7. zasedání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 7.6.2011  16.6.2011  201106008  Pozvánka na 7. jednání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 20.4.2011  20.5.2011    Usnesení z 6.zasedání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 14.4.2011  14.5.2011    Usnesení z 5. zasedání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 9.3.2011  17.3.2011    Pozvánka na 5. zasedání obecního zastupitelstva  Ostatní informace
 7.3.2011  16.3.2011    Usnesení 4. jednání obecního zastupitelstva  Usnesení zastupitelstva obce
 24.2.2011  28.2.2012    Rozpočet na rok 2011  Rozpočet a finance
 22.12.2010  22.1.2011    Usnesení 2.zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15.12.2010  Usnesení zastupitelstva obce
 5.12.2010  20.12.2010    Usnesení z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24.11.2010  Usnesení zastupitelstva obce
 11.11.2010  26.11.2010    Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 10. 11. 2010  Usnesení zastupitelstva obce
 0.0.0  0.0.0      
 0.0.0  0.0.0      
 0.0.0  0.0.0      
 0.0.0  0.0.0      

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/uredni-deska/