Martin Smolík

Author's posts

Otevřený dopis – Povodí Ohře s.p.

Problematikou se zabývám již od roku 2013 i na svých webových stránkách www.pertolticepodralskem.cz Bohužel vyjma údržby (čištění u limnigrafu, spadlý strom v toku, drobné usazeniny a nějaká nátrž v břehu) tu stát – Povodí Ohře s.p. nedělá nic. Otevřený dopis Povodí Ohře s.p Přílohy: Průvodní dopis Analýza PPO Pertoltice pod Ralskem Zápis ZO souhlas s …

Continue reading

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/otevreny-dopis-povodi-ohre-s-p/

Opravy komunikací – projekt podpořen z rozpočtu Libereckého kraje

Během přelomu 2021/2022 došlo k celoplošné opravě dvou komunikací. Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.  Oprava místní komunikace ppč. 706/1 v Pertolticích pod Ralskem III. etapa a místní komunikace ppč. 136/1 v Pertolticích pod Ralskem s cenou díla 681775,25 Kč. Profil zadavetele: https://zakazky.proobec.cz/p/pertoltice/z-211013480671/          

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/opravy-komunikaci-projekt-podporen-z-rozpoctu-libereckeho-kraje-3/

Svoz odpadu 2022 – komunální, bio, velkoobjemný atd.

Komunální odpad: I pro rok 2022 je nutno si na obci vyzvednout známku  na popelnici. Jde zejména o kontrolu ze strany obce – počet vyvážených nádob. Svoz na staré známky do 28. února 2022. Bioodpad: Po celý rok je umístěna nádoba – kontejner na bioodpad naproti Kapli sv. Prokopa. Bioodpad 2022 – služba odvoz od domu: …

Continue reading

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/svoz-odpadu-2022-komunalni-bio-velkoobjemny-atd/

Africký mor prasat – informace pro občany

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/africky-mor-prasat-informace-pro-obcany/

Dotazníkové šetření ke změně územního plánu Pertoltic pod Ralskem

Obec Pertoltice pod Ralskem od 1.11.2021 do 15.12.2021 bude shromažďovat „Záměry na provedení změn v území, vyplývající z dotazníkového šetření“ a poté budou předány k posouzení pořizovateli při Městském úřadu Česká Lípa. Dle výsledku dotazníkového šetření bude případně iniciována změna č. 3 územního plánu Pertoltic pod Ralskem. Dotazník ve formátu DOC Dotazník ve formátu PDF …

Continue reading

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/dotaznikove-setreni-ke-zmene-uzemniho-planu-pertoltic-pod-ralskem/

Návrhy jízdních řádů 2022 Českolipsko – k připomínkám !!!

Dobrý den, vážení zástupci měst a obcí Českolipska, v příloze Vám zasílám návrh autobusových jízdních řádů připravovaných pro období od 12.prosince 2021 a 10.prosince 2022, pod odkazem zde dále naleznete návrh železničních jízdních řádů. Návrhy jsou veřejné, můžete je prezentovat občanům (trojčíslí značí číslo linky), případné připomínky budeme přijímat do 15.října na adrese info@korid.cz.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/navrhy-jizdnich-radu-2022-ceskolipsko-k-pripominkam/

Dovolená 2.8. až 8.8.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/dovolena-2-8-az-8-8/

Bohoslužba na svatého Prokopa v místní kapli 4.7.2021 v 17:00

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/bohosluzba-na-svateho-prokopa-v-mistni-kapli-4-7-2021-v-1700/

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Česká Lípa – dotazník pro veřejnost

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Česká Lípa – dotazník pro veřejnost Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci, která je nezbytná pro to, abychom pro Vás zajistili co nejkvalitnější servis sociálních služeb poskytovaných v našem regionu. Budeme proto rádi, pokud věnujete krátký čas úvahám nad svými současnými i budoucími potřebami, případně potřebami …

Continue reading

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-orp-ceska-lipa-dotaznik-pro-verejnost/

Dokončení opravy komunikace

Za spoluúčasti Libereckého kraje z doračního fondu a to programu 2.1 Program podpory venkova byla provedena „Oprava místní komunikace ppč. 706/1 v Pertolticích pod Ralskem II. etapa a místní komunikace ppč. 642 a 650 v Pertolticích pod Ralskem“.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/dokonceni-opravy-komunikace/