Martin Smolík

Author's posts

Záměr pronájmu nebytových prostor v Kulturním domě

Záměr pronájmu na úřední desce – zde

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/zamer-pronajmu-nebytovych-prostor-v-kulturnim-dome/

Zápisy do mateřských škol – Eliášova, Komenského a Letná v Mimoni

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – formulář Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy s městem Mimoň – ke stažení zde Usnesení č.376/2017/ZO Zastupitelstvo obce schvaluje dle důvodové zprávy Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy dle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném …

Continue reading

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/zapis-do-materske-skoly-eliasova-mimon/

VI. reprezentační ples obce

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/vi-reprezentacni-ples-obce/

Vánoční přání

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/vanocni-prani-4/

Nabídka zaměstnání – Vězeňská služba ČR

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/nabidka-zamestnani-vezenska-sluzba-cr/

Občasník č. 12 / listopad 2016

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/obcasnik-c-12-listopad-2016/

Pravidelná kontrola kotlů na pevná paliva, nová zákonná povinnost

Na začátku nové topné sezóny připomíná odbor životního prostředí MěÚ Česká Lípa provozovatelům stacionárních zdrojů tepla jejich novou zákonnou povinnost. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 17 povinnosti provozovateli stacionárního zdroje provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná …

Continue reading

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/pravidelna-kontrola-kotlu-na-pevna-paliva-nova-zakonna-povinnost/

Opravy komunikací – projekt podpořen z rozpočtu Libereckého kraje

Severočeská vodárenská společnost a.s, v zastoupení společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., v letošním roce provedla rekonstrukci stávajících vodovodních řadů  i na části místní komunikace ppč. 706 v kú Pertoltice pod Ralskem ve vlastnictví obce. S tímto souvisí následná oprava komunikací v celé šíři na ppč. 706 od čp. 73 k čp. 1, která je …

Continue reading

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/opravy-komunikaci-projekt-podporen-z-rozpoctu-libereckeho-kraje-2/

Výzva – záměr pronájmu hospody /restaurace

Bude končit smlouva na pronájem nebytového prostoru a restaurace půjde nově do pronájmu od 1.9.2016 . Záměr pronájmu je již dle zákona na úřední desce obce – více info na zmíněné dálkově přístupné úřední desce Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví – hospoda v kulturním domě [PDF 472kB] a přílohy Záměr obce pronajmout nebytový prostor …

Continue reading

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/vyzva-zamer-pronajmu-hospody-restaurace/

Obec Pertoltice pod Ralskem přijme do pracovního poměru

Obec Pertoltice pod Ralskem přijme do pracovního poměru klasifikace zaměstnání – uklízeč veřejných prostranství – zařazení dle katalogu prací 2.21.24 dle NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě se zařazením do 2. platové třídy 9. stupně dle přílohy č. 1 předpisu č. 564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců …

Continue reading

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/obec-pertoltice-pod-ralskem-prijme-do-pracovniho-pomeru/