Martin Smolík

Příspěvky autora

Restaurování a doplnění poškozené plastiky Panny Marie Immaculaty

Chybějící části (hlava a trup) budou vysekány z pískovce stejné struktury a barevnosti a budou provedeny dle dobových analogií – tj. na stávající torzo sochy. Tento projekt podpořili:  Ministerstvo kultury – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. a Liberecký kraj  

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/restaurovani-a-doplneni-poskozene-plastiky-panny-marie-immaculaty/

Občasník č. 13 / červenec 2017

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/obcasnik-c-13-cervenec-2017/

Bohoslužba ke svátku sv. Prokopa

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/bohosluzba-ke-svatku-sv-prokopa/

Evidence pálení

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje pro veřejnost – evidence pálení prostřednictvím internetu (www.hzslk.cz). Tato služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/evidence-paleni/

Záměr pronájmu nebytových prostor v Kulturním domě

Záměr pronájmu na úřední desce – zde

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/zamer-pronajmu-nebytovych-prostor-v-kulturnim-dome/

Zápisy do mateřských škol – Eliášova, Komenského a Letná v Mimoni

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – formulář Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy s městem Mimoň – ke stažení zde Usnesení č.376/2017/ZO Zastupitelstvo obce schvaluje dle důvodové zprávy Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy dle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/zapis-do-materske-skoly-eliasova-mimon/

VI. reprezentační ples obce

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/vi-reprezentacni-ples-obce/

Vánoční přání

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/vanocni-prani-4/

Nabídka zaměstnání – Vězeňská služba ČR

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/nabidka-zamestnani-vezenska-sluzba-cr/

Občasník č. 12 / listopad 2016

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/obcasnik-c-12-listopad-2016/