Czech POINT

Poskytuje vydávání těchto ověřených výstupů z registrů veřejné správy:

  • výpis z Katastru nemovitostí,
  • výpis z Obchodního rejstříku,
  • výpis z Živnostenského rejstříku,
  • výpis z Registru živnostenského podnikání (pro fyzické osoby, pro právnické osoby),
  • výpis z Rejstříku trestů,
  • výpis z Centrálního registru řidičů,
  • výpis z Insolvenčního rejstříku,
  • autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu a autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu.

Aktuální ceny služeb včetně nutných podkladů naleznete na stránkách Czech POINTu.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/czech-point/