Dětský den – poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat kulturní komisi za zorganizování dětského dne , který byl dne 4.6.2011 na fotbalovém hřišti  v Pertolticích pod Ralskem, kam přišlo strávit příjemné odpoledne cca 70 dětí. Poděkování patří též dobrovolníkům z řad občanů, kteří pomohli zajistit  jednotlivé disciplíny. Počasí nám přálo a kdo se zúčastnil, snad nelitoval.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/detsky-den-podekovani/