Dotace

Přehled dotací za posledních 10 let – žadatelem Obec Pertoltice pod Ralskem dle let a poskytovatelů

 


2007 Liberecký kraj Oprava komunikací / náklady 315 714,00 Kč dotace 137 250,00 Kč


2008 —


2009 Liberecký kraj Oprava vjezdů / náklady 155140,40 Kč dotace 155140,40 Kč


2010 —


2011 MMR Oprava mostního objektu v rámci povodňových škod z roku 2010 / náklady 739034,90 Kč dotace 665131,00 Kč


2011 MK VISK 3 – Obnova technického a programového vybavení místní knihovny / náklady 26978,00 Kč dotace 18000,00 Kč


2011 Liberecký kraj Výměna oken na obecním úřadě / náklady 253065,00 Kč dotace 189798,00 Kč


2012 —


2013 Liberecký kraj Bezpečná cesta dětí do školy v obci Pertoltice pod Ralskem / náklady 99660,00 Kč dotace 69762,00 Kč


2014 —


2015 MK Pokračování automatizace knihovnických činností v místní knihovně / náklady 26800,00 Kč dotace 18000,00 Kč


2015 Liberecký kraj Volnočasové centrum Kamelot / náklady 200461,26 Kč dotace 40000,00 Kč


2015 Liberecký kraj Oprava místních komunikací / náklady 729654,44 Kč dotace 286170,47 Kč


2015 MPO Efekt – Kompletní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení / náklady 655354,63 Kč dotace 278115,00 Kč


2016 Liberecký kraj Oprava místní komunikace ppč. 706 Pertoltice pod Ralskem I. etapa / náklady 472692,55 Kč dotace 283615,53 Kč


2016 Mze – SZIF Výměna střešní krytiny vč. výměny klempířských prvků na Kapli sv. Prokopa  / náklady 732782,05 Kč dotace 477500,00 Kč

Nový rastrový obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizováno k 31.12.2016, M. Smolík 13.1.2017

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/dotace/