Dotazníkové šetření ke změně územního plánu Pertoltic pod Ralskem

Obec Pertoltice pod Ralskem od 1.11.2021 do 15.12.2021 bude shromažďovat „Záměry na provedení změn v území, vyplývající z dotazníkového šetření“ a poté budou předány k posouzení pořizovateli při Městském úřadu Česká Lípa.

Dle výsledku dotazníkového šetření bude případně iniciována změna č. 3 územního plánu Pertoltic pod Ralskem.

Dotazník ve formátu DOC

Dotazník ve formátu PDF

Vyplněné dotazníky odevzdávejte / zasílejte na podatelnu obecního úřadu v Pertolticích pod Ralskem !!!

Obec Pertoltice pod Ralskem je následně jako „balík“ předá pořizovateli a v březnu 2022 pořizovatel obci předá zprávu o uplatňování změny územního plánu, kde  budou požadavky zapracovány.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/dotaznikove-setreni-ke-zmene-uzemniho-planu-pertoltic-pod-ralskem/