Informace k hlasování na voličský průkaz – VOLBY Prezidenta 2023

https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2023-volba-prezidenta/05-informace-k-hlasovani-na-volicsky-prukaz

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/informace-k-hlasovani-na-volicsky-prukaz-volby-prezidenta-2023/