Informace o odstraňování náplav po povodni v Panenském potoce

V pondělí 14.12.2010 byly zahájeny nejnutnější práce v korytě Panenského potoka a to odstranění náplav po srpnové povodni. Vzhledem k tomu, že v tomto období je problematické řešení s uložením vytěženého sedimentu a následná doprava těžkou technikou, prosíme místní občany o trpělivost a pochopení. Pokud má někdo zájem v této problematice pomoci, uvítali bychom tip na uložení vytěženého sedimentu např. navážka, úprava terénu apod. pokud se parcela nenachází v záplavovém území. Bližší informace o případné pomoci dostanete na obecním úřadě u p. Kábelové nebo na  t.č. 724 181 524.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/informace-o-odstranovani-naplav-po-povodni-v-panenskem-potoce/