Informace o platbě místních poplatků pro rok 2011

Pro rok 2011 je stanovena výše poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 500,- Kč za osobu a rok. Platbu lze provést buď jednorázově nejpozději do 28.2.2011 nebo ve dvou splátkách a to I. splátka do 28.2.2011 a II. splátka do 30.6.2011 v pokladně obecního úřadu. Rekreační objekt je za 500,-Kč na rok.

Cena jednorázového pytle na komunální odpad je 47,- Kč s možností zakoupení v kanceláři obecního úřadu.

Poplatek za psa zůstává stejný jako v loňském roce a to 40,- Kč za I. psa a 60,- Kč za každého dalšího psa.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/informace-o-platbe-mistnich-poplatku-pro-rok-2011/