Informace o zákoně č. 91/2010 Sb., o podmínkách bezpečnosti provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Dnem 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 91/Sb., o komínech, kouřovodech a spotřebičů paliv, kde dle § 4 je stanoveno nařízení lhůt kontrol čištění spalinové cesty a to např.  při sezonním provoze 1x za rok při palivovém spotřebiči o výkonu do 50kW včetně. Lhůty kontrol nejsou jednotné, odvíjejí se od typu a výkonu palivových spotřebičů. Kontrola spalinové cesty musí být prováděna odbornou firmou, která vystaví pozvrzení o provedení kontroly. Potvrzení vydávají firmy s ŽL např. Kominictví Přenda, Cvikov – t.č. 774 999 655.  Takovéto potvrzení mohou požadovat např. pojišťovny při pojistném plnění v případě požáru nemovitosti. Do úplného znění zákona je možno nahlédnout v kanceláři obecního úřadu.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/informace-o-zakone-c-912010-sb-o-podminkach-bezpecnosti-provozu-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv/