Jednání zastupitelstva 18.3.2020 zrušeno

Jednání zastupitelstva lze nyní uskutečnit pouze tehdy, když bude zastupitelstvo ve své vyhrazené působnosti rozhodovat záležitosti přímo spojené s problematikou koronaviru. Žádný další důvod není dostatečně závažný, aby v době vyhlášeného nouzového stavu opravňoval starostu ke svolání zastupitelstva obce.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Z toho důvodu bylo zrušeno dne 18.3.2020 a navržené body budou projednány na příštím !!!

oznámení o ZRUŠENÍ konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem, svolaného starostou obce Bc. Martinem Smolíkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích na den 18. března 2020 v 16:00 hodin

Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 18.3.2020 v 16:00 hod.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/jednani-zastupitelstva-18-3-2020-zruseno/