Category: Informace

Dětský den 28.5.2022

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/detsky-den-28-5-2022/

Odstávka elektřiny dne 31.5.2022

čez   čp.1,2,3,8,32,48,51,54,57,59,91,96,100,101,108,112,138,141,144,151,154,155,158,160,163,168,179 č.e. 4 parcela 254,274/2,342

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/odstavka-elektriny-dne-31-5-2022/

Sběrový den, nebezpečný odpad a objemný odpad

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/sberovy-den-nebezpecny-odpad-a-objemny-odpad/

Kotlíková dotace, seminář v České Lípě

kotlíková dotazce

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/kotlikova-dotace-seminar-v-ceske-lipe/

Pálení čarodějnic

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/paleni-carodejnic-6/

Otevřený dopis – Povodí Ohře s.p.

Problematikou se zabývám již od roku 2013 i na svých webových stránkách www.pertolticepodralskem.cz Bohužel vyjma údržby (čištění u limnigrafu, spadlý strom v toku, drobné usazeniny a nějaká nátrž v břehu) tu stát – Povodí Ohře s.p. nedělá nic. Otevřený dopis Povodí Ohře s.p Přílohy: Průvodní dopis Analýza PPO Pertoltice pod Ralskem Zápis ZO souhlas s …

Continue reading

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/otevreny-dopis-povodi-ohre-s-p/

Opravy komunikací – projekt podpořen z rozpočtu Libereckého kraje

Během přelomu 2021/2022 došlo k celoplošné opravě dvou komunikací. Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.  Oprava místní komunikace ppč. 706/1 v Pertolticích pod Ralskem III. etapa a místní komunikace ppč. 136/1 v Pertolticích pod Ralskem s cenou díla 681775,25 Kč. Profil zadavetele: https://zakazky.proobec.cz/p/pertoltice/z-211013480671/          

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/opravy-komunikaci-projekt-podporen-z-rozpoctu-libereckeho-kraje-3/

Svoz odpadu 2022 – komunální, bio, velkoobjemný atd.

Komunální odpad: I pro rok 2022 je nutno si na obci vyzvednout známku  na popelnici. Jde zejména o kontrolu ze strany obce – počet vyvážených nádob. Svoz na staré známky do 28. února 2022. Bioodpad: Po celý rok je umístěna nádoba – kontejner na bioodpad naproti Kapli sv. Prokopa. Bioodpad 2022 – služba odvoz od domu: …

Continue reading

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/svoz-odpadu-2022-komunalni-bio-velkoobjemny-atd/

Svoz bioodpadu 2022

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/svoz-bioodpadu-2022/

Africký mor prasat – informace pro občany

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/africky-mor-prasat-informace-pro-obcany/