Kategorie: Informace

Pozvánka na 5.zasedání obecního zastupitelstva

Vážení občané, dovolujeme si vás touto cestou pozvat na zasedání zastupitelstva naší obce, které se bude konat 16. března 2011 od 17:00 hodin v budově obecního úřadu. Program jednání najdete na úřední desce.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/pozvanka-na-5-jednani-zastupitelstva/

Pozvánka na divadelní představení

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schválilo možnost zájezdu do divadla v Mladé Boleslavi na představení “ Kočičí hra „, která se koná dne 16.5.2011 od 19,30 hodin. Cena vstupenky je 150,- Kč /osobu. Z důvodu rezervace vstupenek se zájemci mohou přihlásit do 15.3.2011 a to buď osobně na obecním úřadě nebo na tel. č. 487 …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/pozvanka-na-divadelni-predstaveni/

Možnost přivýdělku

Obecní úřad vyhlašuje volné místo na pozici uklízečky v budově OÚ formou Dohody o provedení práce. Pracovní úvazek je na 3 hodiny týdně a výše odměny 2000,- Kč měsíčně. Zájemci se mohou hlásit do 15.3.2011 a to písemně na adresu obecního úřadu.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/moznost-privydelku/

Zlatá svatba

Dne 25. prosince 2010 oslavili naši spoluobčané, manželé Košťálovi, zlatou svatbu. Naše kulturní komise přišla manželům Košťálovým poblahopřát mnoho štěstí, zdraví a předala malou pozornost. Manželé Košťálovi za svůj život vychovali tři děti a dnes se těší z pěti vnoučat. Můžete si prohlédnout fotografii ze svatby před 50 lety a fotografie ze současnoti.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/zlata-svatba/

Informace o zákoně č. 91/2010 Sb., o podmínkách bezpečnosti provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Dnem 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 91/Sb., o komínech, kouřovodech a spotřebičů paliv, kde dle § 4 je stanoveno nařízení lhůt kontrol čištění spalinové cesty a to např.  při sezonním provoze 1x za rok při palivovém spotřebiči o výkonu do 50kW včetně. Lhůty kontrol nejsou jednotné, odvíjejí se od typu a výkonu palivových …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/informace-o-zakone-c-912010-sb-o-podminkach-bezpecnosti-provozu-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv/

Informace o platbě místních poplatků pro rok 2011

Pro rok 2011 je stanovena výše poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 500,- Kč za osobu a rok. Platbu lze provést buď jednorázově nejpozději do 28.2.2011 nebo ve dvou splátkách a to I. splátka do 28.2.2011 a II. splátka do 30.6.2011 v pokladně obecního úřadu. Rekreační objekt je za 500,-Kč na rok. Cena jednorázového …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/informace-o-platbe-mistnich-poplatku-pro-rok-2011/

Krásné Vánoce a úspěšný nový rok

Vážení občané, chtěli bychom Vám i Vašim blízkým touto cestou popřát v pohodě prožité svátky vánoční a v novém roce 2011 mnoho zdraví, úspěchů a spokojenosti. Váš Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem a zastupitelé obce.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/krasne-vanoce-a-uspesny-novy-rok/

Informace o odstraňování náplav po povodni v Panenském potoce

V pondělí 14.12.2010 byly zahájeny nejnutnější práce v korytě Panenského potoka a to odstranění náplav po srpnové povodni. Vzhledem k tomu, že v tomto období je problematické řešení s uložením vytěženého sedimentu a následná doprava těžkou technikou, prosíme místní občany o trpělivost a pochopení. Pokud má někdo zájem v této problematice pomoci, uvítali bychom tip …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/informace-o-odstranovani-naplav-po-povodni-v-panenskem-potoce/

Oznámení o ukončení analogového vysílání

Oznamujeme všem našim občanům, že ke dni 31.12.2010 bude vypnut analogový vysílač Prima-Mimoň. Informace se týká pouze domácností, které si doposud nezajistili digitální příjem TV.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/oznameni-o-ukonceni-analogoveho-vysilani/

Změna jízdních řádů autobusové linky platné od 12.12.2010

Od 12. prosince 2010 se mění jízdní řád týkající se autobusové linky 500060 na trase Česká Lípa – Mimoň – Stráž pod Ralskem – Hamr na Jezeře. Bližší informace o změnách jízdního řádu najdete pod tímto odkazem:  Změna jízdního řádu platná od 12.12.2010

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/zmena-jizdnich-radu-autobusove-linky-platne-od-12-12-2010/