Kotlíkové dotace – Liberecký kraj – tentokrát bez front

Cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v „rodinných domech“ dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník „rodinného domu“, který je na území Libereckého kraje.
více na odkazu níže – zahájení příjmu žádostí 30.10.2017

zdroj: http://dotace.kraj-lbc.cz/Kotlikove-dotace-v-Libereckem-kraji-II-r413351.htm

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/kotlikove-dotace-liberecky-kraj-tentokrat-bez-front/