Natura 2000 – připomínky

Na úřední desce obce Pertoltice pod Ralskem byla umístěna žádost AOPK ČR o připomínky ke změně stávající evropsky významné lokality Horní Ploučnice. Vzhledem k nízkému rozlišení mapy bylo vyžádáno doplnění o detaily. V souvislosti s tímto byla obdržena informace, že se jedná o zarovnání na parcely – vodního toku a i o zarovnání na parcely v lokalitě Strážný vrch. Chráněn zůstane současný tok Panenského potoka, tak i nově dle katastru. Obec Pertoltice pod Ralskem shromažďuje připomínky do 23.12.2014 a následně je od tohoto data do 10ti dnů odešle.  Místostarosta Martin Smolík.

zmena_hranice_EVL_HP_Pertoltice05 zmena_hranice_EVL_HP_Pertoltice04 zmena_hranice_EVL_HP_Pertoltice03 zmena_hranice_EVL_HP_Pertoltice02 zmena_hranice_EVL_HP_Pertoltice01l zmena_hranice_EVL_HP_Pertoltice_vrchStrazny

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/natura-2000-pripominky/