Informace o výluce na železniční trati č. 086 mezi stanicemi Jablonné v Podještědí – Mimoň (- Česká Lípa hl. n.)

Provozovatel dráhy SŽDC, s. o. informuje, že ve dnech 1. září 2014 od 7:20 hod.18. září 2014 do 16:30 hod. bude probíhat nepřetržitá výluka v úseku Jablonné v Podještědí – Mimoň na trati 086 Liberec – Česká Lípa.
Ve dnech 3. a 4. září 2014 vždy od 7:40 hod. do 17:40 hod. bude probíhat na stejné trati výluka také v úseku Mimoň – Česká Lípa hlavní nádraží.

Důvodem těchto výluk je oprava železničních mostů a svařování kolejí ve vyloučených úsecích.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Všechny rychlíky, spěšné a osobní vlaky budou v uvedené dny a časy nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Jablonné v Podještědí – Mimoň a opačně.
Ve dnech 3. a 4. září 2014 budou vlaky Os 6603, Os 6602, R 1161, R 1170, Os 6605, Os 6604, R 1163, R 1168, Os 6607, Os 6606, R 1165, R 1166, Os 6609, Os 6608, R 1167, R 1164, Os 6611, Os 6610, R 1169, R 1162 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Jablonné v Podještědí – Mimoň – Česká Lípa hlavní nádraží a opačně.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
1. – 18. 9. 2014
Jablonné v Podještědí – Švermova ulice, autobusové nádraží před výpravní budovou
Velký Valtinov – na silnici III/26384 na autobusové zastávce „Velký Valtinov,,křiž“
Brniště na silnici III/27011 na autobusové zastávce „Brniště,,žel.st.“
Velký Grunov – na silnici III/2709 u odbočky k železniční zastávce
Pertoltice pod Ralskem – na silnici III/2708 na autobusové zastávce „Pertoltice p. Ralskem,,statek“
Mimoň – místní komunikace před staniční budovou

3. a 4. 9. 2014:
Božíkov – na silnici II/262 na autobusové zastávce „Zákupy, Božíkov, žel.st.“
Zákupy – na silnici II/262 na autobusové zastávce „Zákupy, žel.st.“ (před výpravní budovou)
Vlčí Důl-Dobranov – na silnici II/262 na autobusové zastávce „Česká Lípa, Dobranov, hl. sil.“
Česká Lípa hlavní nádraží – v přednádraží železniční stanice (ulice Bulharská)

Upozornění
U všech vlaků nebudou v úseku s náhradní autobusovou dopravou garantovány služby uvedené v jízdním řádu tzn. „Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku“, „Rozšířená přeprava spoluzavazadel“ a „Úschova během přepravy“. Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.

Za komplikace způsobené výlukami se omlouváme.


Jiří Holub
inženýr železniční dopravy

České dráhy, a. s., KCOD Liberec

Skupina obchodu a technologie
Nákladní 344/2, 460 02 Liberec
M: +420 725 596 756
E: holub@kcod.cd.cz,
www.cd.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/nformace-o-vyluce-na-zeleznicni-trati-c-086-mezi-stanicemi-jablonne-v-podjestedi-mimon-ceska-lipa-hl-n/