Ocenění v soutěži “ Zlatá popelnice 2010 „

Obec Pertoltice pod Ralskem se stala držitelem ocenění “ Skokan roku“  v soutěži  : Zlatá popelnice 2010 ve třídění odpadu, kdy ve srovnání s rokem 2009 jsme navýšili o 321 % sběr tříděného odpadu-plasty, sklo, papír. Pro informaci uvádíme, že za svoz a pronájem nádob na tříděný odpad obec v roce 2010 zaplatila částku 101 757,20 Kč. Nákladovou položku může snížit každý z nás tím, že při odkládání odpadu např. PET  lahví budou tyto sešlapávat a rozkládat papírové krabice. Obci se sníží počet svozů a přesto odevzdáme ročně o několik tun více odpadu. Jménem obecního úřadu a celého zastupitelstva bych chtěla poděkovat všem občanům za to, že věnují svůj čas na třídění odpadů a právě ocenění „Skokan roku“ máme díky vám. Děkujeme!

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/oceneni-v-soutezi-zlata-popelnice-2010/