Očkování psů

Dne 15.4.2013 od 15,00-15,30 hodin bude na Obecním úřadě probíhat očkování psů. Cena: vzteklina 130,- Kč, kombinace 260,- Kč.
MVDr. Přikrylová Olga

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/ockovani-psu/