Opravy komunikací – projekt podpořen z rozpočtu Libereckého kraje

Severočeská vodárenská společnost a.s, v zastoupení společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., v letošním roce provedla rekonstrukci stávajících vodovodních řadů  i na části místní komunikace ppč. 706 v kú Pertoltice pod Ralskem ve vlastnictví obce.

S tímto souvisí následná oprava komunikací v celé šíři na ppč. 706 od čp. 73 k čp. 1, která je rozdělena do etap.

V této I. etapě bude opraveno nejméně 1190 m2.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje. 

Náhledový-list

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/opravy-komunikaci-projekt-podporen-z-rozpoctu-libereckeho-kraje-2/