Opravy komunikací – projekt podpořen z rozpočtu Libereckého kraje

Obec v rámci projektu navázala na opravu části místní komunikace na ppč.767 ve vlastnictví obce, která byla z vlastních prostředků započata v roce 2010 a v rámci projektu realizovala opravu zbývající části ppč. 767 a na toto v místě křižovatky navázala a provedla opravu části místní komunikace na ppč. 706, t.j od č.p. 170 k č.p. 73.  V rámci projektu došlo k opravě i další komunikace na ppč. 355 a 356, včetně dalších lokálních výsprav komunikací (napojení na III/2708 u prodejny a napojení na II/270 u pily).

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje. 

Obec má z záměru, v rámci schváleného rozvojového dokumentu, pokračovat i v dalších letech s opravami zbývajících místních komunikacích a následujícím místem bude komunikace na ppč. 706 po opravě vodovodu od čp. 1 k cca. čp. 100.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/opravy-komunikaci-projekt-podporen-z-rozpoctu-libereckeho-kraje/