Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, čp. 15,19,153,184,860/1

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne :                 19.10.2017        od : 07:25 hod      do : 16:30 hod.
v lokalitě :         Pertoltice pod Ralskem – Pertoltice pod Ralskem

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např. umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

čp. 15,19,153,184,860/1                       110060566846-Pertoltice pod Ralskem_ohlášení

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

 

ČEZ Distribuce,a.s.

Teplická 874/8

405 49 Děčín IV

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/oznameni-o-planovanem-preruseni-dodavky-elektriny-cp-15191531848601/