Svoz odpadu 2022 – komunální, bio, velkoobjemný atd.

Komunální odpad:

I pro rok 2022 je nutno si na obci vyzvednout známku  na popelnici.

Jde zejména o kontrolu ze strany obce – počet vyvážených nádob.

Svoz na staré známky do 28. února 2022.

Bioodpad:

Po celý rok je umístěna nádoba – kontejner na bioodpad naproti Kapli sv. Prokopa.

Bioodpad 2022 – služba odvoz od domu:

Cena svozu 700,- Kč / rok – platbu možno uhradit na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet obce 20921421/0100 (do poznámky pro příjemce dát příjmení)

Pokud již nechcete, tak prosíme vrátit hnědou popelnici.

V letošním roce bude svoz 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10.

Svoz bude probíhat opět každý čtvrtek v sudé týdny.

Objemný odpad a nebezpečný odpad:

Proběhne ve dnech 14. května 2022 a 18. září 2022 – čas bude upřesněn – naproti Kapli sv. Prokopa.

Nebezpečné odpady –AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a olejů, vyjeté oleje, pneumatiky, filtry apod. Výrobky pro zpětný odběr – lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky apod. Objemný odpad – nábytek apod.

Separovaný odpad

Stanoviště (místa kontejnerů) se nemění.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/svoz-odpadu-2022-komunalni-bio-velkoobjemny-atd/

Svoz bioodpadu 2022

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/svoz-bioodpadu-2022/

Africký mor prasat – informace pro občany

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/africky-mor-prasat-informace-pro-obcany/

Dovolená od 27.12.2021-31.12.2021

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/dovolena-od-27-12-2021-31-12-2021/

Kotlíková dotace

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/kotlikova-dotace/

Známky na popelnice na rok 2022 od 3.1.2022 k vyzvednutí

 

Známky na popelnici už máme na Obecním úřadě, je potřeba vyzvednout nebo po domluvě nalepíme na Vaši popelnici. Budem vydávat od 3.1.2022. Na známku roku 2021 vyvezou popelnici do konce února 2022.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/znamky-na-popelnice-na-rok-2022-od-3-1-2022-k-vyzvednuti/

Mikulášská besídka pro děti

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/mikulasska-besidka-pro-deti-4/

Adventní koncert

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/adventni-koncert-2/

Dotazníkové šetření ke změně územního plánu Pertoltic pod Ralskem

Obec Pertoltice pod Ralskem od 1.11.2021 do 15.12.2021 bude shromažďovat „Záměry na provedení změn v území, vyplývající z dotazníkového šetření“ a poté budou předány k posouzení pořizovateli při Městském úřadu Česká Lípa.

Dle výsledku dotazníkového šetření bude případně iniciována změna č. 3 územního plánu Pertoltic pod Ralskem.

Dotazník ve formátu DOC

Dotazník ve formátu PDF

Vyplněné dotazníky odevzdávejte / zasílejte na podatelnu obecního úřadu v Pertolticích pod Ralskem !!!

Obec Pertoltice pod Ralskem je následně jako „balík“ předá pořizovateli a v březnu 2022 pořizovatel obci předá zprávu o uplatňování změny územního plánu, kde  budou požadavky zapracovány.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/dotaznikove-setreni-ke-zmene-uzemniho-planu-pertoltic-pod-ralskem/

Halloween pro děti, 29.10.2021

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/halloween-pro-deti-29-10-2021/