Kotlíková dotace, seminář v České Lípě

kotlíková dotazce

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/kotlikova-dotace-seminar-v-ceske-lipe/

Pálení čarodějnic

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/paleni-carodejnic-6/

Otevřený dopis – Povodí Ohře s.p.

Problematikou se zabývám již od roku 2013 i na svých webových stránkách www.pertolticepodralskem.cz Bohužel vyjma údržby (čištění u limnigrafu, spadlý strom v toku, drobné usazeniny a nějaká nátrž v břehu) tu stát – Povodí Ohře s.p. nedělá nic.

Otevřený dopis Povodí Ohře s.p

Přílohy:

Průvodní dopis Analýza PPO Pertoltice pod Ralskem

Zápis ZO souhlas s PPO Pertoltice pod Ralskem v Analýze

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/otevreny-dopis-povodi-ohre-s-p/

Opravy komunikací – projekt podpořen z rozpočtu Libereckého kraje

Během přelomu 2021/2022 došlo k celoplošné opravě dvou komunikací.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje. 

Oprava místní komunikace ppč. 706/1 v Pertolticích pod Ralskem III. etapa a místní komunikace ppč. 136/1 v Pertolticích pod Ralskem s cenou díla 681775,25 Kč.

Profil zadavetele: https://zakazky.proobec.cz/p/pertoltice/z-211013480671/

 

 

 

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/opravy-komunikaci-projekt-podporen-z-rozpoctu-libereckeho-kraje-3/

Svoz odpadu 2022 – komunální, bio, velkoobjemný atd.

Komunální odpad:

I pro rok 2022 je nutno si na obci vyzvednout známku  na popelnici.

Jde zejména o kontrolu ze strany obce – počet vyvážených nádob.

Svoz na staré známky do 28. února 2022.

Bioodpad:

Po celý rok je umístěna nádoba – kontejner na bioodpad naproti Kapli sv. Prokopa.

Bioodpad 2022 – služba odvoz od domu:

Cena svozu 700,- Kč / rok – platbu možno uhradit na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet obce 20921421/0100 (do poznámky pro příjemce dát příjmení)

Pokud již nechcete, tak prosíme vrátit hnědou popelnici.

V letošním roce bude svoz 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10.

Svoz bude probíhat opět každý čtvrtek v sudé týdny.

Objemný odpad a nebezpečný odpad:

Proběhne ve dnech 14. května 2022 a 18. září 2022 – čas bude upřesněn – naproti Kapli sv. Prokopa.

Nebezpečné odpady –AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a olejů, vyjeté oleje, pneumatiky, filtry apod. Výrobky pro zpětný odběr – lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky apod. Objemný odpad – nábytek apod.

Separovaný odpad

Stanoviště (místa kontejnerů) se nemění.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/svoz-odpadu-2022-komunalni-bio-velkoobjemny-atd/

Svoz bioodpadu 2022

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/svoz-bioodpadu-2022/

Africký mor prasat – informace pro občany

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/africky-mor-prasat-informace-pro-obcany/

Dovolená od 27.12.2021-31.12.2021

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/dovolena-od-27-12-2021-31-12-2021/

Kotlíková dotace

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/kotlikova-dotace/

Známky na popelnice na rok 2022 od 3.1.2022 k vyzvednutí

 

Známky na popelnici už máme na Obecním úřadě, je potřeba vyzvednout nebo po domluvě nalepíme na Vaši popelnici. Budem vydávat od 3.1.2022. Na známku roku 2021 vyvezou popelnici do konce února 2022.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/znamky-na-popelnice-na-rok-2022-od-3-1-2022-k-vyzvednuti/