Zdravotní středisko Mimoň – předání informace

Zdravotní středisko Mimoň – koronavirus

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/zdravotni-stredisko-mimon-predani-informace/

Nouzový stav a přijatá opatření

Obecní úřad úřad Pertoltice pod Ralskem v souvislosti s usnesením vlády č. 87 ze dne 15.3.2020 pro orgány veřejné moci mění úřední hodiny do 24.3.2020 takto:

pondělí 14:00 – 15:00

středa 16:00 – 17:00

V souvislosti s usnesením vlády bylo přistoupeno k zajišťování chodu vždy s nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu a zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (střídání oddělených skupin , práce na dálku).

V případě umístění některých osob do karantény a potřeby zásobování potravinami a dalšími nejnutnějšími věcmi – pokud to nemohou obstarat rodinní příslušníci nebo známí, tak se o to postará místní správa. 

Kontakt mimo úřední hodiny zůstává telefonický –

starosta 775062515 nebo 724181524

místostarosta 602171366

V zájmu ochrany zdraví občanů i pracovníků obce však prosíme, abyste na úřad chodili jen v nutných případech a méně závažné věci odsunuli na pozdější termín. 

Veškerá podání lze učinit i prostřednictvím emailu, telefonicky, datové schránky nebo poskytovatelem poštovních služeb. Kontaktní údaje jsou uvedeny na tomto webu.

  • je uzavřeno Centrum služeb pro turisty a kulturní dům; zrušeny všechny akce obce (posunuty – rybářská zábava..)
  • je uzavřena knihovna
  • přání jubilantům se odkládají
  • avizuji, že dne 18.3. neproběhne zastupitelstvo obce – s odkazem na § 92 odst. 3 se bude do 15ti dnů konat náhradní zasedání (bude zveřejněno)

Zde jsou průběžně vkládány aktuální informace a opatření:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194 – na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. [PDF 92kB]

Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave [PDF 46kB]

Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi [PDF 49kB]

Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky–vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi [PDF 45kB]

Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich–sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob [PDF 36kB]

Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR [PDF 45kB]

14.3.2020

Opatreni obecne povahy Ministra vnitra – dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky

Priloha Opatreni obecne povahy Ministra vnitra

Informace Ministerstva spravedlnosti

Informace Ministerstva vnitra

Informace Ministerstva zemedelstvi

sbírka zákonů – 75. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 76. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 77. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 78. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 79. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 80. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 81. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

sbírka zákonů- 82. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření – pozn. Vláda I. zakazuje 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen…

15.3.2020

Opatření obecné povahy ministra vnitra – ochrana vnitřních hranic

Příloha opatření obecné povahy

Opatření vlády – kontrola hranic

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-20 – usnesení vlády č. 83

Usnesení vlády č. 84 – 90 opatření

Nařízení hejtmana KÚ LK – regulační opatření v dopravě

18.3.2020 – vydaná Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje a Metodický pokyn odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK – spolu se seznamem kontaktů

5_2020_narizeni_pohyb_osob_nouzovy_stav_2020

6_2020_narizeni_pece_deti_nouzovy_stav_6_2020_COV19

7_2020_narizeni_distribuce_rousek_nouzovy_stav_2020

koordinace_zdravotnictvi_nouzovy_stav_2020

MP_k naplnovani_usneseni_final_18_3

narizeni_dadavek_severochema_nouzovy_stav_2020

narizeni_dodavek_TUL_nouzovy_stav_2020

narizeni_doprava_nouzovy_stav_2020

narizeni_pece_deti_nouzovy_stav_2020

Seznam skol_krizove rizeni_finale_200318

23.3.2020

Usnesení vlády č. 122-128 

26.3.2020

Usnesení vlády č. 130-132

 

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/nouzovy-stav-a-prijata-opatreni/

Letáky – hygiena (KHS a Liberecký kraj) a ČSSZ ke karanténě a ošetřovnému

PREVENTIVNÍ HYGIENICKÉ ZÁSADY – leták KHS a Liberecký kraj

ČSSZ – Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení – karanténa a ošetřovné

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/letaky-hygiena-khs-a-liberecky-kraj-a-cssz-ke-karantene-a-osetrovnemu/

Prázdninové jízdní řády !!!

Vážení zástupci měst a obcí,

informujeme vás, že v důsledku uzavření škol (preventivní opatření proti šíření viru COVID-19) platí až do odvolání prázdninové jízdní řády.

Více informací naleznete na našem webu:

Aktualita: http://www.iidol.cz/aktuality/7944:neprehlednete-vylukova-opatreni-ve-verejne-doprave-v-souvislosti-s-uzavrenim-skol.html

Sekce Jízdní řády/Připravované změny

Facebook IDOL – logo fbIDOL

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/prazdninove-jizdni-rady/

Informační letáky COVID 19

Na základě jednání Krajské epidemiologické komise Libereckého kraje, ve věci onemocnění Coronavirem COVID 19, Vám zasílám doporučení občanům obsažená v přiložených informačních letákách.

Oddělení krizového řízení

Krajský úřad Libereckého kraje

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/informacni-letaky-covid-19/

Nabídka zaměstnání – kuchařka

Leták Kosmonosy

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/nabidka-zamestnani-kucharka/

Zřizovatel Obec Noviny pod Ralskem – konkurzní řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy

Zřizovatel Obec Noviny pod Ralskem v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, Noviny pod Ralskem č.p. 116, 471 24 Mimoň – více zde konkursMŠNovinypodRalskem2020

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/zrizovatel-obec-noviny-pod-ralskem-konkurzni-rizeni-na-reditele-reditelku-materske-skoly/

Známky na popelnici 2020 a svoz bioodpadu 2020

Komunální odpad 2020

I pro rok 2020 je nutno si na obci vyzvednout známku na popelnici. Jde zejména o kontrolu ze strany obce – počet vyvážených nádob.

Svoz na staré známky do 29.2.2020.

Rádi Vás na obci uvidíme.  

pondělí 08:00-12:00 13:00-15:00

úterý zavřeno
středa 08:00-12:00 13:00-17:00
čtvrtek 08:00-12:00 12:30-14:00
pátek 08:00-12:00 12:30-14:00

Bioodpad 2020 – služba odvoz od domu – cena svozu 700,- Kč / rok – platbu možno uhradit na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet obce 20921421/0100 (do poznámky pro příjemce dát příjmení)

Začátek svozu ve čtvrtek 2.4.2020 a poslední vývoz ve čtvrtek 29.10.2020.

Četnost svozu 1/14, sudé týdny, čtvrtek.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/znamky-na-popelnici-2020-a-svoz-bioodpadu-2020/

Burza práce

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/burza-prace/

Přání

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/prani/