Mikulášská besídka pro děti

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/mikulasska-besidka-pro-deti-4/

Adventní koncert

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/adventni-koncert-2/

Dotazníkové šetření ke změně územního plánu Pertoltic pod Ralskem

Obec Pertoltice pod Ralskem od 1.11.2021 do 15.12.2021 bude shromažďovat „Záměry na provedení změn v území, vyplývající z dotazníkového šetření“ a poté budou předány k posouzení pořizovateli při Městském úřadu Česká Lípa.

Dle výsledku dotazníkového šetření bude případně iniciována změna č. 3 územního plánu Pertoltic pod Ralskem.

Dotazník ve formátu DOC

Dotazník ve formátu PDF

Vyplněné dotazníky odevzdávejte / zasílejte na podatelnu obecního úřadu v Pertolticích pod Ralskem !!!

Obec Pertoltice pod Ralskem je následně jako „balík“ předá pořizovateli a v březnu 2022 pořizovatel obci předá zprávu o uplatňování změny územního plánu, kde  budou požadavky zapracovány.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/dotaznikove-setreni-ke-zmene-uzemniho-planu-pertoltic-pod-ralskem/

Halloween pro děti, 29.10.2021

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/halloween-pro-deti-29-10-2021/

Dámský večer, 26.10.2021

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/damsky-vecer-26-10-2021/

Odběrové místo, antigenní testování covid -19

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/odberove-misto-antigenni-testovani-covid-19/

Plánovaná odstávka elektřiny 6.10.2021

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/planovana-odstavka-elektriny-6-10-2021/

Návrhy jízdních řádů 2022 Českolipsko – k připomínkám !!!

Dobrý den, vážení zástupci měst a obcí Českolipska,

v příloze Vám zasílám návrh autobusových jízdních řádů připravovaných pro období od 12.prosince 2021 a 10.prosince 2022, pod odkazem zde dále naleznete návrh železničních jízdních řádů.

Návrhy jsou veřejné, můžete je prezentovat občanům (trojčíslí značí číslo linky), případné připomínky budeme přijímat do 15.října na adrese info@korid.cz.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/navrhy-jizdnich-radu-2022-ceskolipsko-k-pripominkam/

Sběrový den 19.9.2021

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/sberovy-den-19-9-2021/

Přerušení dodávky elektrické energie dne 13.9.2021

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/preruseni-dodavky-elektricke-energie-dne-13-9-2021/