Možnost přivýdělku

Obecní úřad vyhlašuje volné místo na pozici uklízečky v budově OÚ formou Dohody o provedení práce. Pracovní úvazek je na 3 hodiny týdně a výše odměny 2000,- Kč měsíčně. Zájemci se mohou hlásit do 15.3.2011 a to písemně na adresu obecního úřadu.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/moznost-privydelku/

Zlatá svatba

Dne 25. prosince 2010 oslavili naši spoluobčané, manželé Košťálovi, zlatou svatbu. Naše kulturní komise přišla manželům Košťálovým poblahopřát mnoho štěstí, zdraví a předala malou pozornost. Manželé Košťálovi za svůj život vychovali tři děti a dnes se těší z pěti vnoučat. Můžete si prohlédnout fotografii ze svatby před 50 lety a fotografie ze současnoti.

Continue reading

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/zlata-svatba/

Informace o zákoně č. 91/2010 Sb., o podmínkách bezpečnosti provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Dnem 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 91/Sb., o komínech, kouřovodech a spotřebičů paliv, kde dle § 4 je stanoveno nařízení lhůt kontrol čištění spalinové cesty a to např.  při sezonním provoze 1x za rok při palivovém spotřebiči o výkonu do 50kW včetně. Lhůty kontrol nejsou jednotné, odvíjejí se od typu a výkonu palivových spotřebičů. Kontrola spalinové cesty musí být prováděna odbornou firmou, která vystaví pozvrzení o provedení kontroly. Potvrzení vydávají firmy s ŽL např. Kominictví Přenda, Cvikov – t.č. 774 999 655.  Takovéto potvrzení mohou požadovat např. pojišťovny při pojistném plnění v případě požáru nemovitosti. Do úplného znění zákona je možno nahlédnout v kanceláři obecního úřadu.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/informace-o-zakone-c-912010-sb-o-podminkach-bezpecnosti-provozu-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv/

Informace o platbě místních poplatků pro rok 2011

Pro rok 2011 je stanovena výše poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 500,- Kč za osobu a rok. Platbu lze provést buď jednorázově nejpozději do 28.2.2011 nebo ve dvou splátkách a to I. splátka do 28.2.2011 a II. splátka do 30.6.2011 v pokladně obecního úřadu. Rekreační objekt je za 500,-Kč na rok.

Cena jednorázového pytle na komunální odpad je 47,- Kč s možností zakoupení v kanceláři obecního úřadu.

Poplatek za psa zůstává stejný jako v loňském roce a to 40,- Kč za I. psa a 60,- Kč za každého dalšího psa.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/informace-o-platbe-mistnich-poplatku-pro-rok-2011/

Krásné Vánoce a úspěšný nový rok

Vážení občané, chtěli bychom Vám i Vašim blízkým touto cestou popřát v pohodě prožité svátky vánoční a v novém roce 2011 mnoho zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Váš Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem a zastupitelé obce.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/krasne-vanoce-a-uspesny-novy-rok/

Informace o odstraňování náplav po povodni v Panenském potoce

V pondělí 14.12.2010 byly zahájeny nejnutnější práce v korytě Panenského potoka a to odstranění náplav po srpnové povodni. Vzhledem k tomu, že v tomto období je problematické řešení s uložením vytěženého sedimentu a následná doprava těžkou technikou, prosíme místní občany o trpělivost a pochopení. Pokud má někdo zájem v této problematice pomoci, uvítali bychom tip na uložení vytěženého sedimentu např. navážka, úprava terénu apod. pokud se parcela nenachází v záplavovém území. Bližší informace o případné pomoci dostanete na obecním úřadě u p. Kábelové nebo na  t.č. 724 181 524.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/informace-o-odstranovani-naplav-po-povodni-v-panenskem-potoce/

Oznámení o ukončení analogového vysílání

Oznamujeme všem našim občanům, že ke dni 31.12.2010 bude vypnut analogový vysílač Prima-Mimoň. Informace se týká pouze domácností, které si doposud nezajistili digitální příjem TV.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/oznameni-o-ukonceni-analogoveho-vysilani/

Změna jízdních řádů autobusové linky platné od 12.12.2010

Od 12. prosince 2010 se mění jízdní řád týkající se autobusové linky 500060 na trase Česká Lípa – Mimoň – Stráž pod Ralskem – Hamr na Jezeře. Bližší informace o změnách jízdního řádu najdete pod tímto odkazem:  Změna jízdního řádu platná od 12.12.2010

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/zmena-jizdnich-radu-autobusove-linky-platne-od-12-12-2010/

Pozvánka na adventní koncert

Dovolujeme si Vás touto cestou co nejsrdečněji pozvat na tradiční Adventní koncert, který se uskuteční v pondělí 13. prosince v místním kostelíku. Začátek koncertu je v 16,30 hodin. Vánoční koledy nám zazpívá pěvecký sbor Zpěvandule z Mimoně. Přijďte s námi strávit příjemnou chvilku v předvánočním čase. Srdečně zvou zastupitelé naší obce.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/pozvanka-na-adventni-koncert/

Mikulášská nadílka 2010

V sobotu 4. prosince 2010 se v místní restauraci Kulturního domu v Pertolticích pod Ralskem uskutečnila Mikulášská nadílka. Pro  děti bylo připraveno 60 balíčků od Mikuláše. Celé odpoledne bylo provázeno hudbou. Po rozdání nadílky začala dětská diskotéka. Děkujeme touto cestou kulturuní komisi za perfektně připravnou akci. Prohlédněte si fotografie z akce.

Continue reading

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/mikulasska-nadilka-2010/