Pozvánka na 8. jednání obecního zastupitelstva

Vážení občané, dovolujeme si vás touto cestou pozvat na 8. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 27.7.2011 od 17,00 hodin v kanceláři obecního úřadu. Program jednání naleznete zde : Pozvanka na 8. zasedání OZ

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/pozvanka-na-8-jednani-obecniho-zastupitelstva/

Nabídka volného místa knihovnice

Obecní úřad v Pertolticích pod Ralskem přijme knihovnici pro obecní knihovnu formou Dohody o provedení práce. Provoz knihovny bude 2 hodiny týdně a odměna činí 500,- Kč hrubého měsíčně. Zájemci se mohou hlásit písemně nebo osobně v kanceláři obecního úřadu do 20.8.2011.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/nabidka-volneho-mista-knihovnice/

Ocenění v soutěži “ Zlatá popelnice 2010 „

Obec Pertoltice pod Ralskem se stala držitelem ocenění “ Skokan roku“  v soutěži  : Zlatá popelnice 2010 ve třídění odpadu, kdy ve srovnání s rokem 2009 jsme navýšili o 321 % sběr tříděného odpadu-plasty, sklo, papír. Pro informaci uvádíme, že za svoz a pronájem nádob na tříděný odpad obec v roce 2010 zaplatila částku 101 757,20 Kč. Nákladovou položku může snížit každý z nás tím, že při odkládání odpadu např. PET  lahví budou tyto sešlapávat a rozkládat papírové krabice. Obci se sníží počet svozů a přesto odevzdáme ročně o několik tun více odpadu. Jménem obecního úřadu a celého zastupitelstva bych chtěla poděkovat všem občanům za to, že věnují svůj čas na třídění odpadů a právě ocenění „Skokan roku“ máme díky vám. Děkujeme!

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/oceneni-v-soutezi-zlata-popelnice-2010/

Dětský den – poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat kulturní komisi za zorganizování dětského dne , který byl dne 4.6.2011 na fotbalovém hřišti  v Pertolticích pod Ralskem, kam přišlo strávit příjemné odpoledne cca 70 dětí. Poděkování patří též dobrovolníkům z řad občanů, kteří pomohli zajistit  jednotlivé disciplíny. Počasí nám přálo a kdo se zúčastnil, snad nelitoval.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/detsky-den-podekovani/

Pozvánka na 7. jednání obecního zastupitelstva

Vážení občané, dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na 7. jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 15.6.2011 od 17,00hodin v kanceláři obecního úřadu. Jste srdečně zváni. Program jednání naleznete zde : Pozvánka na 7. jednání OZ

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/pozvanka-na-7-jednani-obecniho-zastupitelstva/

Pozvánka na XIV.ročník Kundratické lávky v Osečné

Město Osečná zve všechny občany dne 10.6-12.62011 na XIV. ročník Kundratické lávky a Svatovítskou pouť. Bližší informace naleznete zde: KUNDRATICKE_LAVKY_2011

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/pozvanka-na-xiv-rocnik-kundraticke-lavky-v-osecne/

Pozvánka na dětský den 2011

Kulturní komise naší obce ve spolupráci s místním FK Pertoltice zve všechny děti na oslavu Dne dětí, která se bude konat dne 4.6.2011 na fotbalovém hřišti v Pertolticích pod Ralskem. Začátek je od 14,00 hodin. Srdečně jste zváni! detsky-den-2011

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/pozvanka-na-detsky-den-2011/

Pozvánka na muzejní noc v České Lípě

Vlastivědné muzeum v České Lípě si Vás dovoluje pozvat na akci Muzejní noc 2011, která se koná dne 4.6.2011 od 20,00 hodin do 24,00 hodin. Bližší informace naleznete zde:  Muzejní noc 2011

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/pozvanka-na-muzejni-noc-v-ceske-lipe/

Informace o změnách jízdního řádu

Dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 29.5.2011 dochází ke změně v linkové autobusové dopravě k následujícím změnám, podrobný jízdní řád týkající se změn naleznete zde: Změna jízdního řádu linkové autobusové dopravy,       zmena-jizdniho-radu-CSAD-2

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/informace-o-zmenach-jizdniho-radu/

Sběr nebezpečného odpadu

Vážení občané, dne 28.5.2011 proběhne od 8,00 hodin do 8,20 hodin v naší obci sběrový den nebezpečného odpadu na stanovišti obvyklém t.j. u kostelíka. Každý náš občan tam může bezplatně odevzdat např. pneumatiky bez disku, zbytky barev, ředidla, vyřazené léky, lednici, televizor, počítač, zářivky, mrazák, vyjetý olej, AKu baterie apod. Nebezpečný odpad je nutné předat svozové firmě osobně ve výše uvedenou dobu, nikoliv dřív nebo později. Děkujeme.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/sber-nebezpecneho-odpadu/