Komunitní plánování sociálních služeb ORP Česká Lípa – dotazník pro veřejnost

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Česká Lípa – dotazník pro veřejnost

Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci, která je nezbytná pro to, abychom pro Vás zajistili co nejkvalitnější servis sociálních služeb poskytovaných v našem regionu. Budeme proto rádi, pokud věnujete krátký čas úvahám nad svými současnými i budoucími potřebami, případně potřebami Vašich blízkých a sdíleli je s námi formou odpovědí na položené otázky v našem dotazníku.

V současné době připravujeme nový komunitní plán sociálních služeb pro území ORP Česká Lípa na období 2022 – 2026. Tento proces je spolufinancován Libereckým krajem v rámci projektu „Zajištění plánování sociálních služeb na území ORP Česká Lípa – komunitní plánování obcí“. Je pro nás zásadní, aby vycházel právě z Vašich požadavků a zkušeností. Jen tak bude totiž možné nastavit proces plánování sociálních a navazujících služeb tak, aby odpovídaly potřebám a specifikům našeho území a ze strany státu, kraje a obcí tak byly dostatečně podporovány služby a aktivity pro území potřebné, a to v požadované kvalitě a dostupnosti.

Nyní proto každému z Vás nabízíme jedinečnou příležitost vyjádřit se k sociálním službám, sdělit nám své názory, zkušenosti a podněty.

Dotazník, o jehož vyplnění Vás prosíme, je anonymní. Data z něj získaná budou využita pouze pro účely procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Termín pro odevzdání vyplněných dotazníků je do 30. 07. 2021

  • dotazník k vyplnění na tomto odkazu ( zároveň je distribuován do Vašich schránek)

https://forms.gle/PX9r1ZZY8pXA8FMc7

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-orp-ceska-lipa-dotaznik-pro-verejnost/

Dokončení opravy komunikace

Za spoluúčasti Libereckého kraje z doračního fondu a to programu 2.1 Program podpory venkova byla provedena „Oprava místní komunikace ppč. 706/1 v Pertolticích pod Ralskem II. etapa a místní komunikace ppč. 642 a 650 v Pertolticích pod Ralskem“.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/dokonceni-opravy-komunikace/

Sběrový den, 8.5.2021, nebezpečný odpad + objemný odpad

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/sberovy-den-8-5-2021-nebezpecny-odpad-objemny-odpad/

Informace o změně způsobu oznamování plánovaných přerušení elektřiny

Informace o změně způsobu oznamování plánovaných přerušení elektřiny

čez 2

 

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/informace-o-zmene-zpusobu-oznamovani-planovanych-preruseni-elektriny/

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022, Noviny pod Ralskem

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/zapis-do-materske-skoly-pro-skolni-rok-2021-2022-noviny-pod-ralskem/

Dovolená 26.2.2021 – úřad uzavřen

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/dovolena-26-2-2021-urad-uzavren/

Odstávka ČEZ

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/odstavka-cez/

Svoz odpadu 2021 – komunální, bio, velkoobjemný atd.

Komunální odpad:

I pro rok 2021 je nutno si na obci vyzvednout známku  na popelnici.

Jde zejména o kontrolu ze strany obce – počet vyvážených nádob.

Rádi Vás v lednu – březnu 2021 na obci uvidíme – pozor nyní stále omezeny úřední hodiny nařízením vlády a z tohoto důvodu prodloužen svoz na staré známky do 31. března 2021.

Pondělí
09:00-12:00 13:00-15:00

středa
11:00-12:00 13:00-17:00

Bioodpad:

Po celý rok je umístěna nádoba – kontejner na bioodpad naproti Kapli sv. Prokopa.

Bioodpad 2021 – služba odvoz od domu:

Cena svozu 700,- Kč / rok – platbu možno uhradit na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet obce 20921421/0100 (do poznámky pro příjemce dát příjmení)

Pokud již nechcete, tak prosíme vrátit hnědou popelnici do 8.1.2021

V letošním roce bude začínat svoz bioodpadu 8.4.2021.

Svoz bude probíhat opět každý čtvrtek v sudé týdny.

Poslední vývoz proběhne 21.10.2021.

Objemný odpad a nebezpečný odpad:

Proběhne ve dnech 8.5.2021 a 19.9.2021 – čas bude upřesněn – naproti Kapli sv. Prokopa.

Nebezpečné odpady –AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a olejů, vyjeté oleje, pneumatiky, filtry apod. Výrobky pro zpětný odběr – lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky apod. Objemný odpad – nábytek apod.

Separovaný odpad

Stanoviště (místa kontejnerů) se nemění.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/svoz-odpadu-2021-komunalni-bio-velkoobjemny-atd/

Vánoční a novoroční přání

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/2747-2/

Občasník č. 17 / 2020

OBČASNÍK č. 17 / 2020 ke stažení přečtení ZDE

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/obcasnik-c-18-2020/