Jarní svoz nebezpečného odpadu / velkoobjemného

Ze strany dodavatele byl zrušen svoz nebezpečného odpadu a ani po opakovaném dotazu po zrušení nouzového stavu svoz neproběhne.

Podzimní svoz je naplánován na 18. října 2020.

Jednáme o jiné možnosti, tj. dočasné využití nějakého sběrného dvora v okolí. Budu informovat

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/jarni-svoz-nebezpecneho-odpadu-velkoobjemneho/

Zápis do 1. třídy (spádová ZŠ Mírová)

Příjem žádostí od 1.4. do 15.4.2020

Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a to v termínu od 1.4. do 15.4.2020.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (IS datové schránky: x3emfgp)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), emailová adresa: zams-mimon@volny.cz
3. poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň, 471 24
4. osobně odevzdat v podatelně budovy ZŠ v Mírové ulici (vložit do obálky s označením ZÁPIS) v čase od 8,00 do 11,00 hodin

Škola upřednostňuje podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.

„Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, případně „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je ke stažení na webových stránkách školy (www.zsamsmirova.cz). K žádosti přiložte kopii rodného listu. Zároveň vás žádáme o vyplnění „Dotazníku pro rodiče“, který je také ke stažení na webových stránkách školy.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/zapis-do-1-tridy-spadova-zs-mirova/

Svoz bioodpadu rok 2020, od 2.4.2020 do 29.10.2020

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/svoz-bioodpadu-rok-2020/

Jednání zastupitelstva 18.3.2020 zrušeno

Jednání zastupitelstva lze nyní uskutečnit pouze tehdy, když bude zastupitelstvo ve své vyhrazené působnosti rozhodovat záležitosti přímo spojené s problematikou koronaviru. Žádný další důvod není dostatečně závažný, aby v době vyhlášeného nouzového stavu opravňoval starostu ke svolání zastupitelstva obce.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Z toho důvodu bylo zrušeno dne 18.3.2020 a navržené body budou projednány na příštím !!!

oznámení o ZRUŠENÍ konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem, svolaného starostou obce Bc. Martinem Smolíkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích na den 18. března 2020 v 16:00 hodin

Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 18.3.2020 v 16:00 hod.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/jednani-zastupitelstva-18-3-2020-zruseno/

Zdravotní středisko Mimoň – předání informace

Zdravotní středisko Mimoň – koronavirus

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/zdravotni-stredisko-mimon-predani-informace/

Nouzový stav a přijatá opatření

Obecní úřad úřad Pertoltice pod Ralskem v souvislosti s usnesením vlády č. 87 ze dne 15.3.2020 pro orgány veřejné moci mění úřední hodiny do 24.3.2020 takto:

pondělí 14:00 – 15:00

středa 16:00 – 17:00

V souvislosti s usnesením vlády bylo přistoupeno k zajišťování chodu vždy s nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu a zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (střídání oddělených skupin , práce na dálku).

V případě umístění některých osob do karantény a potřeby zásobování potravinami a dalšími nejnutnějšími věcmi – pokud to nemohou obstarat rodinní příslušníci nebo známí, tak se o to postará místní správa. 

Kontakt mimo úřední hodiny zůstává telefonický –

starosta 775062515 nebo 724181524

místostarosta 602171366

V zájmu ochrany zdraví občanů i pracovníků obce však prosíme, abyste na úřad chodili jen v nutných případech a méně závažné věci odsunuli na pozdější termín. 

Veškerá podání lze učinit i prostřednictvím emailu, telefonicky, datové schránky nebo poskytovatelem poštovních služeb. Kontaktní údaje jsou uvedeny na tomto webu.

  • je uzavřeno Centrum služeb pro turisty a kulturní dům; zrušeny všechny akce obce (posunuty – rybářská zábava..)
  • je uzavřena knihovna
  • přání jubilantům se odkládají
  • avizuji, že dne 18.3. neproběhne zastupitelstvo obce – s odkazem na § 92 odst. 3 se bude do 15ti dnů konat náhradní zasedání (bude zveřejněno)

Zde jsou průběžně vkládány aktuální informace a opatření:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194 – na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. [PDF 92kB]

Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave [PDF 46kB]

Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi [PDF 49kB]

Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky–vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi [PDF 45kB]

Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich–sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob [PDF 36kB]

Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR [PDF 45kB]

14.3.2020

Opatreni obecne povahy Ministra vnitra – dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky

Priloha Opatreni obecne povahy Ministra vnitra

Informace Ministerstva spravedlnosti

Informace Ministerstva vnitra

Informace Ministerstva zemedelstvi

sbírka zákonů – 75. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 76. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 77. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 78. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 79. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 80. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 81. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

sbírka zákonů- 82. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření – pozn. Vláda I. zakazuje 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen…

15.3.2020

Opatření obecné povahy ministra vnitra – ochrana vnitřních hranic

Příloha opatření obecné povahy

Opatření vlády – kontrola hranic

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-20 – usnesení vlády č. 83

Usnesení vlády č. 84 – 90 opatření

Nařízení hejtmana KÚ LK – regulační opatření v dopravě

18.3.2020 – vydaná Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje a Metodický pokyn odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK – spolu se seznamem kontaktů

5_2020_narizeni_pohyb_osob_nouzovy_stav_2020

6_2020_narizeni_pece_deti_nouzovy_stav_6_2020_COV19

7_2020_narizeni_distribuce_rousek_nouzovy_stav_2020

koordinace_zdravotnictvi_nouzovy_stav_2020

MP_k naplnovani_usneseni_final_18_3

narizeni_dadavek_severochema_nouzovy_stav_2020

narizeni_dodavek_TUL_nouzovy_stav_2020

narizeni_doprava_nouzovy_stav_2020

narizeni_pece_deti_nouzovy_stav_2020

Seznam skol_krizove rizeni_finale_200318

23.3.2020

Usnesení vlády č. 122-128 

26.3.2020

Usnesení vlády č. 130-132

 

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/nouzovy-stav-a-prijata-opatreni/

Letáky – hygiena (KHS a Liberecký kraj) a ČSSZ ke karanténě a ošetřovnému

PREVENTIVNÍ HYGIENICKÉ ZÁSADY – leták KHS a Liberecký kraj

ČSSZ – Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení – karanténa a ošetřovné

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/letaky-hygiena-khs-a-liberecky-kraj-a-cssz-ke-karantene-a-osetrovnemu/

Prázdninové jízdní řády !!!

Vážení zástupci měst a obcí,

informujeme vás, že v důsledku uzavření škol (preventivní opatření proti šíření viru COVID-19) platí až do odvolání prázdninové jízdní řády.

Více informací naleznete na našem webu:

Aktualita: http://www.iidol.cz/aktuality/7944:neprehlednete-vylukova-opatreni-ve-verejne-doprave-v-souvislosti-s-uzavrenim-skol.html

Sekce Jízdní řády/Připravované změny

Facebook IDOL – logo fbIDOL

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/prazdninove-jizdni-rady/

Informační letáky COVID 19

Na základě jednání Krajské epidemiologické komise Libereckého kraje, ve věci onemocnění Coronavirem COVID 19, Vám zasílám doporučení občanům obsažená v přiložených informačních letákách.

Oddělení krizového řízení

Krajský úřad Libereckého kraje

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/informacni-letaky-covid-19/

Nabídka zaměstnání – kuchařka

Leták Kosmonosy

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/nabidka-zamestnani-kucharka/