Plánované změny jízdních řádů od 9. prosince 2018

V rámci nového jízdního řádu na železnici pro období platnosti od 9. prosince 2018 do 14. prosince 2019 je na území Libereckého kraje plánována zásadní změna provozu na trati 086 Liberec – Česká Lípa – Benešov nad Ploučnicí (- Děčín).

Tato změna spočívá ve významném zrychlení vlaků, které z Děčína do Liberce činí u rychlíků cca 15 minut, u osobních vlaků až 20 minut.

Zejména zastávkové vlaky mezi Českou Lípou a Libercem se v posledních letech potýkají s výrazným poklesem počtu cestujících, řádově o desítky ročně. Mnoho zastávek na trati je využívaných pouze jednotlivými cestujícími, většina spojů zde nemá pravidelné každodenní využití. Pokud by se nepříznivý trend nepodařilo včas změnit, bude více a více spojů v ohrožení pro jejich velmi slabé využití. Smyslem změny je zabránit dalším úbytkům cestujících. Návrh přinese podstatné zrychlení páteřní dopravy mezi Ústeckem, Děčínskem, Českolipskem a Libereckem značným zkrácením cestovních dob spojů. V Liberci budou nově dostupné obousměrné přestupní vazby na vlaky dalších směrů, což zkrátí cesty např. na Frýdlantsko a Jablonecko o další desítky minut. Dosud návaznosti českolipské trati v Liberci fungovaly pouze jednosměrně, nebo si vlaky těsně ujížděly. Současně budou zachovány a zkráceny všechny návaznosti v České Lípě. Zcela bude odstraněno křižování osobních vlaků těsně před koncem trati v Liberci-Horním Růžodole. Nebude tak nutné téměř dvouhodinové neefektivní čekání soupravy mezi vlaky opačného směru v Liberci. Uvolněná souprava bude přesunuta na rameno Mladá Boleslav – Česká Lípa – Svor, kde nahradí nyní nasazovanou jednotku řady 814 RegioNova s nevhodnými provozními parametry.

Realizace změn je možná díky provedené rekonstrukci uzlu Česká Lípa, současně je ale podmíněna omezením zastavování v několika zastávkách, konkrétně Vlčí Důl-Dobranov, Zákupy a Velký Grunov (téměř všechny spoje mimo ranních a pozdně večerních), Pertoltice pod Ralskem (3 vlaky v každém směru) a dále v zastávce Srní u České Lípy (cca polovina spojů). Jedná se vesměs o zastávky s malým obratem cestujících. Důvodem je nutnost přesunu křižování osobních vlaků ze stanice Mimoň do stanice Brniště a současné dodržení návazností v uzlu Česká Lípa. Obsluha spádového území dotčených zastávek bude nadále zajišťována rozšířenou autobusovou dopravou s mnohem kratší docházkovou vzdáleností mezi bydlištěm a zastávkami.

Náhradou za vlaky nezastavující v Pertolticích pod Ralskem (3 vlaky v každém směru) připravil koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje KORID LK návrh zlepšení dopravní obslužnosti Pertoltic p. R. linkovými autobusy. Pertoltice p. R. budou obslouženy výrazně vyšším počtem autobusových spojů včetně víkendů na dvou základních trasách: Mimoň – Brniště – Zákupy – Česká Lípa a Mimoň – Brniště – Jablonné v Podj. s návazností na vlaky nebo autobusy do směru Liberec v Jablonném v P. a do směru Česká Lípa v Mimoni. Bez podstatných změn zůstane v provozu další autobusová linka 439 Ralsko,Ploužnice – Mimoň – Brniště – Zákupy.

Návrhy jízdních řádů jsou předloženy veřejnosti k připomínkování. Termín možnosti uplatnění připomínek je stanoven v případě železniční dopravy do 31.7.2018 (možnosti úprav jsou omezeny technologickými podmínkami vzájemného křižování  vlaků na jednokolejné trati). V případě autobusové dopravy lze podávat připomínky do 30.9.2018. Ve Vašich připomínkách prosím nezapomeňte uvést odkud – kam, v jaký čas a jak často potřebujete cestovat.

Připomínky můžete uplatnit ústně nebo písemně na email: obec@pertoltice.cz prostřednictvím Obce Pertoltice p. R. nebo u společnosti KORID LK, spol. s r. o., která koordinuje veřejnou dopravu v Libereckém kraji, emailem: info@korid.cz nebo písemně (KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec). Informace o změnách jízdních řádů naleznete také na adrese www.iidol.cz v záložce Jízdní řády / Připravované změny.

 

Jízdní řády:

Scan0143

 

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/planovane-zmeny-jizdnich-radu-od-9-prosince-2018/