Popelnice na bioodpad

Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem  informuje:

 Vážení spoluobčané, v naší obci budou rozmístěny hnědé popelnice (240 l) na bioodpad.

 (tráva, listí, ovoce, zelenina)

 Cena vývozu jedné popelnice je 720,- Kč, zastupitelstvem obce byla schválena spoluúčast občanů 50 %, cena  za domácnost je 360,- Kč.

 Kontejnerů je celkem 40 ks, vývoz bude jednou za 14 dní a první vývoz proběhne 1.5.2014.

 Pokud máte zájem o tuto službu (umístění kontejneru před Váš dům či zahrádku), prosím nahlaste se na telefon 487 863 708 nebo tel. 724 181 524.

Do těchto kontejnerů rozhodně nepatří větve, komunální odpad, železo, suť a jiné. 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/popelnice-na-bioodpad/