Připomínky / náměty

  Tato stránka neslouží pro podněty dle správního řádu, podání informací dle z.č. 106/1999Sb. atd.

  Jedná se o Vaše připomínky / podněty k chodu obce

  • nahlášení závad osvětlení, sjízdnosti atd.

  • náměty zaměřené na údržbu a rozvoj obce, od zlepšení vzhledu obce až po náměty investičního charakteru

  • náměty zaměřené na služby, sociální oblast, možnost kulturního a sportovního vyžití, vzdělávání a další činnosti ke zkvalitnění života v obci

  • náměty zaměřené na vzájemnou informovanost občanů a obecního zastupitelstva

  • názory na vydávání a obsah občasníku, náplň a funkce internetových stránek, informování místním rozhlasem, případně jiné formy předávání informací

  včetně možnosti vložení přílohy.

  Vaše zpráva

  (povolené přílohy pdf|png|jpg|jpeg|txt limit: 5Mb)

  Souhlasím s případným zveřejněním mého dotazu zde na webu obce ano

  spuštěno dne 5.10.2017 Martin Smolík, starosta

  pro rozsáhlejší dotazy včetně příloh je možno použít kontaktní emaily vpravo


  Dotazy nejsou archivovány. Dotaz je včetně kontaktů přeposlán na email starosta@pertoltice.cz Jedná se tedy o emailovou službu. 

  Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/pripominky-namety/