Příprava železničního jízdního řádu 2015/16

Informujeme vás, že na webu jsou ke stažení navrhované jízdní řády železniční dopravy pro období od 13. prosince 2015 do 10. prosince 2016.

http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

 

Případné náměty a připomínky, prosím, zasílejte v termínu do 15. července. Později zaslané připomínky nebude možné zohlednit v rámci přípravy JŘ od prosince tohoto roku (výjimkou je trať 034 Smržovka – Josefův Důl, kde je t.č. odloženo zveřejnění návrhu JŘ, na kterém se stále pracuje). Informace o projednání připomínek budou jako obvykle předmětem koordinačních porad (předpoklad v září t.r.)

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/priprava-zeleznicniho-jizdniho-radu-201516/