Protipovodňový plán, mapy a povodňová komise

Geoportál Libereckého kraje nabízí možnost zobrazení záplavového území Q100 – stoleté vody a aktivní zóny včetně dalších mapových sad – ODKAZ ZDE.

Po zkušenostech s velkou vodou z let minulých byl v 9 městech a obcích Mikroregionu Podralsko realizován projekt Varovný systém ochrany před přírodními živly. Projekt umožní  lepší protipovodňovou ochranu obyvatel ve městech a obcích  podél  Ploučnice a  dalších vodních toků Obce a města ,zúčastněné v tomto projektu, byly vybaveny moderní technikou, která obce a města upozorní na blížící se povodňové nebezpečí a přispěje k bezpečnosti jejich obyvatel a jejich majetku.

Projekt Varovný systém ochrany před přírodními živly v Mikroregionu Podralsko byl realizován za finanční podpory Státního fondu pro životní prostředí z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 1.3.1  Omezování rizika povodní  a  Fondu soudržnosti .

Jeho náklady činily 15 489 821 Kč.

Povodňové plány jsou využitelné i pro občany jednotlivých obcí ke zjištění aktuálních informací o záplavovém území – ODKAZ ZDE včetně aktuálního složení povodňové komise. 

Povodňový plán z roku 2012 je ke stažení Povodňový-plán-obce-Pertoltice-pod-Ralskem (15MB pdf) – tento je pravidelně aktualizován (složení komisí, telefony atd.) na serveru ODKAZ ZDE

Digitální povodňový plán Mikroregionu Podralsko byl zpracován za finanční podpory v rámci Operačníh programu Životní prostředí, oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní. Plán je zpracován v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb. a odpovídá metodickému pokynu (2009) pro tvorbu digitálních povodňových plánů Ministerstva životního prostředí ČR.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/protipovodnovy-plan/