Sběr výrobků pro zpětný odběr a nebezpečného odpadu dne 16.5.2015

sběrový den

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/sber-vyrobku-pro-zpetny-odber-a-nebezpecneho-odpadu-dne-16-5-2015/