Svoz Bioodpadu

Svoz bioodpadu začíná ve čtvrtek 7.4.2016.

Bude probíhat opět každý čtvrtek jednou za čtrnáct dní (sudý týden).

Cena svozů je 738,- Kč.

Platba na Obecním úřadě,

Po-středa od 8.00 – 17.00 hodin.

Čtvrtek a pátek od 8.00-14.00 hodin.

Na účet č. 20921421/0100, vzkaz pro příjemce: Vaše příjmení.

 Do bioodpadu patří:

Odpad ze zahrady:

tráva, plevel, listí, seno, sláma, košťály a celé rostliny

Odpad z domácnosti:

Zbytky ovoce a zeleniny a jídel rostlinného původu, zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový odpad a čajové sáčky, skořápky

N E P A T Ř Í !!!!

Plasty, sklo, zbytky jídel, pleny, maso, jedlé oleje, směsný odpad, stavební suť, nebezpečný odpad (léky, baterky, laky, atd.) popel.

 

 

Pokud nemáte již zájem o svoz, prosíme o vrácení biopopelnice.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/svoz-bioodpadu-2/