Svoz bioodpadu na rok 2015

Svoz bioodpadu 2015

Pro obce vymyslel zákonodárce pro rok 2015 novinku a to je přidání dalších povinností v oblasti s nakládání s odpady. Vzhledem k tomuto obec Pertoltice pod Ralskem schválila Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pertoltice pod Ralskem. Podstatnou změnou je, že obec nyní musí bezplatně umožit svoz BIO odpadu a kovů. Proto byla v nové vyhlášce určena místa, kde budou umístěny nádoby pro BIO odpad a nádoba na kov, kde bude možno toto zdarma umístit, čímž obec splnila svoji povinnost. Mezi Vámi občany jsou však z loňského roku nádoby na BIO odpad, věřím, že jste již byli všichni letákem informováni o tom, že pokud si je budete chtít nechat a nadále využívat, tak se jedná o nadstandartní službu, a než aby si každý z Vás tuto službu domlouval s dotčenou organizací, která tuto službu provozuje, tak je zde možnost a to i pro nové zájemce, že si tuto službu navíc, zaplatíte přímo na obecním úřadě a to v částce bez navýšení, t.j. „přefakturace“ služby a to ve výši  738,-Kč na rok (18 svozů – 41,-Kč svoz – svoz každý sudý čtvrtek. V případě zájmu/nezájmu se zastavte na obecním úřadě. Děkujeme za spolupráci.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/svoz-bioodpadu-na-rok-2015/