Svoz odpadu 2021 – komunální, bio, velkoobjemný atd.

Komunální odpad:

I pro rok 2021 je nutno si na obci vyzvednout známku  na popelnici.

Jde zejména o kontrolu ze strany obce – počet vyvážených nádob.

Rádi Vás v lednu – březnu 2021 na obci uvidíme – pozor nyní stále omezeny úřední hodiny nařízením vlády a z tohoto důvodu prodloužen svoz na staré známky do 31. března 2021.

Pondělí
09:00-12:00 13:00-15:00

středa
11:00-12:00 13:00-17:00

Bioodpad:

Po celý rok je umístěna nádoba – kontejner na bioodpad naproti Kapli sv. Prokopa.

Bioodpad 2021 – služba odvoz od domu:

Cena svozu 700,- Kč / rok – platbu možno uhradit na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet obce 20921421/0100 (do poznámky pro příjemce dát příjmení)

Pokud již nechcete, tak prosíme vrátit hnědou popelnici do 8.1.2021

V letošním roce bude začínat svoz bioodpadu 8.4.2021.

Svoz bude probíhat opět každý čtvrtek v sudé týdny.

Poslední vývoz proběhne 21.10.2021.

Objemný odpad a nebezpečný odpad:

Proběhne ve dnech 8.5.2021 a 19.9.2021 – čas bude upřesněn – naproti Kapli sv. Prokopa.

Nebezpečné odpady –AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a olejů, vyjeté oleje, pneumatiky, filtry apod. Výrobky pro zpětný odběr – lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky apod. Objemný odpad – nábytek apod.

Separovaný odpad

Stanoviště (místa kontejnerů) se nemění.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/svoz-odpadu-2021-komunalni-bio-velkoobjemny-atd/